Архітектура. – 2018. – №893

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури. The results of the scientific-researching projects of the Teaching Department personnel of the Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University have been published in the bulletin as well as the project results of the architectural school of other high schools. The vital issues of theory and practice in the field of architecture, city-building and design are considered in the publications. For students, graduate students, doctoral candidates, researchers, teaching staff and specialists who work in the field of architecture.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 893 – 196 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст


1
АРХІТЕКТУРА
3
13
24
30
37
44
53
59
67
79
87
94
102
107
116
122
МІСТОБУДУВАННЯ
129
139
148
159
167
АНТОЛОГІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ
176
183
192
194
196

Content


1
ARKHITEKTURA
3
13
24
30
37
44
53
59
67
79
87
94
102
107
116
122
MISTOBUDUVANNIA
129
139
148
159
167
ANTOLOHIIA LVIVSKOI ARKHITEKTURNOI SHKOLY
176
183
192
194
196

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Реконструктивні трансформації забудови історичного центру малого міста (на прикладі площі пам’яті в місті бар вінницької області)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лещенко, Н. А.; Leshchenko, N.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Проаналізовано реконструктивні трансформації, які відбулися із забудовою ринкової площі малого історичного міста, що призвело до втрати нею її історичної функції, але водночас отримання нових, не менш важливих функцій. Показано, як це вплинуло на сучасне планування та забудову площі. Визначено стратегію ревалоризації як необхідної реконструктивної трансформації для її активізації. Надано рекомендації, як розвинути її наявні сучасні функції, відновити історичну і гармонічно їх поєднати для створення якісного міського публічного простору.
 • Item
  Магазини роздрібної торгівлі як елемент громадського простору приміських поселень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Крушельницький, Р. О.; Krushelnytskiy, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Politechnic National University
  Присвячено дослідженню розташування магазинів роздрібної торгівлі у примісь¬ких поселеннях та функціонуванню простору навколо них. На прикладі с. Зимна Вода здійснено тривалий емпіричний аналіз організації магазину та території довкола нього, соціальних відносин відвідувачів та впливу архітектури на характер поведінки і навпаки.
 • Item
  Особливості функціонально-планувальної організації та ландшафтного благоустрою територій духовно-реколекційних центрів угкц
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Голубчак, К. Т.; Holubchak, K.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Ґрунтовно проаналізовано особливості функціонально-планувальної організації територій духовно-реколекційних центрів Української Греко-Католицької Церкви. На основі аналізу функціональної програми та всього спектру процесів, що відбуваються у духовно-реколекційних центрах запропоновано перелік необхідних функціонально-планувальних елементів території ДРЦ та низку вимог, яким повинно відповідати архітектурно-планувальне вирішення територій поданих споруд. На основі глибокого аналізу світового досвіду організації споруд цього типу окреслено основні прийоми ландшафтного благоустрою територій ДРЦ УГКЦ
 • Item
  Перспективи реконструкції горища головного корпусу львівської політехніки під навчальні та офісні функції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гнат, Г. О.; Черняєва, В. М.; Hnat, H.; Cherniaieva, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання пристосування горищних приміщень головного корпусу Національного університету “Львівська політехніка” під навчальні та офісні примі¬щення з метою збільшення аудиторного фонду Інституту архітектури та ефективнішого провадження навчального процесу. Специфіка навчального процесу студентів архітектурних спеціальностей вимагає, окрім навчальних лекційних аудиторій, також: приміщень для можливості виконання макетів (макетних майстерень); креслярських залів для курсового та дипломного проектування; комп’ютерних класів для освоєння необхідного рівня основ комп’ютер¬ного моделювання; залів для рисунку та живопису, для забезпечення розвитку художніх якостей майбутнього архітектора; виставкових, викладацьких, архівних та складських приміщень. Водночас у головному копусі є незадіяні площі горищного поверху, які можуть стати придатними до використання внаслідок реконструкції та перепланування. Подано потенційні можливості пристосування незадіяних просторів горища головного корпусу Національного університету “Львівська політехніка” під навчальні і офісні функції для навчальних потреб Інституту архітектури та допоміжних служб ректорату університету.
