Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 1s

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Т. 1, № 1s . – 186 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 1, № 1s)


1
11
20
38
47
56
68
97
104
114
123
128
132
140
148
153
159
166
171
179

Content (Vol. 1, No 1s)


1
11
20
38
47
56
68
97
104
114
123
128
132
140
148
153
159
166
171
179

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Історико-архітектурна характеристика міста Сколе до початку промислової революції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Тарас, В. Я.; Taras, V.; Інститут народознавства НАН України; The Ethnology Instituteof National Academy of Sciences of Ukraine
  Проаналізовано процес виникнення та становлення міста Сколе. Визначено рівень впливу власників міста Сколе на планувальну структуру, оборонну, торговельну, ремісничу, адміністративну, репрезентативну, духовно-релігійну, культурно-освітню функції. Розглянуто колонізаційні процеси, які відбувались на Сколівщині.
 • Item
  Проблеми збереження середмістя історичного міста України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Рибчинський, О. В.; Rybchynskyi, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті з’ясовано, що значення середмістя у формуванні історичного міста України є недооцінене. В результаті аналізу існуючої структури поселення та збереженості історичної забудови визначено, що середмістя потребують збереження культурної самобутності, архітектурної спадщини, локальних цінностей, традицій та ідентичності історичного міста.
 • Item
  Архітектурно-розпланувальні принципи ренесансного “ідеального міста“, реалізовані при закладенні та розбудові Жовкви наприкінці ХVІ та у ХVІІ столітті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Бевз, М. В.; Bevz, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Місто Жовква (польською – Żółkiew) належить до пізніх ренесансних закладень приватних міст-резиденцій на території Галичини кінця XVI ст. Урбаністично-просторова структура міста була запроектована за взірцем ренесансного ідеального міста. Місто складалася з двох спряжених частин: замку власника та укріпленого середмістя. Поєднання цих двох частин мало специфічний характер – центральна площа середмістя була відкрита однією стороною до головного фасаду замкового комплексу. В’їхати до замку можна було лише з центральної міської площі. Ця функціонально-розпланувальна засада особливо підкреслювала ідейний ренесансний характер міського комплексу. Жовква належить до міст, яке має автора. Ним був італійський архітектор Паоло Кламенсі (відомий у Львові за іменем “Павло Щасливийˮ), член львівського цеху мулярів, який перейшов на службу до власника міста гетьмана Станіслава Жулкевського. Побудова замку та міста стали для архітектора амбіційним проектом та пожиттєвою справою. На основі аналізу історичних даних висунуто гіпотезу, що розплановуючи місто та замок, Павло Щасливий користувався опублікованими раніше італійськими теоретичними трактатами про архітектуру. Порівняння трактатів дало змогу стверджувати, що він використав одну зі схем ідеального міста, яка була опублікована у книзі П’єтро Катанео “Чотири книги про архітектуруˮ (видана у Венеції, 1567 р.). Отже, Жовква – це одне з міст, яке реалізоване на практиці за теоретичною моделлю П’єтро Катанео.
 • Item
  До проблеми оборонного будівництва у Руському королівстві та збереження історичної пам’яті про Високий Замок ХІІІ–ХVІІІ ст. у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Міщенко, А. В.; Давидович, М. І.; Штендера, А. Ю.; Mishchenko, A.; Davidovich, M.; Shtendera, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У дослідженні представлено унікальність оборонного будівництва в Руському королівстві (Давньоукраїнській державі) на прикладі археологічних розкопок двору (замку) короля Данила у Холмі, вежі у Столп’ю, стовпів “волинського типуˮ, а також Високого Замку у Львові. Порушено питання про збереження пам’яті про королівську фортецю Високий Замок у Львові як визначну оборонну пам’ятку Давньоукраїнської держави.
