Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2015. – Випуск 49

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Входить до переліку видань ВАК.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 49. – 119 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Автоматизація технологічних модульних процесів складання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Григор’єва, Н. С.
  Описано методи розроблення технологічних модульних процесів складання різнотипних деталей виробів. Особливості полягають у створенні доступної загальної бази установлення групи об’єктів, які складатимуться за модульним технологічним процесом. Залежно від завдань розробка має технологічний, конструктивний, організаційний, економічний взаємопов’язані напрямки. Технологічний модульний процес тісно пов’язаний як зі зміними об’єктів складання, так і з окремими елементами модульної складальної операції, та навколишнім технологічним середовищем, і повинен бути економічно обґрунтованим. The methods of the development of technological modular processes to assemble the article parts of various types are described in this article. Features consist in the creation of an open general database to determine groups of objects that will be assembled by a modular technological process. Depending on the task, design can have technological, organizational, construction or economic related areas. The technological modular process is closely related to interchangeable objects of assembly, as well as individual elements of the modular assembly operations and technological environment and must be economically justified.
 • Item
  Ідентифікація критеріїв для енергоощадного керування віброприводами адаптивних вібромашин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Чубик, Р. В.; Зелінський, І. Д.
  Ідентифіковано критерії для чіткого та однозначного визначення адаптивною системою керування динамічних параметрів віброприводів положення робочої точки вібраційної технологічної машини на її амплітудно-частотній характеристиці у процесі реалізації довільного технологічного вібропроцесу. Criteria for an accurate and unambiguous definition of vibrodrive dynamic parameters are identified by an adaptive control system - a position of the operating point of vibratory technological machines at its amplitude-frequency characteristic in the implementation of its random vibration process.
 • Item
  Імітаційне реологічне моделювання процесів формоутворення поверхонь деталей з конструкційних сталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ступницький, В. В.; Долиняк, Я. В.
  Наведено імітаційні дослідження з різними матеріалами, режимами оброблення та геометрією різального інструмента, на основі досліджень показано вплив різноманітних чинників на реологічну картину процесу різання. Розглянуто вплив механічних властивостей матеріалу, хімічного складу, а також мікроструктури на силові показники у зоні різання. Imitating studies with various materials, processing modes and cutting tool geometry are introduced. Based on research, the influence of various factors on the rheological pattern of cutting process is shown. The influence of mechanical properties of the material, chemical structure and microstructure on power rates in the cutting zone is studied.
 • Item
  Технологічне забезпечення точності та безвідмовності процесу нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом з урахуванням дії динамічних чинників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Грицай, І. Є.; Громнюк, С. І.
  Розглянуто засади моделювання пружної системи зубофрезерного верстата з процесом різання радіально-коловим способом зубофрезерування та впливу пружних коливань дискової фрези на якість нарізуваних зубчастих коліс. The principles of stiff system modeling of a gear-hobbing machine is considered. It includes the radial-circular gear-hobbing cutting method and the impact of stiff oscillations of disk-shaped mills on the quality of cogged wheel cutting.