Theory and Building Practice. – 2020. – Vol. 2, No. 1

Permanent URI for this collection

Видання «Theory and Building Practice» (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Theory and Building Practice. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 1. – 100 p. : il.

Зміст


1
9
16
23
30
38
46
51
57
64
73
81
88
94
99

Content (Vol. 2, No 1)


1
9
16
23
30
38
46
51
57
64
73
81
88
94
99

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Technological peculiarities of the use of silicon organic liquids to obtain or restore the horizontal waterproofing of the walls
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Ілів, В. В.; Ілів, Я. В.; Гоголь, М. В.; Iliv, Vasyl; Iliv, Yarema; Gogolk, Myron; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Як встановлено, водорозчинні рідини ГКЖ-11Н та ГКЖ-11К як основні імпрегнуючі матеріали ДП “Кремнійполімер” не витримують надлишкового тиску води понад 0,02 МПа при дослідженні за методикою, розробленою на основі визначення водонепроникності бетонів. Розроблено експериментальні гідроізолюючі рідини 1 К, 2 К, 1 Н та 2 Н, що базуються на основі ГКЖ-11Н і ГКЖ-11К і володіють необхідними технічними властивостями. Ці рідини є готовими до застосування розчинами для гідрофобізації і силікатизації на основі гідрофобних кремнієвих сполук. Вони гідрофобізують і звужують або перекривають капілярну структуру в бетоні, цегляній і кам'яній кладці. Перекриття капілярної структури зумовлено взаємодією з вапном з утворенням нерозчинних хімічних сполук, які припиняють капілярне всмоктування. Вони не спричиняють корозії арматурної сталі. Рідини застосовують там, де необхідно домогтися припинення капілярного підсосу води за допомогою створення внутрішнього гідрофобного ефекту і звуження або перекриття капілярів. Вживають ці рідини для створення горизонтального гідроізоляційного заслону під час ремонту старих будівель за наявності вапна в складі кладки. Горизонтальний заслін матеріалами 1 К, 2 К, 1 Н та 2 Н може застосуватися лише при відсутності водяного навантаження, тобто там, де немає виходу води. Для гідроізоляції в умовах гідростатичного напору необхідно використовувати гідроізоляційні покриття із полімер-цементних матеріалів. Витрату рідин розраховують, враховуючи всмоктувальну здатність стіни за даними обробки пробного шпура – наприклад, не менше 15 кг/м2 площі поперечного перерізу стіни за однорідної цегляної кладки, із нормальною всмоктувальною здатністю. Для цих рідин розроблено технічні рекомендації, що поширюються на експериментальні гідроізолюючі водні кремнійорганічні розчини, призначені для створення чи відновлення горизонтальної гідроізоляції від дії капілярної вологи методом ін’єкції самоналивом у попередньо розсвердлені отвори стін чи під дією тиску. Можливо використовувати рідини для повторної гідроізоляції підвалів чи інших вологих стін із середини методом силікатизуючих шарів з подальшим личкуванням (нанесенням тиньку, безшовних підлог, плит) та для гідрофобної обробки поверхонь стін у вологих приміщеннях по свіжонанесених тиньках, цегляних кладках чи бетонах.