 • Item
  Особливості організації житлового середовища у ценральній частині міста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Вербицька, У. Ю.; Verbytska, U.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано особливості житлового середовища у центральних частинах великих міст, основні проблемні питання в організації комфортних умов проживання та тенденції вирішення у сучасному будівництві та реконструкції. Розглянуто основні проблеми організації житлового середовища в умовах високої щільності наявної забудови та забезпечення екологічних стандартів середовища.
 • Item
  Архітектурна складова у педагогічній технології інтеграції мігрантів у нове суспільство
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Баб’як, В. І.; Babyak, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто передумови створення номенклатури спеціалізованого житла для мігрантів. Архітектурно-планувальні рішення висвітлено як один з методів розв’язання глобальних викликів ХХІ століття. Педагогіка, а саме педагогічна технологія у разі взаємозв’язку із засобами архітектури здатні стимулювати мігрантів до інтеграції у нове суспільство. Проблемам якісної інтеграції мігрантів у нове суспільство приділено мало уваги, не розкрито потенціалу інтеграції мігрантів через житло. Мало дослідженою залишається тема локалізації житла для мігрантів у структуру міста та її зв’язок з рівнем інтеграції в соціум та культуру приймаючого суспільства. Поза увагою багатьох досліджень залишається можливість застосування квартир малих площ, міні квартир, квартир з покімнатного заселення, житлових одиниць капсульного типу.
 • Item
  Архітектурне тло ікони покрову пресвятої богородиці з річиці на Волині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Диба, Ю. Р.; Dyba, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано реалістичне зображення елементів інтер’єру храму в іконі Покрову Пресвятої Богородиці зламу ХУ-ХУІ ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею, що походить зі Святотроїцької церкви в с. Річиці Зарічненського району Рівненської області. Порівняльною характеристикою архітектурних елементів доведено, що архітектурним прототипом цього зображення слугував Собор святої Софії в Константинополі.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Архітектурно-педагогічна школа професора галини петришин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Соснова, Н. С.; Sosnova, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено основні життєві та наукові кроки професора Г. П. Петришин у становленні власної архітектурно-педагогічної школи: з учнями, реалізаціями та концепціями. Окреслено роль Галини Петришин у розвитку Львівської архітектурної школи та популяризацію її за кордоном у викладах, монографіях та конференційних дискусіях. Обґрунтовано наукову та педагогічну діяльність як таку, що сприяє поширенню інформації про культурологічні і архітектурно-містобудівні процеси в Україні та поглиблює співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами.
 • Item
  Наукові фахові видання Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” (частина І. Статус наукового фахового видання)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Черкес, Б. С.; Шулдан, Л. О.; Cherkes, B.; Shuldan, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Збірка наукових праць Вісник Національного університету “Львівська полі¬техніка” серії “Архітектура” та англомовний науковий журнал “Architectural Studies” (Архітектурні дослідження), два видання Інституту архітектури разом із сімома друкованими виданнями інших архітектурних інституцій (станом на вересень 2017 р.) входять до переліку наукових фахових видань України у галузі науки “архітектура”. Статтю присвячено дослідженню 20-річної історії фахових видань ІАРХ та перспективам їхньому подальшому розвитку.
 • Item
  Розвиток житлового будівництва у м. львові в контексті змін політичної та економічної ситуації в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Павлів, А. П.; Pavliv, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто закономірності розвитку житлового будівництва в м. Львові за останні роки. Відображено основні причини цього розвитку. Зроблено аналіз, щоб забезпечити можливість прогресування в житловій галузі та участь в ній іноземних інвесторів.
 • Item
