Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. – 2012 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48931

Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної відеоконференції

У збірник увійшли тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної відео- конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок», висвітлені питання державного механізму стимулювання комерціалізації науково-технічних розробок. Подається інформація про стан і перспективи академічного підприємництва в Україні. Розглядаються проблеми розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва. Матеріали стануть корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних установ, та виробництва, викладачів, аспірантів, студентів.

Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної відеоконференції, Львів, 23–24 травня 2012 р. / Національний університет "Львівська політехніка" та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 252 c.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 154