 • Item
  Thermal modernization of heating system by using the solar roof
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Возняк, О. Т.; Касинець, М. Є.; Козак, Х. Р.; Сухолова, І. Є.; Довбуш, О. М.; Voznyak, Orest; Kasynets, Mariana; Kozak, Khrystyna; Sukholova, Iryna; Dovbush, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Важливим пріоритетним завданням економічної політики України є дбайливе використання енергоносіїв. У країні проводиться широкомасштабна політика енергоощадності, а завдання енергоощадності є комплексними та охоплюють як законодавчу базу, так і технічні інновації. Одним з ефективних способів зменшення енергозатрат на потреби народного господарства є проведення термомодернізація систем теплопостачання. Наведено економічні показники термореноваційних заходів при реконструкції системи опалення житлового будинку. Порівнювали такі термореноваційні заходи: встановлення геліопокрівлі, реконструкція системи опалення, встановлення системи сонячного повітряного опалення. Метою роботи є встановлення економічних показників заходів теплового оновлення при реконструкції системи опалення багатоквартирного будинку з використанням сонячної покрівлі за різних значень індексу знижок. Використання сучасних методів оцінювання економічної ефективності теплової модернізації враховується в новітній концепції економічних розрахунків, зокрема рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй із промислового розвитку. Енергетичний аудит системи опалення проводили з урахуванням різних значень індексу знижок r. Було оптимізовано варіанти теплового оновлення з урахуванням різних значень індексу знижок. Використання сонячної покрівлі дає можливість проектувати ефективні енергоощадні системи опалення в будинках. Сонячна система нагрівання повітря має високу цінність простого часу окупності, але вона корисна як сукупний варіант економії енергії та забезпечує економічний ефект.
 • Item
  The contact-surface heat utilizer
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Возняк, О. Т.; Юркевич, Ю. С.; Касинець, М. Є.; Сухолова, І. Є.; Довбуш, О. М.; Voznyak, Orest; Yurkevych, Yurij; Kasynets, Mariana; Sukholova, Iryna; Dovbush, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У промисловості застосовуються контактно-поверхневі теплообмінники. В цих апаратах реалізується глибоке охолодження продуктів спалювання (30–40 оC). При розрахунку контактно-поверхневих теплообмінників поверхневий коефіцієнт передачі повного тепла для насадкової камери є найважливішим фактором, що визначає як контактну частину, так і зведений поверхневий теплообмінник. Цього досягають декількома методами. При цьому виникають труднощі з вибором найефективнішого методу, який би забезпечував високу точність розрахунку цієї величини, а також не був би надто складним. У цій статті запропонований метод розрахунку величини s для контактно-поверхневих теплообмінників, який відповідає обидвом умовам, описаними вище. Як основний застосовують метод чисельного інтегрування, за яким можна обчислити значення s із найбільшою точністю. Значення s подається як функція чотирьох незалежних аргументів. Отримані результати подано у вигляді діаграми, яку апроксимовано за допомогою рівняння. Отже, можна стверджувати, що запропоновано ефективний метод розрахунку коефіцієнта передавання повної теплоти для насадкової камери в контактно-поверхневих теплообмінниках, які використовуються для загального та технологічного гарячого водопостачання. Метою статті є вибір найраціональніших схем складу обладнання утилізації тепла для використання тепла продуктів спалювання ендогазу та розроблення інженерного методу розрахунку цього обладнання. Отримані залежності доволі прості у використанні та дають хорошу узгодженість результатів. Запропоновано ефективний метод визначення коефіцієнта передавання повного тепла для насадкової камери в контактних теплообмінниках при будь-яких заданих вихідних значеннях у вказаному інтервалі, що дає змогу проводити розрахунки як графічно, так і аналітично.
