Інформаційний простір бібліотеки. – 2017 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/37912

Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції

Збірник містить тези доповідей та повідомлень, виголошених на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційний простір бібліотеки», у яких розглядається використання технологій і сервісів WEB 2.0, інформаційних ресурсів, формування інформаційної культури та компетенції користувачів, образ і функціональність бібліотеки у локальному і регіональному середовищі.

Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 168 с.
ISBN 978-966-941-056-6

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 73