Historical And Cultural Studies. – 2019. – Vol. 6, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Historical and Cultural Studies = Історико-культурні студії : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University ; [editor-in-chief S. Pavlyuk]. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 6, number 1. – 84 p.

Зміст


1
7
13
19
25
30
35
42
49
55
61
67
73
80

Content (Vol. 6, No 1)


1
7
13
19
25
30
35
42
49
55
61
67
73
80

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Лабораторії як осердя науково-дослідної частини Львівського політехнічного інституту (1944 – початок 1980-х рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Гнідик, Ірина; Hnidyk, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано особливості організації роботи лабораторій Львівської політехніки упродовж радянського періоду на основі архівних документів. Початок Другої світової війни перервав навчальну і наукову роботу закладу та завдав серйозної шкоди матеріальній базі. Відповідно, процеси відновлення роботи лабораторій, вирішення труднощів їхнього оснащення, розробки напрямів науково-дослідної роботи післявоєнного етапу постають цікавим об’єктом для дослідження. Архівні матеріали, зокрема щорічні звіти про діяльність інституту, плани, тематика та звіти науково-дослідної роботи, офіційне листування з міністерством та іншими вищими інституціями, матеріали нарад, інформація про міжнародну співпрацю та участь у виставках досягнень науки та техніки в інших країнах тощо надають солідну базу для всебічного вивчення згаданої проблематики. У дослідженні здійснено спробу висвітлити процеси відновлення та створення нових лабораторій та специфіку їхньої діяльності упродовж періоду 1940-х– початку 1980-х рр.
 • Item
  Діяльність Сидора Голубовича на початковому етапі державотворення Західноукраїнської Народної Республіки (листопад – грудень 1918 р.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Камінська, Оксана; Kaminska, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано діяльність Сидора Голубовича у період листопада-грудня 1918 р. З’ясовано його роль у державотворчому процесі напередодні створення ЗУНР та участь у роботі першого уряду держави. Зокрема значну увагу зосереджено на висвітленні діяльності політика на посаді державного секретаря судівництва. Показано головні здобутки першого Державного секретаріату у львівський та тернопільський період його роботи.
 • Item
  Значення військового однострою Збройних сил Західно-Української Народної Республіки як індикатора самоідентичності
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Вовк, Наталія; Vovk, Nataliya; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано особливості устрою військовиків Української галицької армії, основні розпізнавальні елементи військового однострою УГА. Подано характеристику єдиної форми для українського війська, відзнак за родом військ, старшинських відзнак тощо. Увагу також акцентовано на бойових відзнаках, медалях, які були частиною військового устрою.
 • Item
  Система підготовки особового складу військ СС нацистської Німеччини напередодні та в роки Другої світової війни (1933–1945 рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Гетьманчук, Микола; Hetmanchuk, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано особливості системи бойової підготовки солдатів та офіцерів військових формувань СС напередодні та в роки Другої світової війни. Особливу увагу звернуто на підготовку офіцерських кадрів у військових навчальних закладах СС. Розкрито зміст нових методів підготовки та їх впровадження у процесі навчання солдатів та офіцерів військ СС.
 • Item
  Історія туризму Галичини в антропологічному вимірі
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Вербицька, Поліна; Verbytska, Polina; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі актуалізації потенціалу маловідомих сторінок історії туризму Галичини другої половини XIX ст. та його непересічних фундаторів. Виокремлено та узагальнено дослідницьке поле наукової проблематики історії й антропології туризму. Проаналізовано опис студентських мандрівок 1883–1885 рр., що міститься у нарисі Івана Крип’якевича «З історії галицького краєзнавства» як джерело історії й антропології туризму. З’ясовано потенціал історичних досліджень із туризмознавства як надбання європейського культурного туризму.
 • Item
  Збереження та використання пам’яток архітектури на західноукраїнських землях в добу тоталітаризму (II половина ХХ ст.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Божко, Наталія; Цубов, Леонід; Bozhko, Nataliia; Tsubov, Leonid; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Danylo Halytsky National Medical University; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто дії радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях у другій половині ХХ ст. щодо збереження і використання пам’яток архітектури регіону. Звернено увагу на стан збереження пам’яток архітектури, переданих владою в користування закладам охорони здоров’я.
 • Item
  Особливості національної сакральної спадщини та її дрогобицька складова
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Барановська, Надія; Baranovska, Nadiia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано характерні особливості української сакральної архітектурної спадщини, її роль і значення для збереження національно-культурної своєрідності та зростання міжнародної привабливості. Увагу акцентовано на сакральній спадщині Дрогобича як невід’ємній складовій національної та світової культури, важливій з погляду її полікультурності, історичної та художньої значимості, необхідності модернізації методів з охорони, популяризації та представлення нової пам’яткоохоронної і музеєфікаційної парадигми.
 • Item
  Діяльність Є. Коновальця навколо військово-політичних процесів у серпні – жовтні 1920 р.
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Хома, Іван; Khoma, Ivan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті вперше на основі нових джерел введено в науковий обіг інформацію, що відображає спроби Є. Коновальця в серпні – жовтні 1920 р. розібратись у тому, що відбувалось в українських революційних процесах. Особливо його цікавили настрої та аргументи прихильників більшовиків, настрої серед інтернованих та військовополонених.
 • Item
  Прояви «музеальності» в історичній ретроспективі: від античності до ХІХ ст
