Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів. – 2012 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/27818

Тези міжнародної наукової конференції “ХХІV Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського“, 10–11 лютого 2012 року, Львів

У збірці тез Міжнародної конференції висвітлюється коло питань, пов'язаних із осмисленням фундаментальних особливостей і сучасного стану взаємин людини і світу як у філософсько-світоглядному, так і в у культурно-історичному планах, гострих проблем людської відповідальності за наслідки впливів сучасної цивілізації на світ, проблем людського само осмислення в нестійкому динамічному світі. В центрі уваги перебувають завдання, що стоять філософією у висвітленні та аналітичному описуванні тих сторін людського буття, що, скоріше за все, мають для сучасної людини найперше значення. Призначаються науковим працівникам, викладачам та всім, хто цікавиться сучасними проблемами філософії.

Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів : тези міжнародної наукової конференції “ХХІV Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського“, 10–11 лютого 2012 року, Львів / Львівська філософська спілка «Сogito», Кафедра філософії Національного університету “Львівська політехніка“, Кафедра філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 274 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 103