 • Item
  Investigation of the return flow at the air distribution by swirl and flat laying air jets in small-sized premises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Возняк, О. Т.; Адамскі, М.; Капало, П.; Довбуш, О. М.; Сухолова, І. Є.; Voznyak, Orest; Adamski, Mariusz; Kapalo, Peter; Dovbush, Oleksandr; Sukholova, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Бялостоцька; Кошицький технічний університет; LvivPolytechnicNationalUniversity; Politechnika Białostocka; Technical University of Košice
  Наведено результати експериментальних досліджень зворотного потоку при розподілі повітря плоскими струменями. Наведено графічні та аналітичні залежності. Результатами досліджень доказано високу ефективність запропонованої схеми розподілу повітря в технологічних малогабаритних приміщеннях. Метою роботи є вивчення характеру розповсюдження вихрових та настильних струменів у обмеженому просторі виробничого приміщення малої висоти з наявністю в ньому технологічного обладнання та обслуговуючого персоналу, виявлення закономірностей розвитку повітряного припливного струменя у зворотному потоці та обґрунтування методики розрахунку. Встановлено кількісний опис характеристик та закономірностей розвитку вихрових та плоских настильних стиснених струменів у зворотному потоці. Отримано розрахункові залежності для визначення параметрів вихрових та настильних плоских струменів у зворотному потоці. Обґрунтовано, що ефективність застосування вихрових та плоских настильних струменів для подачі повітря в робочу зону технологічних приміщень є високою. Отримані результати дають змогу обчислити початкову швидкість стисненого потоку вихрового та припливного плоских настильних струменів у невеликих за розмірами виробничих приміщеннях з наявністю технологічного обладнання та обслуговуючого персоналу та визначити геометричні параметри пристрою розподілу повітря. Застосування розподілу повітря за ефектом настилання вихрових та плоских повітряних струменів дозволяє значно підвищити критерії продуктивності розподілу повітря при подачі великої кількості повітря до технологічних приміщень і тим самим зменшити витрату матеріалів у вентиляційній системі.
 • Item
  Examination of the thermal efficiency of the solar collector integrated into the light transparent building facade
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Шаповал, С. П.; Желих, В. М.; Венгрин, І. І.; Миронюк, Х. В.; Генсецький, М. П.; Shapoval, Stepan; Zhelykh, Vasyl; Venhryn, Iryna; Myroniuk, Khrystyna; Gensetskyi, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано перспективність розвитку напрямку сонячної енергетики в Україні. Інтерес до ефективного використання сонячного випромінювання сонячними колекторами обґрунтовує актуальність і доцільність досліджень з проблеми використання в них такої енергії. Проаналізовано, що сонячна енергетика залишається найперспективнішим напрямком для генерації теплової енергії внаслідок: встановленого обсягу надходження сонячного випромінювання на територію України та зношеність технологічного обладнання, що працють на традиційному органічному паливі. Окрім цього, враховуючи тенденцію побудови скляних фасадів у галузі будівництва, в праці запропонованого сонячний колектор інтегрований в світлопрозорий фасад будівлі з метою економії площі, на яку встановлюються установки сонячних колекторів та збереження викопних видів палива. За інтенсивності імітованого сонячного випромінювання 900 Вт/м2, що потрапляло на поглинаючу поверхню сонячного колектора, температура на виході із сонячного колектора досягала 22,9 ºС. Порівнюючи зміни миттєвої потужності сонячного колектора Qск, Вт/м2 встановлено, що на 60 хв експерименту за інтенсивності імітованого сонячного випромінювання 900 Вт/м2, вона була більшою за 250 Вт/м2. Коефіцієнт корисної дії експериментального сонячного колектора в режимі прямотечії теплоносія в системі за інтенсивності імітованого сонячного випромінювання 900 Вт/м2 досягав ≈33 %. Встановлено, що запропонований сонячний колектор за інтенсивностей, що відповідатимуть потужності сонячного випромінювання в літній період року, в рeжимі прямотечії теплоносія через конструкцію соячного колектора є ефективним джерелом низькопотенційного тепло- постачання. Перспективним напрямом подальших досліджень залишається встановлення ефективності такого колектора за інших інтенсивностей імітованого сонячного випромінювання та за інших режимів роботи теплоносія через конструкцію сонячного колектора в системі сонячного теплопостачання.