 • Item
  Собор Софії в Константинополі та формування традиції церковного будівництва Руси-України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Диба, Ю. Р.; Dyba, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Автор звертає увагу на самобутній планувальний тип тридільних українських дерев’яних церков. Особливість храмів цього типу проявляється у тому, що західний та східний компартименти, приєднані до центрального зрубу, мають у плані гранчасту форму. Церкви такого планувального типу можна назвати двоапсидними. Зазвичай вважають, що багатогранні зруби з’являються унаслідок впливу бароко. Проте двоапсидний тип репрезентують найстарші дерев’яні храми. Автор доводить, що появу цих храмів слід пов’язати зі взоруванням на собор святої Софії у Константинополі – один із найшанованіших християнських храмів східної традиції.
 • Item
  Етапи відтворення інтер’єру верхнього храму Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Мещеряков, В. М.; Meshcheriakov, V.; Творча архітектурна майстерня “М-Студіоˮ; Creative architectural studio M-STUDIO
  У статті наведено інформацію щодо етапів розробки і реалізації науково-проектної документації відтворення інтер’єрів Верхнього храму видатного втраченого об’єкта культурної спадщини України – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору. Собор був одним із найбільш значущих архітектурно-містобудівних і духовних об'єктів Одеси до руйнування у 1936 році. Його відтворення у 1999–2010 роках сприяло формуванню традиційного характеру історичного середовища Соборної площі та відродженню центра структури духовних будівель міста, а відтворення інтер’єрів завершило формування образу головного храму Одеси.
 • Item
  Катедра Пресвятої Богородиці ХІІІ ст. в Холмі (архітектурно-археологічні та історико-архітектурні аспекти)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Бевз, М. В.; Лукомський, Ю. В.; Петрик, В. М.; Бевз, В. В.; Bevz, M.; Lukomski, Y.; Petryk, V.; Bevz, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Інститут “Укрзахідпроектреставраціяˮ; Lviv Polytechnic National University; Instituie “Ukrzakhidproektrestavratsiyaˮ
  За підсумком кількох сезонів досліджень спільної українсько-польської експедиції за участю кафедри архітектури та реставрації Національного університету “Львівська політехнікаˮ виявлено руїни літописної катедральної церкви Пречистої Богородиці ХІІІ ст. у Холмі, спорудженої за короля Данила Романовича. У статті повідомлено про застосування спеціальної методики досліджень, проаналізовано окремі архітектурно-археологічні та історичні й архітектурні аспекти нововиявленої пам’ятки, звернено увагу на її синтетичні риси, у яких поєднувалися риси візантійської (хрестово-банева структура) та західноєвропейської романської архітектури: окремі планувальні особливості (прямокутне завершення вівтарної частини) та модерні технологічні прийоми (цегляне мурування у вендійській системі). Автори здійснили спробу гіпотетичної графічної реконструції об’єкта на перший період його функціонування.
 • Item
  Забезпечення освітнього та наукового процесу реставрації в профільних інституціях Сполучених Штатів Америки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Бевз, М. В.; Каплінська, М. В.; Bevz, M.; Kaplinska, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості реалізації процесу підготовки фахівців з реставрації об’єктів культурної спадщини. Висвітлено організаційно-навчальні та інструментальні питання провадження реставраційної освіти та її наукового забезпечення в провідних профільних інституціях Сполучених Штатів Америки (Східного берега), зокрема в навчальних програмах в університетах, реставраційних лабораторіях при музеях та приватних фірмах.
 • Item
  Способи розміщення геральдичного декору в архітектурі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Шукатка, М. С.; Shukatka, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проведено класифікацію геральдичного декору в архітектурі Львова. На основі натурних досліджень фасадів будівель м. Львова виконано композиційний аналіз геральдичного декору, та визначено способи його розміщення в архітектурі.
 • Item
  Моя професія стала моїм життям
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Ших, О. І.; Фоміна, О. В.; Shykh, O.; Fomina, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті стисло охарактеризовано художньо-реставраційну діяльність викладача кафедри архітектури та реставрації Національного університету “Львівська політехнікаˮ Шиха Ореста Івановича. Висвітлено результати багатовікової педагогічної практики та його творчого доробку, діяльність якого спрямована на розвиток фахової дисципліни при кафедрі.
