Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. – 2018 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49476

У збірнику подано тези доповідей та виступів на VІІ міжнародній науково-практичній конференції. У рамках проведення конференції коло тематичних дискусійних напрямів було сформовано навколо розгляду економічних, соціальних та політичних трансформацій управління інноваційним процесом в Україні. Тематика конференції охоплює дослідження особливостей інтеграції у світовий економічний простір з урахуванням сучасних тенденцій науково-технічного розвитку; виявлення інституційних і політичних чинників у ринковій трансформації інноваційного потенціалу України; впровадження інноваційних послуг та технологій у забезпеченні конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу; забезпечення наукової підтримки випереджувального розвитку підприємств; вирішення проблем та формування перспектив просування інноваційних продуктів на експорт.

Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 р., Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Зміст


1
5
9
11
13
15
17
18
19
20
22
24
26
27
29
30
32
33
34
36
38
39
41
43
45
46
47
49
51
52
54
56
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
72
74
76
78
80
82
84
87
89
91
92
93
94
96
98
99
100
101
103
104
106
108
110
112
114
115
117
118
120
122
124
126
128
129
131
134
136
137
139
140
142
144

Content


1
5
9
11
13
15
17
18
19
20
22
24
26
27
29
30
32
33
34
36
38
39
41
43
45
46
47
49
51
52
54
56
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
72
74
76
78
80
82
84
87
89
91
92
93
94
96
98
99
100
101
103
104
106
108
110
112
114
115
117
118
120
122
124
126
128
129
131
134
136
137
139
140
142
144

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 84