Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – №443

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Викладено результати досліджень у галузі радіоелектроніки, телекомунікації, комп'ютерної інженерії провідних вчених та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка», а також наукових працівників та спеціалістів інших навчальних закладів і науково-дослідних організацій, які займаються питаннями теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв в широкому діапазоні частот систем телекомунікації, біомедичної радіоелектроніки, а також математичного моделювання об'єктів та процесів. Вісник розрахований на наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів технічних навчальних закладів

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. А. Недоступ – 277 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
8
15
20
25
30
35
39
45
57
62
67
71
75
81
86
90
95
100
105
112
119
124
127
131
135
139
144
150
160
163
169
175
180
185
190
193
200
206
211
217
224
228
234
240
246
250
256
264
274

Content


1
3
8
15
20
25
30
35
39
45
57
62
67
71
75
81
86
90
95
100
105
112
119
124
127
131
135
139
144
150
160
163
169
175
180
185
190
193
200
206
211
217
224
228
234
240
246
250
256
264
274

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Дослідження статистичних характеристик генератора псевдовипадкових послідовностей побудованого на базі регістра зсуву
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Васильцов, І. В.; Карпінський, Б. З.; Федоров, А. Ю.; Тернопільська академія народного господарства; College of William and Mary
  Розглянуто результати дослідження статистичних характеристик генератора псевдовипадкових послідовностей побудованого на базі регістра зсуву. Отримані результати дають змогу розробити методику експериментальних досліджень для криптоаніалізу апаратної реалізації поточних шифрів.
 • Item
  Властивості взаємної спектральної густини нестаціонарних випадкових процесів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Ісаєв, І. Ю.; Трохим, Г. Р.; Яворський, І. М.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  У статті подані вирази для взаємної кореляційної функції нестаціонарних випадкових процесів. Досліджуються властивості взаємної спектральної густини та її компонентів розкладу в ряд Фур’є у припущенні періодичної корельованості процесів.
 • Item
  Розрахунок і вибір архітектури мультиплексного оптичного лінійного тракту для магістральної телекомунікаційної мережі на основі потоків STM-161 STM-64
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Климаш, М. М.; Юзевич, М. Ю.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Досліджено параметри лінійних ербієвих підсилювачів EDFA і розрахована максимальна кількість каскадів лінійних підсилювачів для потоків STM-16 і STM-64 магістральних телекомунікаційних мереж. Визначена оптимальна архітектура мультиплексного оптичного лінійного тракту за довжиною міжрегенераційної ділянки.
 • Item
  Оцінка періоду гауссового періодично нестаціонарного випадкового процесу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Кісь, М. Ю.; Яворський, І. М.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  Викладена схема отримання періоду для гауссового періодично корельованого випадкового процесу з використанням методу максимальної правдоподібності. Імовірнісні оцінки отримані за допомогою розкладу в ряд з використанням методу малого параметра. В першому наближенні отримано вирази для зміщення.
 • Item
  Зміст до Вісника “Радіоелектроніка та телекомунікації”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27)
 • Item
  Клод Шеннон: нові інформаційні концепції і парадигми на зламі століть
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Драган, Я. П.; Сікора, Любомир Степанович; Національний університет "Львівська політехніка"
  Наведено відомості про значення ідей К. Е. Шеннона у розвої теорії сигналів та головні здобутки, що спричинені цими ідеями і підсумовані у кількох публікаціях авторів, а також погляд на значення їх для теорії керування.
 • Item
  Структура програмної реалізації теплового моделювання тіла людини
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Костюк, І. В.; Кулінченко, О. Ю.; Стасевич, С. П.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропонована структура об’єктно-орієнтованого середовища для моделювання теплового стану тіла людини.
 • Item
  Production data management system for small electromechanic enterprise
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Kernytskyy, A.; Lobur, M.; Wrobel, J.; Національний університет "Львівська політехніка"
  У статті розглядаються принципи побудови системи технічного документообігу для етапу технологічної підготовки електро-мехінічного виробництва малої фірми. Наведено особливості такої системи та її функціональність.
 • Item
  New thick film materials for piezoresistive ceramic pressure sensor
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Hotra, Z.; Jakubowska, M.; Szczepański, Z.; National University "Lviv Polytechnic"; Rzeszow University of Technology; Institute of Electronic Material Technology, Warsaw; Technical University of Warsaw
  В даній статті представлено конструкцію керамічного сенсора тиску, який базується на п'єзорезистивному ефекті в товстоплівкових резисторах, виготовлених з паст з високим значенням розмірного коефіцієнта. Для резисторів, використаних в даному сенсорі, розроблено товстонлівкові пасти, які базуються на діоксиді рутенію і свинцево-боро-силікатному склі. Представлено характеристики і параметри сенсорів тиску.
 • Item
  Generation interference during transmission of didgital signals in hybrid microcircuit
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Wisz, B.; Kalita, W.; Sabat, W.; Rzeszów University of Technology
