Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Т. 1, № 2. – 132 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 1, № 2)


1
8
14
20
39
48
55
63
70
90
98
109
121
126

Content (Vol. 1, No 2)


1
8
14
20
39
48
55
63
70
90
98
109
121
126

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Експериментальні дослідження середовищного простору в теорії інвайронментальної психології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Мер’є, О.; Merie, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Cистематизовано фактологічні та аналітичні матеріали про експериментальні дослідження сприймання середовищного простору в теорії інвайронментальної психології, зокрема, розкрито: поняття експеримент і простір; особливості його сприймання, які залежать від монокулярного та бінокулярного зору; методи експериментального дослідження сприймання архітектурного простору (тахістоскопія, хронометричний, вимірювальний, генетичний, мікрогенетичний та експериментально-генетичний, клінічний, моделювання); види експериментальних теоретичних досліджень у межах різних підходів (структуралізм, гештальт-теорія сприймання, конструктивістський, екологічний, інформаційний та нейрофізіологічний підходи, когнітивна нейрологія, екологічна психологія Роджера Баркера). Висвітлені теоретичні засади та практичні рекомендації є цінними для подальших експериментальних досліджень середовищного простору, зокрема таких, які сприятимуть створенню комфортного середовища для людей із розладами спектра аутизму.
 • Item
  Пристосування промислових територій Львова до сучасних умов
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Могила, Ю.; Пекарчук, О.; Mogyla, Y.; Pekarchuk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему деградованих та депресивних промислових територій міста Львова. Визначено способи переосмислення та реструктуризації промислових об’єктів міста у нові комплекси, що відповідають найважливішим потребам населення та підвищують імідж міста. Проаналізовано розташування цих територій у структурі урбанізованого Львова та запропоновано на основі містобудівного аналізу рефункціоналізацію промислових зон.
 • Item
  Проблеми і пропозиції модернізації навчально-оздоровчого табору “Політехнік-3” Національного університету “Львівська політехніка” в с. Коблеве Миколаївської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гнесь, І.; Соловій, Л.; Бродський, М.; Hnes, I.; Solovij, L.; Brodskyi, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання модернізації навчально-оздоровчого табору “Політехнік-3” Національного університету “Львівська політехніка” в с. Коблево Миколаївської області з метою покращення рівня його рентабельності, конкурентноздатності та загальної комфортності. Проаналізовано і систематизовано основні проблеми, які нагромадились за період експлуатації об’єкту, запропоновано варіанти та способи їх вирішення, порядок їх розгляду, очікувані результати.
 • Item
  Особливості формування інноваційного креативного простору в структурі закладу вищої освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Голубчак, К.; Holubchak, K.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Висвітлено вплив інновацій на трансформацію освітнього та позанавчального середовища сучасного університету та виникнення в його межах новітніх структур – інноваційних креативних просторів, які представлені широкою типологією – креативні хаби, коворкінги, fabлабораторії, бізнес-інкубатори, акселератори. Стаття стверджує, що інноваційні креативні простори забезпечують унікальні можливості прискорити генерацію та розповсюдити інновації, особливо через ефективні канали комунікації і сформовану позитивну інноваційну екосистему. Дослідження також розтлумачує типологію та архітектурно-функціональні аспекти інноваційних креативних хабів та просторів у структурі закладів вищої освіти. Дослідницький матеріал охоплює аналіз наявних інноваційних хабів при університетах світу, а також архітектурні пропозиції майбутнього університетського хабу, розробленого студентами під керівництвом автора.
 • Item
  Актуальні особливості функціонування центрального громадського простору історичного міста-пам’ятки світової спадщини Юнеско
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Черкес, Б.; Федак, А.; Штендера, А.; Cherkes, B.; Fedak, A.; Shtendera, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Характерною особливістю площ в історичних містах є протиріччя між проблемами охорони та функціонування. Яскравим прикладом такого протиріччя є площа Ринок – громадський простір, який від часу своєї появи у ХІV ст. завжди був комунікативним хабом для містян та гостей міста. Для комплексного розуміння особливостей функціонування громадського простору площі Ринок та рівня його соціалізації розроблено методику оцінювання кількісних характеристик соціального та культурного аспектів міського середовища. Дані, отримані в процесі обстеження, є підґрунтям для подальших соціологічних чи економічних досліджень, адже допомагають зрозуміти актуальний стан використання площі Ринок як громадського простору. Це дає змогу ґрунтовніше підходити до питань організації нових закладів громадського, культурного чи сервісного обслуговування населення та облаштування додаткових просторів комунікації між людьми. Завдяки отриманим даним можна говорити про поведінкові тенденції мешканців та гостей міста, що дасть змогу якісно покращити простір для їхнього подальшому використання.
 • Item
