Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання. – 2021 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 25–26 березня 2021 року, Львів

Збірник містить матеріали за такими напрямами: транспортне планування міст та керування дорожнім рухом, моделювання транспортних потоків, безпека дорожнього руху, попит на транспортні послуги та пасажирські перевезення, вантажні перевезення та транспортна логістика, технічна експлуатація транспортних засобів, психофізіологічні особливості та надійність роботи водія.

Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 25–26 березня 2021 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра транспортних технологій. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. – 136 с.

Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції

Зміст


1
3
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРНИХ СИСТЕМ, БЕЗПЕКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ РУХУ
7
8
10
13
15
18
20
23
25
27
29
31
33
35
36
38
39
41
43
46
48
51
52
53
54
ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВОДІЯ
57
59
62
64
66
68
72
74
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
95
97
99
100
101
103
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ Й ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
105
106
108
111
113
115
118
119
121
123
125
128
129
131
132
133
136

Content


1
3
UPRAVLINNIA ROZVYTKOM TRANSPORNYKH SYSTEM, BEZPEKOIU TA ORHANIZATSIIEIU RUKHU
7
8
10
13
15
18
20
23
25
27
29
31
33
35
36
38
39
41
43
46
48
51
52
53
54
TRANSPORTNA LOHISTYKA TA PSYKHOFIZIOLOHICHNI OSNOVY ROBOTY VODIIA
57
59
62
64
66
68
72
74
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
95
97
99
100
101
103
ROZROBLENNIA KOMPLEKSU TEKHNICHNYKH ZASOBIV DLIA ROZVYTKU Y EFEKTYVNOHO VYKORYSTANNIA ELEMENTIV TRANSPORTNYKH SYSTEM
105
106
108
111
113
115
118
119
121
123
125
128
129
131
132
133
136

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68