Historical And Cultural Studies. – 2020. – Vol. 7, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55635

Науковий журнал

Historical and Cultural Studies = Історико-культурні студії : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University ; [editor-in-chief S. Pavlyuk]. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 7, number 1. – 84 p.

Зміст


1
6
12
17
23
29
34
39
44
48
53
59
67
72
77
83

Content


1
6
12
17
23
29
34
39
44
48
53
59
67
72
77
83

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
 • Thumbnail Image
  Item
  Національний склад слухачів Вищої технічної школи (політехнічної школи) на тлі етносоціальних трансформацій у Львові в 1867–1914 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Кузьмин, Роман; Kuzmyn, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У публікації здійснено аналіз національного складу слухачів Вищої технічної школи у Львові протягом 1867–1914 рр. Безпосередній вплив на формування національного складу студентів освітнього закладу мали етносоціального процеси у самому місті Львові. Окреслено тенденції формування технічної інтелігенції Галичини переважно із польської частини мешканців краю. Водночас, євреї та українці-русини, які складали меншість студентів-техніків, згодом значно слабше були залучені до технічного і промислового розвитку Львова та західноукраїнських земель загалом.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діяльність Сидора Голубовича у контексті збройної боротьби галичан за відновлення української державності (червень – листопад 1919 р.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Камінска, Оксана; Kaminska, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано діяльність державно-політичного проводу ЗУНР-ЗОУНР на завершальному етапі збройної боротьби за українську державність. Зокрема, відзначено участь у ній колишнього прем’єра ЗУНР – С. Голубовича, який у період червня-листопада 1919 р. входив до складу Ради уповноважених диктатора Є. Петрушевича. З’ясовано роль С. Голубовича у переговорному процесі з наддніпрянським урядом стосовно вироблення умов переходу УГА за Збруч, її матеріального забезпечення, ведення подальших спільних військових дій, пошуку союзників у боротьбі за відновлення державності тощо.
 • Thumbnail Image
  Item
  Музейні сувеніри як поліаспектне явище
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Курдина, Юлія; Kurdyna, Yuliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті зроблено спробу проаналізувати музейний сувенір як багатоаспектне явище. З одного боку, сувеніри є можливістю додаткового прибутку завдяки бажанню туристів (відвідувачів) отримати матеріальний спогад про відвідане місце, з іншого – це хороший інструмент для створення та реклами власного бренду; зрештою, музейні сувеніри пов’язані із культурним туризмом. Беручи до уваги досвід інших країн, запропоновано кілька кейс-практик, які найдієвіші для виготовлення популярного асортименту музейних сувенірів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діяльність св. Івана Павла ІІ у площині захисту прав людини в історичній ретроспективі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Гнідик, Ірина; Hnidyk, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано основні аспекти діяльності св. Івана Павла ІІ у площині захисту прав людини. В основу дослідження покладено промови, енцикліки та інші папські документи. Джерела проаналізовані в історичній ретроспективі на основі ключових історичних подій останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Такий аналітичний дискурс набуває особливої актуальності з огляду на те, що понтифікат К. Войтили припав на складні суспільно-політичні процеси у світовій та європейській історії, зокрема гострі міжнародні конфлікти, війни, поділ Європи Берлінським муром, радянську пропаганду, розпад СРСР, парад суверенітетів тощо. У контексті розгортання цих проблемних подій порушувався цілий спектр засадничих прав людини. Отже, на основі тематики прав людини у ключі зіставлення історичного та сучасного контексту можна простежити важливі для сучасності квінтесенції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Будівництво помешкань для сільських вчителів (на основі архівних документів)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Годованська, Оксана; Годованський, Олег; Hodovanska, Oksana; Hodovanskyi, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті опрацьовано архівні документи про будівництво житлових будинків для сільських вчителів. Незважаючи на те, що в українській гуманітаристиці поширеними є дослідження повсякденного трибу життя різних соціальних прошарків радянського суспільства, про житлово-побутові умови сільських вчителів немає окремих наукових праць. Мета статті полягає у з’ясуванні механізму забезпечення житлом сільських вчителів на основі офіційних документів радянських органів влади, насамперед, наказів і постанов міністерства освіти УРСР, розпоряджень Львівського обласного відділу народної освіти та збережених планів забудови.
 • Thumbnail Image
  Item
  29-та Гренадерська дивізія військ СС нацистської Німеччини (російська № 1): із історії створення та участі у бойових діях періоду Другої світової війни (1941 – 1944 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Гетьманчук, Микола; Hetmanchuk, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено проблему російського колабораціонізму в роки Другої світової війни. Особливо заакцентовано на участі російських громадян у військових формуваннях СС нацистської Німеччини. Показано особливості створення 29-ї гренадерської дивізії військ СС та її участь у бойових діях на Брянщині, Білорусії та Польщі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сутність поняття “культурний туризм” у сучасному науковому дискурсі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Вербицька, Поліна; Verbytska, Polina; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі актуалізації сутності поняття “культурний туризм” у науковому дискурсі. Виокремлено та узагальнено дослідницьке поле наукової проблематики явища культурного туризму. На основі аналізу низки наукових праць зарубіжних дослідників з’ясовано характерні особливості, що вирізняють культурний туризм від інших видів дозвілля. Підкреслено зв’язок культурного туризму і культурної спадщини місцевої громади як ресурсів її сталого розвитку. Окреслено міждисциплінарну перспективу подальших наукових досліджень цієї проблематики.
 • Thumbnail Image
  Item
  Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва у культурній спадщині: етимологія поняття, історія створення та художньо-естетичні особливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Барановська, Надія; Baranovska, Nadiia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано етимологію поняття “парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва”, її статус і завдання, історію створення та характерні особливості цих об’єктів культурної спадщини, їхній взаємозв’язок із природою, роль і значення для збереження стильової та національно-культурної своєрідності. Увагу закцентовано на розкритті суспільно-культурної, мистецької та історичної цінності садово-паркових об’єктів з урахуванням їхнього художньо-естетичного свiту, планувальних і композиційних рішень, проблеми збереження та репрезентації в рамках чинного законодавства.
 • Thumbnail Image
  Item
  Свято-Покровський жіночий монастир у місті Яворові (1621–1691): організаційний розвиток та виклики часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Цебенко, Андрій; Tsebenko, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено становлення та організаційний розвиток православного жіночого монашого осередку в XVII ст. у місті Яворові (сьогодні – Львівська область). Вказано виклики, які впродовж сімдесяти задокументованих років діяльності монастиря вимушена була долати чернеча громада. Звернено увагу на роль влади в різних обставинах діяльності монастиря, а також роз’яснено дискусійні формулювання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10)