  Палацовий садово-парковий комплекс за проектом архітектора П’єра Ріко де Тірреґайля у Кристинополі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Тарас, В.; Taras, Y.; Інститут народознавства НАНУ; Ethnology Institute of NAS of Ukraine
  На основі архівних документів проаналізовано ландшафтне та композиційно-планувальне, функціональне, семантичне вирішення садово-паркового закладення при палаці у м. Кристинополі за проектом архітектора П’єра Ріко де Тірреґайля.
 • Item
  Творчі та наукові здобутки Едгара Ковача у Львівській політехнічній школі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Петровська, Ю.; Кузьмич, В.; Kuzmych, V.; Petrovska, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Творчість Едгара Ковача займає провідне місце в архітектурі Галичини. В умовах Львівської політехніки він проявив себе як практикуючий архітектор, реставратор, теоретик мистецтва та професійний керівник потужного Університету. Його високий фаховий рівень архітектурної графіки сприймають на європейському рівні.
 • Item
  Творчий внесок архітектора Владислава Садловського у розвиток Львівської архітектурної школи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Петровська, Ю.; Petrovska, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено аспекти архітектурно-художньої творчості професора архітектури Владислава Садловського, а також його внесок у архітектурну спадщину Львова періоду сецесії. Проаналізовано архівні навчальні програми архітектурної школи згаданого періоду, художні дисципліни та методи їх викладання.
 • Item
  Методика формування системної палітри архітектора-митця
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Кузьмич, В.; Kuzmych, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю спрямовано на вдосконалення професійних навиків архітектора-художника. Запропоновано авторське вирішення композиції та системне розташування кольорів на живописній палітрі. Зазначено, що чітке вивчення та запам’ятовування положення кольорів фарб на палітрі приведе до позитивного результату в галузі живопису. Такий авторський підхід скеровано на раціональне використання затрат часу, зменшення пошуків та матеріальних витрат.
 • Item
  Соціальні результати ідеологічно орієнтованих урбаністичних реформ у сільських поселеннях України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гнесь, Л.; Hnes, L.; Львівський національний аграрний університет; Lviv National Agrarian University
  Розглянуто основні ідеологічно мотивовані урбаністичні реформи, яких зазнало українське село протягом епохи соціалізму в ХХ ст., у сфері нормування площ земельних ділянок сільських садиб. Простежено втілення цих реформ у генеральних планах і планах детального розпланування сельбищних територій сільських поселень України. Проаналізовано, як зазначені реформи позначились на виробництві сільськогосподарської продукції, соціально-демографічній структурі сільського населення, структурі домогосподарств і загальній життєдіяльності та психології селян.
 • Item
  Мікрорайони 60–70-х рр. ХХ ст. в оцінках і преференціях мешканців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гнесь, І.; Бурко, Н.; Hnes, I.; Burko, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання комфортності проживання в мікрорайонах, збудованих у 60–70-х рр. ХХ ст. на рівні житлових дворів, житлових будинків та квартир. Подано результати соціологічного опитування мешканців мікрорайонів Львова, визначено найпоширеніші проблеми проживання в житловій забудові 60–80-х рр. та наведено рекомендації щодо вирішення в послідовності їх актуальності для мешканців.
 • Item
  Концепція створення комплексного музею під відкритим небом на основі Підгорецько-пліснеських територій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Ремешило-Рибчинська, О.; Брич, М.; Remeshylo-Rybchynska, O.; Brych, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано ідею створення музею під відкритим небом, що поєднав би два пам’яткові об’єкти – архітектурний ансамбль та археологічний заповідник в один великий комплекс. Описано пропозицію формування архітектурного простору, що охоплює навколишнє середовище. Проаналізовано позитивні та проблемні аспекти створення музею. Розглянуто особливості створення великого музею, що поєднує різнорідні пам’ятки, розташовані поруч.
 • Item
  Вплив Івана Левинського на формування та розвиток Львівської архітектурної школи кін. ХІХ поч. ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Олешко, О.; Петровська, Ю.; Oleshko, O.; Petrovska, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  ван Левинський – видатний представник культурного і наукового життя в Галичині кінця ХІХ початку ХХ ст., один із представників Львівської архітектурної школи, який сформував напрям із яскраво вираженими тенденціями використання народних традицій. Поступово він створив своєрідний напрям в європейській архітектурі – український архітектурний стиль. Фасади кращих будинків цього періоду у Львові становлять приклад композиційного об’єднання будівельної конструкції та орнаменту, а скульптурні, керамічні, металеві оздоби пропорційно і ритмічно відповідають архітектурі. Світоглядні засади І. Левинського відзначаються прагненням до раціональних і конструктивних рішень, до гармонії архітектури з природою. Як педагог І. Левинський користувався повагою у студентів. Під керівництвом професора вони формувались як професіонали, оскільки проходили практику в його проектно-будівельній фірмі.