  Стаття присвячена аналізу міжелементних зв'язків в мікроелектронних гібридних мікросхемах з провідними каналами. Представлено як величина коефіцієнта взаємного впливу і максимальні значення індуктивних напруг в системі між структурами з провідними каналами можуть бути визначені на базі аналітичних співвідношень, ми базуємося на значеннях взаємних параметрів для моделі заміщення. Два паралельні канали у вигляді пасивно-активного каналу з постійною шириною і змінними відстанями описують модель системи. Змінне значення взаємних відстаней каналів встановило основний параметр дозволяючи керувати коефіцієнтом зв’язків. Вимірювання коефіцієнту зв’язків здійснювалося для різних значень відстаней між провідними каналами. Величини напруг, які вимірювалися на кінцях кожної активної і пасивної лінії, порівнювалися з величинами, отриманими в процесі аналізу.
 • Item
  Bent laminated modules based on LTCC
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Hotra, Z.; Kalita, W.; Pietrikova, A.; Slosarcik, S.; National University "Lviv Polytechnic"; Rzeszow University of Technology; University of Technology, Kosice
  Метою цієї статті c дослідження керамічних матеріалів, які утворюються на основі кераміки, відпаленої при низькії температурі (НТК), яка зазвичай є крихкою при згинанні. Дійсно, такий характер зміни властивостей часто обмежує використання кераміки в сенсорах та інших електронних пристроях. Досліджувалися граничні можливості вигнутих ьагатошарових модулів і аналізувалися мікроструктури та поверхні розриву вигнутих ьагатошарових зразків. Шари НТК було отримано з Du Pont Green Tape™ : Low Temperature 951 and 851 Cofired Green Tape.
 • Item
  Multimedia manual for distance learning in Technical University
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Pfitzner, A.; Piwowarska, E.; Pieskacz, W.; Warsaw University of Technology
  Описано проблеми навчання технічних дисциплін через мережу Internet. Наведено практичний приклад приготування матеріалів для дистанційного викладання курсу мікроелектроніки.
 • Item
  Інтелектуальна система з прийняття рішень у дилінгових операціях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Шамша, Б. В.; Абед, Аль-Гули; Харківський національний університет радіоелектроніки
  У цій статті наведена концептуальна модель інтелектуальної системи прийняття рішень у дилінгових операціях.
 • Item
  Neighbourhood problem in interconnection capacitance modeling
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Jarosz, A.; Pfitzner, A.; Warsaw University of Technology
  Описано особливості моделювання VLSI схем на основі точних аналітичних моделей взаємних ємностей. Результати моделювання таких схем з урахуванням впливу сусідніх ліній дають можливість оцінити величину затримки сигналу та рівень перехресних спотворень від кількості паралельних ліній.
 • Item
  Технічний коледж як ланка професійної ступеневої підготовки фахівців
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Мамрич, С. М.; Шемелюк, Г. О.; Львівський технічний коледж
  В цій статті розглядаються питання ступеневої професійної підготовки фахівців у технічному коледжі. Висвітлено особливості підготовки фахівців в галузі радіотехніки та науково-методичного забезпечення навчального процесу.
 • Item
  Методика та програмна реалізація процесів проектування електронних видань для WEB-телекомунікацій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Проданюк, М. М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто методику автоматизованого проектування макетів видання. Наведена структурна схема, принципи побудови, програмна реалізація підсистеми проектування макетів видань та складання видавничої специфікації для WEB-телекомунікацій. Підсистема проектування макетів видань є складовою частиною експертної системи проектування видання та реклами.
 • Item
  Один із шляхів розв’язання проблеми недостатньої продуктивності проектування мікроелектронних засобів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Близнюк, М. Б.; Казимира, І. Я.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Проаналізовано причини низької продуктивності проектування мікроелектронних засобів на сучасному етапі. Зменшення інтересу студентів до освоєння таких технічних спеціальностей, як електроніка, мікроелектроніка, інтегральні технології є основним чинником недостатньої кількості проектувальників НВІС. Обгрунтовано необхідність розробки методів і засобів підвищення зацікавленості дітей старших класів цими спеціальностями. Розглянуто концепцію запропонованих навчальних шкільних курсів з вивчення основ електроніки та мікроелектроніки.
 • Item
  Метод нелінійної обробки зображень, сформованих системами високого порядку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Прудиус, І. Н.; Лазько, Л. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано нелінійний ітераційний метод обробки сигналів та зображень, що базується на використанні нелінійних обмежень на розв’язок та є погодженим з теоремою про продовження аналітичних функцій. Також здійснено порівняння з відомим алгоритмом та наведено числові результати порівняння швидкодії алгоритмів.
 • Item
  Концепції і принципи побудови моделей дія означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Драган, Я. П.; Яворський, Богдан Іванович; Яворська, Євгенія Богданівна; Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
  Наведено методологічні основи обробки електрокардіосигналу при визначенні метрологічних характеристик його ритміки.
 • Item
  Розробка сценаріїв діалогів графічного редактора електричних схем системи схемотехнічного проектування “Micro-PC”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Маркелов, О. Е.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку моделей діалогових систем (ДС) у розробці САПР. Проведено створення сценаріїв діалогової взаємодії користувача з графічним редактором принципових електричних схем та його основних складових. Здійснено систематичний пошук об’єктів, елементів при програмуванні та взаємозв’язків між ними методом “Матриці взаємодій”. Показано застосування системно проаналізованих особливостей та принципів розробки сценаріїв на прикладі графічного редактора електричних схем “Schematic_2002” для навчально-дослідної системи схемотехнічного проектування “Місго-РС”.