Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю. – 2018 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали ІІІ Науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р., Львів

У збірнику тез висвітлено проблеми формування та розвитку експортно-імпортної діяльності в Україні. Подано дослідження щодо управління митною діяльністю, обліку та фінансування експортно-імпортної діяльності, економіки та інформаційного забезпечення експортно-імпортної діяльності.

Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).

Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Зміст


1
6
ЕКОНОМІКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9
11
12
14
16
18
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
40
42
43
44
45
47
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
50
52
54
55
56
57
60
62
63
64
65
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЮ ТА МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
67
68
69
71
73
74
75
77
78
80
81
83
85
86
88
90
ОБЛІК ТА ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ТАМИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
92
94
96
98
100
101
103
104
106
108
110
112

Content


1
6
EKONOMIKA EKSPORTNO-IMPORTNOI DIIALNOSTI
9
11
12
14
16
18
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
40
42
43
44
45
47
INFORMATSIINE ZABEZPECHENNIA EKSPORTNO-IMPORTNOI DIIALNOSTI
50
52
54
55
56
57
60
62
63
64
65
UPRAVLINNIA EKSPORTNO-IMPORTNOIU TA MYTNOIU DIIALNISTIU
67
68
69
71
73
74
75
77
78
80
81
83
85
86
88
90
OBLIK TA FINANSUVANNIA EKSPORTNO-IMPORTNOI TAMYTNOI DIIALNOSTI
92
94
96
98
100
101
103
104
106
108
110
112

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64