Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 702

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 108 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Умови формування смуг чернова-людерса у низьковуглецевих сталях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вакуленко, І. О.
  Розглянуто залежності межі плинності та її складових від розміру зерна фериту низьковуглецевої сталі з використанням уявлень стосовно впливу необхідної кількості рухомих дислокацій для зародження смуг деформації. The observed of yield point and put together them to be the result of a directional variation in the grain size of ferrite to cause nucleation of mobile dislocations for formation stripe deformation in low carbon steel.
 • Item
  Підвищення ефективності зварювання стиків трубопроводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дзюбик, А. Р.; Палаш, В. М.; Паньків, В. І.
  Проведено дослідження технології зварювання кільцевих стиків трубопроводів, виготовлених з маловуглецевих низьколегованих сталей. Показано, що під час застосування високоефективних та енергоощадних зварювальних процесів, включно із гібридними технологіями, можна істотно зменшувати погонну енергію за збереження високої технологічної міцності. Research of technology of welding of circular joints of pipelines, made from low-carbon stahl is conducted. It is rotined that at application of high-efficiency and welding processes, inclusive with hybrid technologies it is possible substantially to diminish linear energy at the maintainance of high technological durability.
 • Item
  До розрахунку термонапруженого стану системи циліндрична оболонка-стрижні-пластинка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Харченко, Є. В.; Войтович, М. І.; Ковальчук, Р. А.
  Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.
 • Item
  Вплив швидкості поздовжнього руху на напруження у гнучких елементах систем приводів за резонансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хитряк, О. І.; Сокіл, Б. І.
  Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.