 • Item
  Influence of the condenser and evaporator air flows on the condensation and evaporation pressures of air split-conditioners heat pumps
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Лабай, В. Й.; Ярослав, В. Ю.; Довбуш, О. М.; Цізда, А.; Labay, Volodymyr; Yaroslav, Vitaliy; Dovbush, Oleksandr; Tsizda, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В умовах зростаючого дефіциту та росту цін на паливно-енергетичні ресурси проблема енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії для вирішення проблеми зменшення енергоспоживання для економіки України стає дуже важливою. Сьогодні стає все розповсюдженішим використання теплових помп split-кондиціонерів у системах теплопостачання будівель. Тому вдосконалення конструкції і роботи енергетичного обладнання, до якого належать теплові помпи split-кондиціонерів (“повітря-повітря”), пов’язане з детальним вивченням їх роботи та об’єктивною оцінкою ступеня їх енергетичної досконалості, що може бути визначена лише на основі аналізу їх ексергетичної ефективності. Це дозволило обґрунтувати актуальність такого дослідницького завдання, що пов’язано з недостатньою інформацією щодо режимів роботи, пов’язаних із впливом потоків повітря на конденсаторі і випарнику на відповідні тиски конденсації і випаровування, та ексергетичної ефективності використання теплових помп split-кондиціонерів. Для цієї статті використано авторську інноваційну математичну модель для аналізу роботи одноступеневих фреонових теплових помп, які використовуються у split-кондиціонерах, за ексергетичним методом. Встановлено залежність тисків конденсації і випаровування та ексергетичного ККД на прикладі теплової помпи split-кондиціонера фірми “Mitsubishi Electric” з номінальною теплопродуктивністю 3067 Вт за стандартних зовнішніх температурних умов на холодильному агенті R32 від потоків повітря на конденсаторі і випарнику.
 • Item
  Research on the aerodynamic characteristics of zero-energy house modular type
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Желих, В. М.; Фурдас, Ю. В.; Козак, Х. Р.; Ребман, М. Р.; Zhelykh, Vasyl; Furdas, Yurii; Kozak, Khrystyna; Rebman, Maksym; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вирішення завдань аеродинаміки будівель є важливим інструментом для визначення впливів вітрових потоків на будівлю з урахуванням рельєфу місцевості. При зміні напрямків обтікання будинку змінюється характер вітрового потоку, який спричинений різною геометрією форм будинку та рельєфу, тому виникає необхідність проведення спеціальних досліджень в аеродинамічній трубі. Аеродинамічні дослідження дають можливість визначити вплив рельєфу на розподіл та значення аеродинамічних коефіцієнтів на поверхні моделі будинку, а також вплив конструкції моделі на розподіл тисків на поверхні настелення. Оскільки питання відбору тепла вітровим потоком по поверхні енергоефективних і пасивних будинків є недостатньо вивчене, було проведено ряд експериментальних досліджень щодо обтікання будівлі повітряним потоком під різними кутами . Експериментальні дослідження проводили на моделі будівлі, виконаній у масштабі 1:16, в аеродинамічній трубі в лабораторії Національного університету “Львівська політехніка”. Проаналізувавши отримані результати, можна стверджувати, що на навітряній області плоскої поверхні виникає зона додатних значень аеродинамічного коефіцієнта з хвилеподібним збільшенням при наближенні до навітряного фасаду моделі будинку. Для напрямку набігаючого потоку 0° в області навітряного фасаду моделі значення k поступово зростають у міру віддалення від поверхні настелювання і дещо зменшуються при наближенні до даху моделі. Було побудовано епюри розподілу аеродинамічних коефіцієнтів, які дають можливість вибору раціональної орієнтації будинку під час його проектування. Крім того, отримано, що на підвітряному фасаді моделі значення аеродинамічних коефіцієнтів від'ємні і знаходяться в діапазоні -0,16…-0,45 для кута набігаючого потоку α = 0°. Ці значення менші за величини, які регламентуються нормами для підвітряного фасаду будинку. А на навітряній області даху, аеродинамічні коефіцієнти набувають широкого діапазону значень від 0,63 до 1,21, що свідчить про різку зміну вітрових тисків на поверхні даху.
