На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. – 2009 р.

Permanent URI for this collection

Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2009 року

У збірнику тез розглядаються питання взаємодії природничих і гуманітарних наук та релігії, можливість створення методології синтезу. Висвітлюються шляхи взаємодії академічної науки та езотеризму. Особливу увагу звернено на міжпредметні дослідження із залученням езотеричного знання, яке розширює евристичні можливості звичайних наук. Для наукових працівників, незалежних дослідників, філософів та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами взаємодії академічних наук, езотеризму та релігії.

На шляху до синтезу філософії, релігії і науки : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2009 року / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об'єднання "Сходження" ; [за редакцією І. В. Карівця]. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 176 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69