 • Item
  Особливості реставрації скульптурної пластики з алебастрового каменя: історіографічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Фоміна, О. В.; Fomina, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано наукові праці, що присвячені вивченню особливостей реставрації алебастрової скульптурної пластики за трьома тематичними групами: термінологічне значення назви алебастрового каменю; мінералогія, кар’єри та каменеобробні осередки алебастрового каменю; збереження та відновлення скульптурної пластики з алебастрового каменю.
 • Item
  Кам’яна меморіальна пластика історичних кладовищ Борислава: сучасний стан
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Стасюк, О. С.; Stasyuk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено меморіальну пластику двох найстаріших цвинтарів Борислава. Проведено аналіз пошкоджень і втрат ансамблів цвинтарів загалом та їх окремих пам’яток. Виконано ідентифікацію кам’яного матеріалу надгробних пам’ятників, проаналізовано стан збереження їх фізичної субстанції.
 • Item
  Застосування полімерних дисперсій для очищення поверхні пам’яток архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Рибчинський, О. В.; Бевз, М. В.; Волошинець, В. А.; Rybchynskyi, O.; Bevz, M.; Voloshynets, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто застосування водних полімерних дисперсій бутилакрилат-метилакрилатметакрилова кислота та полівінілацетату для очищення поверхні полив’яних кахлів XVII та XIX століть, фрагментів різьблених кам’яних блоків віконного обрамлення XVII, цегли XVIІI–XIX століть та гіпсових кронштейнів кінця ХІХ століття, кахельної плитки з фасаду будинку м. Львова, ділянки поверхні каплиці Боїмів у Львові, металевої пластини моделей каріатид та стюкового декору з головного корпусу Національного університету “Львівська політехнікаˮ. Показано з використанням відомого механізму формування плівок, що забруднення на поверхні можуть включатися до їх складу. Згідно з відомими енергіями зв’язків під час формування плівок з водних дисперсій між поверхнею та плівкою не виникає хімічних зв’язків, а тільки реалізуються міжмолекулярні взаємодії – орієнтаційні, індукційні та дисперсійні, а у випадку застосування карбоксилвмісного полімеру – виникають зв’язки зі значним іонним характером, які за міцністю наближаються до водневих. Це дає підставу стверджувати, що забруднення, які утримуються на поверхні міжмолекулярними зв’язками, здатні видалятися разом із плівками, отриманими з дисперсій. Проаналізовані особливості формування плівок на поверхні пам’яток архітектури і видалення плівок із поверхні разом із забрудненнями. Розглянута методика дає змогу швидко і легко очищати пам’ятки, не пошкоджуючи їхньої поверхні, а також цінних нижчих нашарувань. Використані матеріали негативно не впливають на фізичні розміри та естетичні властивості пам’ятки. Використовувані матеріали є легко доступними, не шкодять здоров’ю людини та навколишньому середовищу.
 • Item
  Аспекти реставрації голови лева з виногроном в кам’яниці на вулиці Руській, 4 у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Рибчинський, О. В.; Rybchynskyi, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито методику реставрації, а також архітектурні, конструктивні та мистецькі особливості голови лева з виногроном. Викладено аргументи на користь твердження, що завдяки деталям можна репрезентувати просторовий образ Львова у культурному контексті вибраних століть.
 • Item
  Архітектурно-мистецькі особливості віднайденого кивоту ХVІІІ ст. з Собору святого Юра У Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Мельник, В. А.; Чень, Л. Я.; Melnik, V.; Chen, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто історію віднайдення рідкісного напрестольного кивоту XVIII ст. в соборі св. Юра у Львові. Проаналізовано та розкрито архітектурно-мистецькі особливості вирішення віднайденого кивоту. Під час дослідження виявлено стилістичні ознаки мистецького різьблення.