  Містобудівні концепції створення мережі підземного трамваю у Львові в 70-80-х роках ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Любицький, Р. І.; Liubytskyi, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено бачення майбутнього розвитку міського транспорту у м. Львові періоду 1970-1980 рр. Виділено містобудівні передумови, які зумовили виникнення ідеї будівництва підземного трамваю. На основі архівних матеріалів проаналізовано пропоновані варіанти прокладення ліній швидкісного трамваю із підземними тунелями у центральній частині Львова. Враховуючи сучасну транспортну ситуацію у м. Львові, оцінено сьогоднішню актуальність цих ідей, а також доцільність розвитку мережі підземного трамваю в майбутньому.
 • Item
  Практика функціонування, проблеми та перспективи нормування сільських вулиць
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гнесь, Л. Б.; Hnes, L.; Львівський національний аграрний університет; Lviv National Agrarian University
  На основі здійснених автором у 2016 р. натурних досліджень кварталів садибної забудови, запроектованих і реалізованих у 60-90-х роках ХХ ст. в селах Київської, Львівської, Хмельницької областей, проаналізовано практику нецільового вико¬ристання мешканцями просторів сільських вулиць з різними типовими профілями. Подано рекомендації стосовно ощадного використання територіальних та будівельних ресурсів під час проектування вулиць в сільській садибній забудові без шкоди для їх функціональних та естетичних якостей.
 • Item
  Містобудівні основи формування здоров’я міста: аналіз, діагностика стану та прогнозування розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Габрель, М. М.; Habrel, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті обґрунтовано містобудівні основи аналізу, оцінки (діагностики) стану та прогнозування розвитку здорового міста. Розроблено модель процесів у містах, визначено методи дослідження та прогнозування його здоров’я на основі аналізу сучасних урбаністичних концепцій і явищ розвитку міст. Виокремлено важливі елементи і чинники, що впливають на міське здоров’я; систематизовано показники і критерії його оцінки.
 • Item
  Сакральна архітектура Львова міжвоєнного періоду: стильовий плюралізм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лінда, С. М.; Богданова, Ю. Л.; Linda, S.; Bohdanova, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано розвиток сакральної архітектури Львова міжвоєнного часу. Наведено реалізовані та нереалізовані приклади римо-католицькихта грекокатолицьких храмів. З’ясовано роль сакрального будівництва у становленні ідеології польської державності та формуванні української національної ідеї.
 • Item
  Інтенсифікація забудови історично сформованого міста (на прикладі Львова)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Черкес, Б. С.; Петришин, Г. П.; Коник, С. І.; Cherkes, B.; Petryshyn, H.; Konyk, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто процес інтенсифікації міської території історично сформованого міста. Проаналізовано спроби інтенсифікувати квартали житлової забудови у різні періоди. Наведено визначення показників щільності. Прослідковано урбаністичні трансформації міської тканини, що впливають на зміни показників щільності та взаємозалежність між ними.
 • Item
  Проблематика пристосування території національного університету “львівська політехніка” до потреб неповносправних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Смалійчук, А. Д.; Smaliychuk, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  За рівнем пристосованості середовища для потреб неповносправних оцінюється не лише комфорт, функціональність, але й етика архітектури, що відображає зрілість суспільства. Комфортні умови для неповносправних повинні забезпечувати можливість пересування, перебування та навчання. Тому необхідно провести чимало заходів з покращення та облаштування фізичного середовища, враховуючи, що кампус полі¬техніки складається із будинків різних функціонально-розпланувальних, конструк¬тивних, об’ємно-просторових та художньо-естетичних рішень і які вимагають індивідуального підходу для розв’язання цієї проблеми.
 • Item
  Архітектурно-інженерні аспекти реновації актового залу і навчального корпусу національного університету “львівська політехніка”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яців, М. Б.; Нестерович, Е. А.; Yatsiv, M.; Nesterovich, E.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено комплексний аналіз архітектурно-інженерних проблем функціонування наявного актового залу, встановлено найважливіші чинники формування світлового та акустичного дискомфорту приміщення, запропоновано варіанти оптимізації світлового та акустичного середовища залу, визначено методи та засоби гармонізації середовища залу із урахуванням проектів реновації.