 • Item
  Landslides and erosion phenomena in the foothills of the Carpathian region rivers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Снітинський, В. В.; Хірівський, П. Р.; Гнатів, І. Р.; Гнатів, Р. М.; Snitynskyi, Volodymyr; Khirivskyi, Petro; Hnativ, Ihor; Hnativ, Roman; Львівський національний аграрний університет; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv National Agrarian University; Lviv Polytechnic National University
  Різноманітність ландшафтних умов на території України зумовлена особливостями геоморфологічної будови, зонально-кліматичними, гідрогеологічними та сейсмічними факторами, що загалом визначає площі поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП). Більшість цих процесів, а саме зсуви, карстові утворення, підтоплення та ерозія територій, селеві потоки активізуються в природних умовах. Необхідність оцінювання інженерно-геологічного стану територій із інтенсивним розвитком небезпечних гідрогеологічних процесів та впливу техногенних факторів, які визначають ступінь зміни та поширення процесів, є найважливішими для безпечного розвитку промисловості та сільського господарства. Незбалансована та безсистемна господарська діяльність спричинила негативні передумови для швидкого розвитку ЕГП, особливо в передгірських ділянках Карпатського регіону. Протипаводковий захист населених пунктів, територій та об’єктів від затоплення є актуальною проблемою. Необхідне комплексне регулювання русел річок з врахуванням розвитку руслових процесів і прогнозуванням його можливих змін за впливу гідротехнічних та інженерних споруд. Сучасними методами протипаводкового захисту на річках Українських Карпат є регулювання русел за допомогою гідротехнічних регуляційних споруд. Метою проведених досліджень є аналіз факторів, що впливають на зсувні та ерозійні явища на передгірських ділянках Українських Карпат та вибір оптимального протипаводкового захисту населених територій від руйнування. Отримання достовірних даних про місце формування, фактори активізації та розвитку небезпечних екзогенних процесів може істотно впливати на прийняття рішень для попередження і ліквідації негативних наслідків активізації цих процесів. Відновлення системи постійних спостережень за зсувами, підтопленнями та підмиванням берегів та інженерних споруд на річках є вкрай необхідними у місцях їхнього інтенсивного розвитку на небезпечних ділянках. Відповідно до вимог міжнародного моніторингу довкілля мережі спосте- реження, пункти збирання інформації та їх опрацювання потребують значного покращення.
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10)
 • Item
  Investigation of the effect of working movement length on the efficiency of the excavators
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Коцій, Я. Й.; Гоголь, М. В.; Пелешко, І. Д.; Іванейко, І. Д.; Kotsiy, Yaroslav; Gogol, Myron; Peleshko, Ivan; Ivaneyko, Igor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Питанню впливу довжини робочої пересування на ефективність роботи одноківшових екскаваторів, зокрема, на їх виробництво , присвячено дослідження багатьох авторів. Як однин із співмножників коефіцієнта використання змінного часу для визначення експлуатаційної продуктивності запропоновано коефіцієнт впливу пересування. При визначенні тривалості циклу роботи екскаваторів із різним устаткуванням встановлено діапазони змін коефіцієнта, що враховує довжину робочого пересування. З урахуванням зростаючого застосування нових машин і механізмів, зниження багатоопераційності виробництва земляних робіт необхідно враховувати складність спорудження і технологічні можливості машин для досягнення необхідної якості робіт на об'єкті. Метою роботи є підвищення ефективності застосування екскаваторних комплексів при влаштуванні котлованів, що забезпечують необхідну якість виконання робіт. Слід зазначити, що забезпечення і підтримання на досягнутому рівні необхідної якості виконання робіт призводить до зниженої ефективності роботи основних будівельних машин, зокрема їх продуктивності. Крім складності об'ємно-планувальних характеристик об'єкта, на величину експлуатаційної продуктивності провідних машин комплексів впливають такі фактори, як технологічні параметри роботи машин. Одним з найважливіших технологічних параметрів роботи одноківшових екскаваторів, який впливає також на якість виконання робіт при зачистці котлованів, є довжина робочого пересування і взаємопов'язана з нею ширина проходки. Сьогодні вибирають параметри за емпіричними залежностями, і практичними рекомендаціями, які часто мають заперечний характер, особливо для екскаваторів, обладнаних зворотною лопатою.
