Інформаційні системи та мережі. – 2002. – №464

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – № 464 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 360 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
12
19
25
31
44
53
67
84
96
108
115
123
132
139
147
158
172
179
188
196
206
215
222
231
240
255
266
278
284
295
302
312
318
327
340
350
358

Content


1
3
12
19
25
31
44
53
67
84
96
108
115
123
132
139
147
158
172
179
188
196
206
215
222
231
240
255
266
278
284
295
302
312
318
327
340
350
358

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Алгоритм і критерії розрахунку навчального навантаження кафедр
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Григорович, В. Г.; Кишакевич, Ю. Л.; Нагірський, О. Є.; Цюпка, А. В.; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
  Розглядається функціонування інформаційної системи, створеної авторами для автоматизації управління навчальним процесом.
 • Item
  Інформаційна система “Навчальний відділ” (опрацювання навчальних планів)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Григорович, В. Г.; Кишакевич, Ю. Л.; Нагірський, О. Є.; Цюпка, А. В.; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
  Розглядається функціонування інформаційної системи, створеної авторами для автоматизації управління навчальним процесом.
 • Item
  Інтерактивна взаємодія та зворотний зв’язок у системі дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Голощук, Р. О.; Висоцька, В. А.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглядаються основні принципи та засоби розробки інтелектуальної підсистеми інтерактивної мережевоцентричної взаємодії та зворотного зв’язку між викладачами і студентами в контексті проектування курсів дистанційного навчання.
 • Item
  Застосування штучної нейронної мережі типу SOM для розв’язування задачі діагностування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Годич, О. В.; Нікольський, Ю. В.; Щербина, Ю. М.; Львівський національний університет ім. І. Франка; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто теорію иейроппих мереж, здатних до самоорганізації. Описано теоретичні засади самоорганізації та наведено алгоритм організації Кохонена. Розглянуто використання описаної технологія для розв’язання задачі діагностування у медицині. А сине встановлення діагнозу серцевої недостатності у пацієнтів.
 • Item
  Прогноз і розпізнавання образів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Верес, О. М.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Запропоновано множину критеріїв оптимізації розкладу навчальних занять та розподілу ресурсів. Для розрахунку інтегрованої оцінки варіанта розкладу побудовано рівняння множинної регресії.
 • Item
  Експертні методи слабкоструктурованої задачі укладання розкладу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Верес, О. М.; Катренко, А. В.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Наведено вимоги до експертних методів як засобу визначення важливості кожного з критеріїв оптимізацїї. Для розрахунку значень коефіцієнтів ваги показників застосовано метод вагових коефіцієнтів важливості, наведено критерії погодженості експертів.
 • Item
  Зміст до Вісника “Інформаційні системи та мережі”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26)
 • Item
  Первинне та вторинне перетворення і опрацювання інформаційних потоків в ІС
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Якушев, В. С.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглядаються перетворення і опрацювання вхідних потоків даних первинними і вторинними елементами ІС, математичний теоретико- числовий апарат, а також апарат кластерного аналізу.
 • Item
  Моделювання нечіткостей у системі планування діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Шаховська, Н. Б.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Визначено основні проблеми процесу планування. Описано нечіткості, які виникають при плануванні документа. Запропоновано концептуальну схему системи планування та наведено алгоритми для вирішення задач, які виникають у процесі обліку та планування фінансово-економічної діяльності підприємства. Описано механізм агрегації інтервальних величин у базах даних. Описано оператор вибірки з нечіткими параметрами.
 • Item
  Предмет математичної лінгвістики
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Щербина, Ю. М.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто передумови виникнення та основні положення математичної лінгвістики, проаналізовано різні погляди на її предмет. Запропоновано програму відповідного навчального курсу та розкрито її зміст.
 • Item
  Тестування теоретичних знань за допомогою тезауруса семантичних полів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Черепанова, Ю. Ю.; Харківський національний університет радіоелектроніки
