Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес. – 2009 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3385

Тези всеукраїнської наукової конференції "XXI Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського"

У збірці тез всеукраїнської конференції висвітлюється коло питань, пов’язаних із осмисленням постаті філософа як у культурно-історичному, так і в соціальному та психологічному планах. Аналізуються взаємні кореляції ідейних прагнень філософа, його життя, його ціннісних, соціальних та політичних орієнтувань, заторкуються питання соціальної ролі та функцій філософа у сучасному суспільстві. Призначаються науковим працівникам, викладачам та всім, хто цікавиться сучасним станом філософії.

Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези всеукраїнської наукової конференції "XXI Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 11–12 лютого 2009 року / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 128 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 55