Historical And Cultural Studies. – 2020. – Vol. 7, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Historical and Cultural Studies = Історико-культурні студії : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University ; [editor-in-chief S. Pavlyuk]. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 7, number 1. – 84 p.

Зміст


1
6
12
17
23
29
34
39
44
48
53
59
67
72
77
83

Content


1
6
12
17
23
29
34
39
44
48
53
59
67
72
77
83

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Національний склад слухачів Вищої технічної школи (політехнічної школи) на тлі етносоціальних трансформацій у Львові в 1867–1914 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Кузьмин, Роман; Kuzmyn, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У публікації здійснено аналіз національного складу слухачів Вищої технічної школи у Львові протягом 1867–1914 рр. Безпосередній вплив на формування національного складу студентів освітнього закладу мали етносоціального процеси у самому місті Львові. Окреслено тенденції формування технічної інтелігенції Галичини переважно із польської частини мешканців краю. Водночас, євреї та українці-русини, які складали меншість студентів-техніків, згодом значно слабше були залучені до технічного і промислового розвитку Львова та західноукраїнських земель загалом.
 • Item
  Діяльність Сидора Голубовича у контексті збройної боротьби галичан за відновлення української державності (червень – листопад 1919 р.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Камінска, Оксана; Kaminska, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано діяльність державно-політичного проводу ЗУНР-ЗОУНР на завершальному етапі збройної боротьби за українську державність. Зокрема, відзначено участь у ній колишнього прем’єра ЗУНР – С. Голубовича, який у період червня-листопада 1919 р. входив до складу Ради уповноважених диктатора Є. Петрушевича. З’ясовано роль С. Голубовича у переговорному процесі з наддніпрянським урядом стосовно вироблення умов переходу УГА за Збруч, її матеріального забезпечення, ведення подальших спільних військових дій, пошуку союзників у боротьбі за відновлення державності тощо.
 • Item
  Музейні сувеніри як поліаспектне явище
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Курдина, Юлія; Kurdyna, Yuliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті зроблено спробу проаналізувати музейний сувенір як багатоаспектне явище. З одного боку, сувеніри є можливістю додаткового прибутку завдяки бажанню туристів (відвідувачів) отримати матеріальний спогад про відвідане місце, з іншого – це хороший інструмент для створення та реклами власного бренду; зрештою, музейні сувеніри пов’язані із культурним туризмом. Беручи до уваги досвід інших країн, запропоновано кілька кейс-практик, які найдієвіші для виготовлення популярного асортименту музейних сувенірів.
 • Item
  Діяльність св. Івана Павла ІІ у площині захисту прав людини в історичній ретроспективі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Гнідик, Ірина; Hnidyk, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано основні аспекти діяльності св. Івана Павла ІІ у площині захисту прав людини. В основу дослідження покладено промови, енцикліки та інші папські документи. Джерела проаналізовані в історичній ретроспективі на основі ключових історичних подій останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Такий аналітичний дискурс набуває особливої актуальності з огляду на те, що понтифікат К. Войтили припав на складні суспільно-політичні процеси у світовій та європейській історії, зокрема гострі міжнародні конфлікти, війни, поділ Європи Берлінським муром, радянську пропаганду, розпад СРСР, парад суверенітетів тощо. У контексті розгортання цих проблемних подій порушувався цілий спектр засадничих прав людини. Отже, на основі тематики прав людини у ключі зіставлення історичного та сучасного контексту можна простежити важливі для сучасності квінтесенції.
 • Item
  Будівництво помешкань для сільських вчителів (на основі архівних документів)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Годованська, Оксана; Годованський, Олег; Hodovanska, Oksana; Hodovanskyi, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті опрацьовано архівні документи про будівництво житлових будинків для сільських вчителів. Незважаючи на те, що в українській гуманітаристиці поширеними є дослідження повсякденного трибу життя різних соціальних прошарків радянського суспільства, про житлово-побутові умови сільських вчителів немає окремих наукових праць. Мета статті полягає у з’ясуванні механізму забезпечення житлом сільських вчителів на основі офіційних документів радянських органів влади, насамперед, наказів і постанов міністерства освіти УРСР, розпоряджень Львівського обласного відділу народної освіти та збережених планів забудови.
 • Item
  29-та Гренадерська дивізія військ СС нацистської Німеччини (російська № 1): із історії створення та участі у бойових діях періоду Другої світової війни (1941 – 1944 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Гетьманчук, Микола; Hetmanchuk, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено проблему російського колабораціонізму в роки Другої світової війни. Особливо заакцентовано на участі російських громадян у військових формуваннях СС нацистської Німеччини. Показано особливості створення 29-ї гренадерської дивізії військ СС та її участь у бойових діях на Брянщині, Білорусії та Польщі.
 • Item
  Сутність поняття “культурний туризм” у сучасному науковому дискурсі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Вербицька, Поліна; Verbytska, Polina; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі актуалізації сутності поняття “культурний туризм” у науковому дискурсі. Виокремлено та узагальнено дослідницьке поле наукової проблематики явища культурного туризму. На основі аналізу низки наукових праць зарубіжних дослідників з’ясовано характерні особливості, що вирізняють культурний туризм від інших видів дозвілля. Підкреслено зв’язок культурного туризму і культурної спадщини місцевої громади як ресурсів її сталого розвитку. Окреслено міждисциплінарну перспективу подальших наукових досліджень цієї проблематики.
 • Item
  Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва у культурній спадщині: етимологія поняття, історія створення та художньо-естетичні особливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Барановська, Надія; Baranovska, Nadiia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано етимологію поняття “парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва”, її статус і завдання, історію створення та характерні особливості цих об’єктів культурної спадщини, їхній взаємозв’язок із природою, роль і значення для збереження стильової та національно-культурної своєрідності. Увагу закцентовано на розкритті суспільно-культурної, мистецької та історичної цінності садово-паркових об’єктів з урахуванням їхнього художньо-естетичного свiту, планувальних і композиційних рішень, проблеми збереження та репрезентації в рамках чинного законодавства.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10)
 • Item
  Свято-Покровський жіночий монастир у місті Яворові (1621–1691): організаційний розвиток та виклики часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Цебенко, Андрій; Tsebenko, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено становлення та організаційний розвиток православного жіночого монашого осередку в XVII ст. у місті Яворові (сьогодні – Львівська область). Вказано виклики, які впродовж сімдесяти задокументованих років діяльності монастиря вимушена була долати чернеча громада. Звернено увагу на роль влади в різних обставинах діяльності монастиря, а також роз’яснено дискусійні формулювання.
 • Item
  Ставлення Євгена Коновальця до державних центрів ЗУНР та УНР (січень–квітень 1921 р.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Хома, Іван; Khoma, Ivan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито оцінку Є. Коновальцем діяльності українських державних центрів та перспективи успішної боротьби за відновлення державності в січні – квітні 1921 р. Також увагу зосереджено на участі Є. Коновальця в діяльності Всеукраїнської національної ради.
 • Item
  Роль викладачів Львівської політехніки у польових дослідженнях археологічних пам’яток України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Терський, Святослав; Гусак, Ярина; Tersky, Sviatoslav; Husak, Yaryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано участь викладачів Львівської політехніки у польових дослідженнях археологічних пам’яток України протягом другої половини XIX ст. – початку XX ст., а також на початку XXI ст. З’ясовано, що головними об’єктами зацікавлень дослідників-архітекторів були храми княжих столиць – Львова, Галича та Холма. Дослідники-геологи цікавилися стоянками палеоліту. Показано, що важливою причиною відновлення археоло- гічних досліджень у Львівській політехніці була поява нових навчальних спеціальностей.
 • Item
  Буковські у Сяноцькій землі в ХV–ХVІІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Лисейко, Ярослав; Lyseyko, Yaroslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено генеалогію шляхетського роду Буковських. Витоки роду сягають межі XІV–XV ст., а його родовим гніздом стає село Буків Сяноцької землі Руського воєводства. Якщо представники нечисленного у XV–XVII ст. роду ще не виявляли помітної в масштабах Руського воєводства господарської та суспільно-політичної активності, то XVIII ст. стає часом, коли Буковські, в силу своїх майнових позицій і політичних впливів, увійшли до кола регіональної еліти. У проміжок XV–XVII ст. вписався життєпис семи поколінь роду.
 • Item
  Науково-дослідна діяльність політехнічного інституту у перші роки по закінченні Другої світової війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Мельник, Ростислав; Melnyk, Rostyslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто основні аспекти організації науково-дослідної діяльності Львівського політехнічного інституту у перші роки по закінченні Другої світової війни, висвітлено зусилля керівництва закладу, скеровані на нормативне й організаційне забезпечення цієї діяльності, вирішення кадрових та матеріально-технічних проблем, з якими зіткнувся виш у повоєнний період унаслідок німецької окупації Львова та утвердження тут згодом радянської влади. Проаналізовано успіхи, яких було досягнуто у цій сфері, та невдачі, які стояли на заваді поглибленню і розвитку науково-дослідної роботи закладу. Висвітлено напрями досліджень, які у цей період сформувалися в інституті та заклали підстави для становлення і розвитку науково-дослідних шкіл у майбутньому.
 • Item
  Євстахій Струк як учасник національно-визвольного руху в першій половині ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Мельник, Роман; Мельник, Віра; Melnyk, Roman; Melnyk, Vira; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена проблемі збереження історичної пам’яті та дослідження розвитку національно-патріо- тичного руху в Галичині на початку XX ст. У статті проаналізовано життя та діяльність Євстахія Струка у період 1909–1941 рр., показано його роль у національно-визвольному русі українців у першій половині XX ст.
 • Item
  Negotiations of the directory with the french command in Odessa in 1919 in the military-theoretical heritage of general Olexander Grekov
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Панас, Наталія; Panas, Nataliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано частину мемуарної спадщини генерала Грекова О. П., яка висвітлює процес переговорів Антанти та української Директорії у 1919 році, порівнює офіційну версію цих подій із матеріалами спогадів військовика. Вперше подано версію переговорного процесу між Директорією та французьким коман- дуванням в Одесі очима сучасника – міністра військових справ УНР, який брав безпосередню участь у цих пере- говорах, надано характеристику кількох діячів Директорії крізь призму особистих симпатій та антипатій генерала Грекова, що дало можливість краще зрозуміти політичну кон’юнктуру того часу та особливості відносин всередині цього керівного державного органу. На основі мемуарів також простежено динаміку переговорного процесу у контексті зміни міжнародного становища, визначено місце та роль у переговорах генерала. Окреслено основні при- чин невдачі українських делегацій та підсумовано тематичний мемуарний матеріал з погляду його інформативної цінності для історичної науки. Загалом, військово-теоретична спадщина Олександра Грекова стосовно досліджуваного питання є дуже структурованою, обґрунтованою фактологічно. Олександр Петрович подає матеріали в хронологічному порядку, здійснює спроби періодизувати революційні події та державотворчий процес в Україні. Водночас державні інституції, провідні політичні діячі представлені через призму власного, часто надто суб’єктивного бачення, a постать С. Петлюри отримує негативні оцінки. Так державні позиції О. П. Грекова та його блискуча військово- правова освіта визначали характер його спогадів.