Архітектура. Архітектура і туристичний бізнес. – 2003. – №486

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також інших вищих закладів освіти. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури. Actual problems on the theory o f architecture and city planning, research and investigations on the history o f architecture and urban processes in Ukraine and the latest development in the field o f preservation and conservation are considered in this bulletin.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – № 486 : Архітектура. Архітектура і туристичний бізнес / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 364 с. : іл.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Зміст


1
3
АРХІТЕКТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
3.
5
7
17
22
32
42
56
60
АРХІТЕКТУРА МІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ ТА ТОТАЛІТАРИЗМОМ У XX - НА ПОЧАТКУ XXI СТ.
11.
69
71
92
97
107
112
116
126
130
140
147
159
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОШЕННЯ АРХІТЕКТУРА-ІДЕОЛОГІЯ
23.
167
169
176
187
202
216
219
235
241
250
259
262
267
278
282
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІДЕОЛОГІЇ
38.
287
289
292
302
306
314
319
326
330
337
348
360

Content


1
3
ARKHITEKTURA TA IDEOLOHIIA V ISTORYCHNOMU KONTEKSTI
3.
5
7
17
22
32
42
56
60
ARKHITEKTURA MIZH DEMOKRATIIEIU TA TOTALITARYZMOM U XX - NA POCHATKU XXI ST.
11.
69
71
92
97
107
112
116
126
130
140
147
159
TEORETYCHNO-METODOLOHICHNI ASPEKTY VIDNOSHENNIA ARKHITEKTURA-IDEOLOHIIA
23.
167
169
176
187
202
216
219
235
241
250
259
262
267
278
282
SPIVVIDNOSHENNIA KATEHORII MISTOBUDUVANNIA TA IDEOLOHII
38.
287
289
292
302
306
314
319
326
330
337
348
360

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49