 • Item
  Orto-phosphoric acid as an alternative to hydrochloric acid – for cationic bitumen road emulsions. Review
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Сідун, Ю. В.; Солодкий, С. Й.; Волліс, О. Є.; Гунька, В. М.; Пирик, Р. В.; Шіц, І. І.; Sidun, Iurii; Solodkyy, Serhiy; Vollis, Oleksiy; Gunka, Volodymyr; Pyryk, Roman; Shits, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Охарактеризовано бітумні катіонні емульсії як популярне в’яжуче для різних дорожніх технологій. Розглянуто особливості складу бітумних дорожніх катіонних емульсій. Наведено функції та особливості застосування кислот у бітумних дорожніх катіонних емульсіях. Наведено літературний огляд можливості застосування ортофосфорної кислот для катіонних бітумних емульсій взамін традиційної соляної кислоти. Приведено хімічні особливості застосування, переваги та недоліки застосування традиційної соляної і перспективної ортофосфорної кислоти. Перевагами застосування ортофосфорної кислоти для бітумних дорожніх катіонних емульсій є: простота під час заміни кислоти в ємності для водної фази бітумної емульсії: кислота спричиняє меншу корозію поверхней, дає змогу виготовити бітумну емульсію з вищими значеннями водневого показника рН емульсії, простота зберігання, менша кількість парів, не потрібно ліцензії на роботу з прекурсором, на відміну від соляної. Оглянуто можливість застосування ортофосфорної кислоти як дієвого компонента катіонної бітумної емульсії для застосування в різних бітумно-емульсійних технологіях, зокрема і технологіях для влаштування тонкошарових захисних покриттів автомобільних доріг. Серед них найпоширеніша ортофосфорна кислота у спеціальних швидкотвердних системах Сларрі Сурфейсінг (литі емульсійно-мінеральні суміші), які мають низку переваг порівняно з такими самими системами на соляній кислоті. Основними з цих переваг є: виключає необхідність використання висококислотного бітумного в’яжучого, виготовленого з важкої нафти, забезпечує швидке тверднення тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші, дозволяє працювати за низчих температур, що дає змогу виконувати роботи і вночі, без проблем співпрацює із полімерними добавками та звичними регуляторами розпаду, дає можливість регулювати розпад суміші на місці за допомогою специфіки використання цементу.
 • Item
  Efficiency of iron removal from drinking water with household filters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Мацієвська, О. О.; Качмар, І. З.; Капітула, В. В.; Matsiyevska, Oksana; Kachmar, Iryna; Kapitula, Vladyslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Значення концентрації загального заліза – одне з головних фізико-хімічних показників безпечності та якості водопровідної води. Нормативне значення концентрації загального заліза у водопровідній воді – не більше за 0,2 мг/дм3. В окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, цей показник може бути збільшений до 1,0 мг/дм3. Надлишковий вміст заліза у воді несприятливо впливає на шкіру, склад крові тощо. Тривале споживання води з підвищеним вмістом заліза призводить до захворювань печінки, викликає алергічні реакції тощо. Аналіз якості підземних вод на території Львівської області свідчить про підвищений вміст загального заліза у воді деяких водозаборів. Проте, навіть за відповідної якості води в джерелах та задовільної роботи водопровідних очисних споруд не виключене її вторинне забруднення у розподільних мережах системи водопостачання населених пунктів. Населення України для додаткового очищення питної води використовує побутові фільтри, зокрема картриджного типу. Мета дослідження – порівняння ефективності знезалізнення питної води побутовими фільтрами марок “Наша вода” (Україна), BRITA (Німеччина) та “Аквафор” (Росія). Експериментальне дослідження роботи фільтрів виконували для визначення залежності вмісту заліза у фільтраті від об’єму профільтрованого модельного розчину. Під час приготування модельного розчину використовували воду з водопроводу м. Львова, відібрану в районі вул. С. Бандери з вихідним вмістом заліза 0,02–0,3 мг/дм3. Концентрація заліза у модельному розчині становила 1 мг/дм3. З початку експерименту концентрація заліза у фільтраті зменшувалась і досягала нормативного значення 0,2 мг/дм3 після проходження 15, 15 та 2,5 дм3 фільтрату відповідно для фільтрів “Наша вода”, BRITA та “Аквафор”. Об’єм фільтрату, який пройшов крізь фільтри “Наша вода”, BRITA та “Аквафор”, ста- новив відповідно 210, 350 та 80 дм3. Незначна швидкість фільтрування води крізь фільтр “Аквафор” унеможливила проведення експерименту після фільтрування 80 дм3 модельного розчину. Досліджувані фільтри показали позитивні результати щодо зменшення вмісту загального заліза у воді. Проте, для знезалізнення питної води (зокрема водопровідної) варто застосовувати відомі методи знезалізнення на водопровідних очисних спорудах населених пунктів.
