Архітектура. – 2015. – №816

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/31005

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 816. – 296 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника Серія: Архітектура № 816
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Тетяна Максим'юк – у гармонії з природою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Посацький, Б. С.
  Розглянуто життєвий і творчий шлях архітектора і педагога Тетяни Максим’юк. Проаналізовано її архітектурно-ландшафтні твори, виокремлено їх характерні риси.
 • Thumbnail Image
  Item
  Здобуття наукових ступенів в Інституті архітектури Національного університету "Львівська політехніка" у 2012–2014 роках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Петришин, Г. П.
  Створення у 2012 р. в Інституті архітектури спеціалізованої вченої ради Д 35.052.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук на базі спеціалізованої вченої ради К 35.052.11, яка працювала від 1998 р., сприяло зростанню наукових кадрів Львівської політехніки, зміцненню регіональної школи та утвердило її вплив на формування наукової думки в Україні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика обчислення нормативних площ зовнішнього водовідведення даху для території Закарпатської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кінаш, Р. І.; Гук, Я. С.
  Наведено методику обчислення нормативних площ даху систем зовнішнього водовідведення з підвісними лійками, що зароблені в конструкцію даху або встановлені в надкарнізних лотках, з використанням результатів 125-річних (1889–2014 рр.) спостережень за опадами на 9 метеостанціях Закарпатської області.
 • Thumbnail Image
  Item
  Варіанти підсилення оболонок залізобетонних градирень залежно від конструктивних особливостей та фактичного технічного стану
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гладишев, Д. Г.; Бродський, М. О.
  У статті наведені конструктивні рішення підсилення залізобетонних оболонок баштових градирень із застосуванням попередньо напружених та звичайних зовнішніх залізобетонних ребер або композитних матеріалів, які застосовані на реальних об’єктах України і Польщі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ракочий, Я. В.; Борис, А. М.
  У статті зроблено спробу підсумувати досвід пошуків та утвердження українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини рубежу ХІХ–ХХ ст., в якому ключову роль відіграла творчість архітектора Василя Нагірного. Окреслено основні прийоми, розроблені галицькими архітекторами того часу, для вираження української національної, конфесійної та культурно-цивілізаційної ідентичності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Еволюція розвитку та реноваційно-естетичні зміни інтер'єрного середовища церкви Успіння Богородиці у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Радомська, В. Р.; Тирпич, І. А.
  Розглянуто еволюцію розвитку архітектурного комплексу церкви Успіння Богородиці (м. Львів). Виявлено основні етапи реноваційно-естетичних змін в інтер’єрному середовищі церкви та заакцентовано на конкурсі 1911 р. по естетичній реконструкції художнього та предметного наповнення церкви за участю відомого львівського монументаліста Модеста Сосенка (1875–1920). Основна ціль дослідження – на прикладі однієї архітектурної пам’ятки виявити історіографію естетично-реноваційних змін, які супроводжують будь яку нерухому пам’ятку протягом певного хронологічного періоду.
 • Thumbnail Image
  Item
  Основи формотворення і проектування об'єктів предметного біодизайну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мигаль, С. П.; Дида, І. А.; Казанцева, Т. Є.
  Окреслено основні об’єкти предметного біодизайну, виділено основні прийоми їх проектування та визначено основні тенденції формотворення для кожного типу виробів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Рисунок капітелей класичних ордерів у початковій підготовці та творчості архітекторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Білінська, О. Б.; Баран, Т.
  Окреслено важливість та значення рисунку архітектурних деталей (а саме капітелей класичних ордерів) у процесі початкової підготовки та творчості архітекторів. Описано послідовні стадії виконання рисунку капітелей, наведено графічні схеми побудови та вказано на особливість моделювання форми капітелей тосканського, доричного, іонічного та коринфського ордерів.
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання про композицію історичних українських монастирів ХV–ХVІІІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Чень, Л. Я.
  Розкрито особливості просторової організації українських історичних монастирів та проведено класифікацію за принципом організації композиційного центру монастирських комплексів та ансамблів.