 • Item
  Застосування розчинів пероксиду водню для очищення поверхні пам’яток архітектури з каменю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Волошинець, В. А.; Стасюк, О. С.; Каплінська, М. В.; Voloshynets, V.; Stasyuk, O.; Kaplinska, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено застосування розчинів пероксиду водню різної концентрації, а саме 1 %, 17 %, 35 % для очищення поверхні кам’яного вазону з фронтону головного входу костелу Св. Миколаю в с. Вижняни Золочівського району Львівської області. Визначення концентрації розчину пероксиду водню здійснювали перманганатометричним титруванням у кислому середовищі. Розчини пероксиду водню концентрації 17 % та 35 % розбавляли під час титрування до концентрації 0,3 моль/л. Під час оброблення розчин пероксиду водню різної концентрації наносили на поверхню кам’яного вазону. При цьому відбувався розклад пероксиду водню з виділенням молекулярного кисню та води, що зумовлювало розпушування забруднень. Після оброблення щітками забруднення видалялися з поверхні вазону. Оброблення поверхні здійснювали декілька разів. Установлено, що найефективнішим для очищення є розчин пероксиду водню концентрацією 35 %, який забезпечував повне видалення забруднень з поверхні каменю. За літературними даними та проведеними експериментами, найімовірнішим каталізатором розкладу пероксиду водню на поверхні каменю є фермент каталаза, що міститься в мікроорганізмах, присутніх на органічних забрудненнях. Також ініціювати розклад пероксиду водню можуть солі металів змінної валентності, наприклад, іони заліза, які можуть бути присутні на поверхні пам’яток архітектури, виготовлених з каменю. Застосування розчинів пероксиду водню забезпечувало також антисептичне оброблення поверхні.
 • Item
  Застосування термодинамічного аналізу для оцінки можливості перебігу хімічних реакцій в пам’ятках архітектури, виготовлених з каменю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Волошинець, В. А.; Voloshynets, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто застосування термодинамічного аналізу для вивчення рівноваги хімічних реакцій між компонентами пам’яток архітектури, виготовлених з каменю та компонентами повітря великих міст. Для оцінювання можливості перебігу хімічної реакції необхідно розрахувати зміну ентальпії, ентропії та енергії Гіббса. Тепловий ефект реакції (зміна ентальпії) та зміна ентропії мають вторинне значення для перебігу таких реакцій. Енергія Гіббса за сталого тиску та температури є критерієм скерованості процесу складовими якої є тепловий ефект та зміна ентропії реакції. Від’ємне значення енергії Гіббса, згідно з розрахунками для хімічної реакції., свідчить про можливість її самочинного перебігу, а додатне значення вказує на неможливість самочинного перебігу такої реакції. Розрахунок здійснюють у два етапи. У першому розраховують тепловий ефект реакції та зміну ентропії при 298 К у другому зміну цих параметрів та енергії Гіббса в температурному інтервалі експлуатації пам’ятки архітектури. На прикладі взаємодії оксиду сірки (YI) з вапняком показано застосування цього методу в температурному інтервалі -30 °С … +50 °С. У результаті обрахунків встановлено, що за цих умов ця реакція може самочинно відбуватися, а зі збільшенням температури термодинамічний напір дещо зменшується. Перебіг цієї реакції призводить до перетворення вапняку на сульфат кальцію, що ймовірно обумовлює появу зон з послабленими механічними властивостями. Запропоновано методи запобігання перебігу цієї реакції, які передбачають оптимізацію руху транспорту, регулювання двигунів внутрішнього згорання, заміну автомобілів з двигунами внутрішнього згорання на електромобілі, застосування плівкотвірних композицій з метою формування ізоляційного шару між вапняком та агресивними компонентами повітря великих міст.
 • Item
  Об’ємно-просторові елементи житлової забудови центральних частин малих історичних міст Західної України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Ясінський, М. Р.; Yasinskyi, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті наведено результати аналізу об’ємно-просторових та архітектурних особливостей житлової забудови парцелей поза ринкових кварталів центральних частин малих історичних міст. Проілюстровано різноманітність та відмінності між історичними та сучасними способами вирішення плану фасадної стіни будинків, завершення фасадів, наявних об’ємно-просторових елементів та способів організації дахів будинків. Проілюстровано їх різноманітність та поширеність у досліджуваних містах.
 • Item
  Від наукового редактора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20)