 • Item
  Experimental integral regulating parameters of a bladder-type hydraulic accumulator
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Жук, В. М.; Вербовський, О. В.; Попадюк, І. Ю.; Ворон, Я. І.; Zhuk, Volodymyr; Verbovskyi, Orest; Popadiuk, Ihor; Voron, Yaryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Застосування гідроакумуляторів значно зменшує частоту включень насосів, суттєво збільшуючи ресурс їх роботи. Основними факторами, що впливають на регулювальні параметри гідроакумуляторів, є характеристики газових процесів, що відбуваються під час стиснення та розширення газового середовища. Удосконалено методику експериментального визначення інтегральних регулювальних характеристик гідроакумулятора мембранного типу, а також експериментального визначення показника політропи газових процесів в гідроакумуляторі шляхом одночасного визначення в режимі онлайн зміни тиску повітря в гідроакумуляторі та об’єму витісненої з гідроакумулятора рідини. Виготовлено стенд для експериментального дослідження перехідних газових процесів у баці гідроакумулятора мембранного типу. Експериментальні залежності абсолютного тиску повітря в гідроакумуляторі від його об’єму з достатньою для практики точністю можуть бути описані найпростішими степеневими залежностями, тобто описані за моделлю ідеального газу. Для чотирьох послідовних циклів розрядки дослідного гідроакумулятора за незмінного ступеня відкриття запірно-регулювального пристрою на виході трубопроводу отримано відносно незначні, але систематичні зміни інтегральних регулювальних характеристик гідроакумулятора, а саме: збільшення регулювального об’єму на 6,0 % (від циклу № 1 до циклу № 4), зменшення часу розрядки гідроакумулятора на 3,6 % та збільшення середньої об’ємної витрати води на виході з гідроакумулятора на 10,0 %. Отримано систематичне зменшення для кожного наступного циклу розрядки значення показника політропи газового процесу від 2,07 для циклу № 1 до 1,945 для циклу № 4. Отримані систематичні зміни пояснено наявністю перехідних термодинамічних процесів у газовому середовищі гідроакумулятора до встановлення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем.