  Розглянуто проблему тестування теоретичних знань в автоматизованих системах контролю. Запропоновано методи тестування теоретичних знань на основі використання тезауруса семантичних полів для побудови концептуальних моделей тексту відповіді на природній мові.
 • Item
  Математичні моделі оптимального розподілу файлів серед вузлів обчислювальних мереж і методи їх реалізації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Тичковський, Р. О.; Цегелик, Г. Г.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Наведено три математичні моделі оптимального розподілу файлів серед вузлів обчислювальних мереж при наявності однієї копії, фіксованої кількості копій і змінної кількості копій кожного файла. Запропоновано евристичний алгоритм для реалізації моделі у випадку визначення оптимальної кількості копій файлів. На прикладі порівнюється ефективність використання евристичного алгоритму для розв 'язування задачі і генетичого.
 • Item
  Моделювання інформаційної інфраструктури комп'ютерних мереж та інформаційна безпека
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Тарасов, Д. О.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглядаються методи побудови моделі інформаційної інфраструктури комп'ютерних мереж, загрози інформаційній безпеці, які виникають внаслідок неавторизованого аналізу інформаційної інфраструктури. Наведено методи захисту від неавторизованих спроб побудови моделі інформаційної інфраструктури.
 • Item
  Проектування інформаційної моделі обробки зображень з використанням теорії ланцюгових дробів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Русин, Б. П.; Шмойлов, В. І.; Чирун, Л. В.; Національний університет «Львівська політехніка»; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  Авторами запропонована інформаційна модель обробки зображень з використанням процедури попередньої обробки сигналу, що базується на методах теорії ланцюгових дробів, а також метод знаходження всіх коренів алгебраїчних рівнянь п-го степеня на основі методів теорії ланцюгових дробів ти г/<р-алгоритм, котрий дає можливість сумування розбіжних ланцюгових дробів.
 • Item
  Моделювання процесів проектування схем реляційних баз даних та оцінювання ризиків прийняття проектних рішень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Рішняк, І. В.; Національний університет «Львівська політехніка»
  У роботі розглядаються основні класи задач, які можуть виникати при проектуванні схем реляційних баз даних у випадках існування часткових невизначеностей, нечіткостей та слабкоструктурованості. Проаналізовано проблемні ситуації, що виникають при рЬних постановках задач, а також деякі методи вирішення цих ситуацій.
 • Item
  Специфікація мережі прототипів для САПР розподіленої інформаційної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Буров, Є. В.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Прототипування - це один з етапів проектування розподілених інформаційних систем, під час якого проектувальник постійно порівнює параметри проектованої системи з параметрами існуючих типових вирішень. Запропоновано систему формальних специфікацій для підтримки вирішення цієї задачі.
 • Item
  Оптимальні структурні пропорції в інформаційних системах і задачах стандартизації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Різник, В. В.; Бандирська, О. В.; Велика, О. Т.; Національний університет «Львівська політехніка»; Аграрно-технічна академія, м. Бидгощ
  Розглядається метод оптимальних структурних пропорцій (ОСП), який базується на теорії комбінаторних конфігурацій, та можливості його застосування в задачах інформатики і стандартизації. Метод дає змогу поліпшувати якісні характеристики пристроїв і систем інформаційно- вимірювальної техніки та оптимізувати нормативну базу виробництва. Розглядаються алгебричні моделі ОСП.
 • Item
  Структура СППР підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Пелещишин, О. П.; ВАТ “Львівська пивоварня”
  Розглянуто орієнтовну структуру СППР для вітчизняного виробничого підприємства, яка охоплює всі основні задачі з підтримки прийняття рішень.
 • Item
  Методика дослідження тематичних секторів World Wide Web
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Пелещишин, А. М.; Новицький, Я. І.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Описується методика дослідження тематичних секторів world wide web. Демонструється ефективність методики. Також описується дослідження українського сектору WWW, як приклад використання розробленої методики.
 • Item
  Методи побудови ефективних WWW-систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Пелещишин, А. М.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто основні проблеми, що виникають при побудові ефективних Веб-сайтів та підходи до вирішення цих проблем. Зокрема, досліджено основні показники ефективності сайтів та визначено методи їхнього покращання.