Архітектура. – 2002. – №439

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/37760

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», а також інших вищих навчальних закладів. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 439 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 336 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 57
 • Thumbnail Image
  Item
  Педагогічна та творча діяльність викладачів архітектурного факультету у 60–80-х роках ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Проскуряков, В. І.
  Висвітлено біографії педагогів Львівської архітектурної школи 60-80-х років ХХ ст. та їх творчий доробок.
 • Thumbnail Image
  Item
  До проблеми розширення чи звуження змісту оригіналу при перекладі (на прикладах архітектурних джерел)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Казимира, 3. І.; Олексів, Г. Д.
  Розглядаються питання необхідності розширення чи звуження інформаційної структури тексту при перекладі. На конкретних прикладах показано доцільність зміни структури тексту, тобто відхід від правила незмінності інформації при перекладі. The article deals with the problem of widening or narrowing of the text information structure when translating. The necessity of the information changes has been exemplified.
 • Thumbnail Image
  Item
  Готичний собор, його роль та місце в міському середовищі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Львовський, Ч. З.
  Розглянуто питання готичного собору, його роль та місце в міському середовищі. Важко знайти потрібні слова, щоб описати враження від готичного собору. Він високий і тягнеться до неба нескінченними стрілами веж і загострених арок. Кожен крок довкола собору відкриває інші красоти готичної архітектури, з кожного місця собор дивиться по-іншому.
 • Thumbnail Image
  Item
  Тенденції розвитку банківських споруд у Львові з другої половини ХІХ ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Шульга, О. Г.
  В стислій формі розглянуто розвиток банківських споруд в різні історичні періоди, починаючи з другої половини ХІХ ст. до нашого часу. Показано зв’язок між розвитком економіки держави, чинними нормами законодавства і права та формуванням мережі банківських споруд.
 • Thumbnail Image
  Item
  Архітектурна спадщина Володимира Січинського періоду американської еміграції (1949–1962 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Шафран, Р. І.
  На прикладі проектів українських церков висвітлено архітектурну спадщину українського мистецтвознавця, архітектора, графіка Володимира Січинського періоду еміграції у Сполучених Штатах Америки (1949–1962 рр.).
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання розвитку теорії архітектури
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Чепелик, О. В.
  Розглянуто основні чинники, які вплинули на формування теорії архітектури з національних питань, проаналізовано фактори, що вплинули на становлення теорії українського модерну.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування еніологічних методів в архітектурній практиці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Туркот, О. Я.
  Пропонується ближче ознайомитись з міждисциплінарною областю знання - еніологією. Наведено важливі події, які відбулись і склали основу в формуванні еніології за допомогою багатьох вчених з різних галузей наук. Оскільки екологічне житло паралельно формується з роботою архітектора, є необхідність в створенні метрологічної шкали еніометричних одиниць, які і будуть застосовуватись спеціалістами-проектантами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Просторова орієнтація церков українців Карпат
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Тарас, Я. М.
  На основі кадастральних планів першої половини ХІХ ст. та польових досліджень встановлено, що збудовані церкви у XVIII ст. і раніше є канонічно орієнтовані за сторонами світу. У ХІХ ст. йде послаблення вимог, щодо орієнтації. Це пов’язано з містобудівельними чинниками. Канонічна орієнтація вказує на те, що церкви “закладали” в кінці березня, коли географічний схід збігається з астрономічним сходом сонця. Орієнтація церков в Карпатах в більшості випадків залежала від часу закладення церкви, рельєфу, напрямку вітру і меншою мірою від містобудівельних чинників.
 • Thumbnail Image
  Item
  Монастирський статут у визначенні ландшафтно-планувальної організації монастирського саду Галичини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Тарас, В. Я.
  Викладено результати дослідження монастирських статутів різних орденів, існуючі регламентації форм життя в монастирях певного ордену та їх вплив на архітектурно-планувальне рішення монастиря загалом та монастирського саду зокрема.
 • Thumbnail Image
  Item
  Закладення та творення просторового укладу ренесансних містечок в Галичині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Топилко, С. І.
  Розглянуто основні етапи та характерні ознаки закладення містечок у другій половині XVI–XVII ст. та подано класифікацію їх планувальної структури.