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Банах, Василь; Banakh, Vasyl; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті здійснено спробу проаналізувати, на фоні ключових етапів цивілізаційно-культурної історії Європи, прояви музеальності від античної доби до епохи націоналізму в ХІХ столітті. Увагу акцентовано на причиннонаслідкових зв’язках між потребою у відборі та зберіганні певних видів музеалій та релігійно-світоглядними й суспільно-політичними обставинами конкретної історичної епохи.
 • Item
  Найдавніші дерев’яні церкви Сколівщини
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Мельник, Роман; Мельник, Віра; Melnyk, Roman; Melnyk, Vira; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На усьому просторі Європи найбільша кількість, і то найцінніших зразків, дерев’яного будівництва збереглися на Україні. На Сколівщині і Турківщині у XVIII столітті відбувався процес створення нового типу сакрального об’єкта, тобто йшла своя західноукраїнська інтерпретація вертикальної композиції церковної споруди. Цей процес тривав майже два сторіччя і закінчився тим, що в цих двох районах сформувалось своє оригінальне об’ємно планувальне вирішення, яке пізніше отримало назву церкви бойківського типу
 • Item
  Керамічні плитки для оздоблення долівок храмів у містах Волинського князівства XІ–XІV ст.: історія дослідження
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Терський, Святослав; Tersky, Sviatoslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Храми на Русі XI–XIV ст. – репрезентанти міст та міської культури. Важливим елементом їхнього оздоблення були різноколірні полив’яні керамічні плитки. Їх почали використовувати ще на початках храмового будівництва в Україні. Протягом тривалого існування долівки у храмах зазнавала неодноразового перенастилання. На Волині, де храмова архітектура традиційно взорувалася на київську, але були присутніми сильні впливи Заходу, формати долівкових плиток протягом XI–XIV ст. зазнають різноманітних змін. Декоративне оздоблення долівок волинських храмів привертало увагу дослідників вже від перших розкопок, проведених у 1886 р. в Успенському соборі Володимира. Проте найкраще вивченими, завдяки розкопкам М. В. Малевської, на сьогодні є долівки храму св. Івана Богослова у Луцьку. Археологічні розкопки волинських міст вказують на значне поширення керамічних набірних підлог. Унаслідок впливам із Заходу у XIV ст. у Володимирі та Лучеську починають використовувати рельєфні плитки. Із занепадом Галицько-Волинської держави традиція використання різнокольорових плиток у храмах поступово занепадає. Узагальнений у статті археологічний матеріал вказує на складну історію цього елементу декорування храмів, яку належиться детальніше вивчати.
 • Item
  Полотно із алегоричним зображенням Речі Посполитої з колекції Львівського історичного музею
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Лисейко, Ярослав; Смуток, Ігор; Lyseyko, Yaroslav; Smutok, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  У статті проаналізовано смислове значення полотна із алегоричним образом Речі Посполитої, що належить до фондів Львівського історичного музею. Полотно репрезентує воєводські мундири шляхти останніх років існування Речі Посполитої, а також є цікавим джерелом територіальної геральдики.
 • Item
  Мистецтво Майдану як джерело наповнення Музею Революції Гідност
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Курдина, Юлія; Kurdyna, Yulia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті здійснено спробу проаналізувати окремі художні проекти, створені під час Майдану: щитопис, Страйк Плакат, Барбакан. Увагу акцентовано на закономірностях між цими мистецькими виявами та ідеєю створення абсолютного нового меморіального комплексу, який включатиме місця пам`яті та музей Революції Гідності. Усі ці мистецькі ініціативи розглянуто як джерела наповнення нового музею.
 • Item
  The image of Ukraine in the US publications of 1920s–1930s
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Кравець, Данило; Kravets, Danylo; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У пропонованій статті охарактеризовано образ України в англомовних публікаціях Америки (США) 1920−1930-х рр. Взято до уваги книги (нон-фікшн), опубліковані стараннями української діаспори, американськими авторами та видані в США переклади, у яких згадано Україну. Проблема громадської думки про Україну у Сполучених Штатах міжвоєнного періоду досі на стала предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Для англомовного читача українці були однією з найменш відомих націй у Європі. На початку 1920-х рр. в американських публікаціях частіше вживався термін «русин», а не «українець», а мешканців Наддніпрянщини ідентифікували як «малоросів». Статті про Україну з’являлись у різних енциклопедіях (Encyclopedia Americana) та атласних виданнях (An Atlas of current Affairs). Українське питання часто порушували у книгах, присвячених загальній історії Європи під час та після Першої світової війни, зокрема у дуже популярному виданні професора Університету Індіани Л. Бенса «Європа після 1914», яке використовували у навчальному процесі десятки вишів США. Українці Америки долучились до видання книг англійською мовою про свою батьківщину. Найбільше діаспору турбувала репресивна політика окупантів щодо українців у 1930-х рр., а особливо польська Пацифікація 1930 р. та Голодомор у Радянській Україні 1932−1933 рр. До популяризації цих тем серед американських читачів приклались Л. Мишуга та Е. Рев’юк – головні редактори «Свободи» − найпопулярнішої української газети Америки. Особливу увагу у пропонованій статті звернуто на книги авторів, що побували в Україні у 1920-х чи 1930-х рр. Зокрема завдяки матеріальній і технічній підтримці діаспори мандрівку Західною Україною здійснив журналіст Г. Тілтман, який описав побачене у відомій книзі «Селянська Європа». У кінці 1920-х та на початку 1930-х рр. для багатьох західних інтелектуалів Радянський Союз видавався чудовою альтернативою капіталістичній системі. Тоді ж СРСР, як і радянську Україну, відвідали американські туристи, які опублікували побачене там у своїх книгах. До таких належали В. Дюранті, Г. Нікербокер, Е. Вілсон та ін. Аналіз цих видань допомагає зрозуміти, яким же був образ України та українців в американській громадській думці міжвоєнного періоду. Українське питання щораз частіше піднімалось у американських виданнях напередодні та на початку Другої світової війни, особливо у контексті загарбницьких планів гітлерівської Німеччини.