 • Item
  Experimental research of performance characteristics for polypropylene pre-insulated pipes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Желих, В. М.; Козак, Х. Р.; Пізнак, Б. І.; Фурдас, Ю. В.; Стадник, А. В.; Zhelykh, Vasyl; Kozak, Khrystyna; Piznak, Bogdan; Furdas, Yurii; Stadnyk, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У сучасних умовах стрімкого розвитку технологій із різким зростанням енергопотреби необхідним фактором економічно ефективного функціонування промислових підприємств і об'єктів теплоенергетики є раціональне використання теплової енергії. Тоді як до 70 % тепла втрачається при її транспортуванні до споживача, завдання пошуку енергоощадних рішень є надзвичайно актуальним. Застосування сучасної якісної теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі є ефективним та надзвичайно важливим методом, який дозволяє скоротити втрати теплоти на 30 %. Теплову ізоляцію передбачають для лінійних ділянок трубопроводів теплових мереж, арматури, фланцевих з'єднань, компенсаторів і опор труб для надземної, підземної канальної і безканальної прокладки. Найважливішим показником якості утеплювача є його теплопровідність. Проте, внаслідок складності та динамічності теплових процесів стандартизовані, відносно точні методи вимірювань теплопро- відності будівельних матеріалів потребують значних затрат часу на виготовлення спеціальних зразків досліджуваного матеріалу, проведення випробувань, а для їх реалізації – дорогого і громіздкого обладнання. Якість усіх теплоізоляційних матеріалів трубопроводів необхідно контролювати не тільки при початковій сертифікації, а й під час випуску на виробництві та за необхідності – і при постачанні на будівельні майданчики. Є достатньо багато варіантів утеплення мережевих трубопроводів: мінеральне та склово- локно, спінений каучук, полімербетон тощо. Одним з популярних утеплювачів є пінополіуретан. До переваг теплопроводів з ППУ-ізоляцією зараховують низький коефіцієнт теплопровідності ППУ (0,032–0,04 Вт/(м·К)), технологічність виготовлення і монтажу теплопроводів, довговічність за дотримання вимог монтажу та експлуатації. Ннаведено результати експериментальних досліджень щодо визначення тепло-технічних характеристик попередньо ізольованих труб. Згідно з даними, отриманими експериментальним шляхом, коефіцієнт теплопровідності гладкого зразка пінополіуретану із закритими порами становить 0,031 Вт/(м·К), що є високим показником та відповідає вимогам, встановленим до теплової ізоляції трубопроводів. Порівняно теплотехнічні характеристики популярних сьогодні теплоізоляційних матеріалів, які використовують для теплових мереж – мінеральної вати та пінополіуретану. З порівняння зрозуміло, що пінополіуретан має кращі теплотехнічні характеристики, а також є безпечним для людини та може використовуватися у житлових приміщеннях.
 • Item
  Strength and destruction of brick masasonry based on modified cement mortars
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Кропивницька, Т. П.; Семенів, Р. М.; Котів, Р. М.; Бобецький, Ю. Б.; Kropyvnytska, Tetiana; Semeniv, Roksolana; Kotiv, Roman; Bobetskyy, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Досліджено міцність та деформативність цегляної кладки на основі клінкер-ефективних будівельних розчинів, модифікованих добавками повітровтягувальної дії. Порівняльними дослідженнями визначено фізико-механічні властивості будівельного розчину на основі композиційного портландцементу CEM II / B-M 32,5R та низькоемісійного цементу для мурування МС 22,5. Показано доцільність використання багатокомпонентних цементів із підвищеним вмістом активних мінеральних добавок гідравлічної та пуцоланічної дії, що дає змогу ефективно управляти процесами структуроутворення цементуючої матриці розчину та отримувати матеріали з наперед заданими властивостями. Встановлено, що будівельний розчин на основі модифікованого низькоемісійного цементу МС 22,5 з добавками повітровтягувальної дії забезпечує зниження напружено-деформованого стану цегляної кладки. Характерно, що дрібні повітряні пори запобігають поширенню тріщин у глибину твердого тіла, оскільки напруження дуже швидко спадає від високих значень на поверхні пори до низьких значень у її внутрішніх частинах. Це і визначаєте, що замкнені пори перешкоджають процесу руйнування матеріалу. Випробуваннями зразків кладки з використанням модифікованого будівельного розчину показано, що границя міцності при стиску через 28 діб становить 8,5 Н/мм2, модуль пружності – 29,8.103 Н/мм2. Підвищена міцність зчеплення (0,73 МПа) розчину в цегляній кладці, без тріщиноутворення, забезпечується шляхом застосування модифікованого цементу для мурування МС 22,5. Дослідженнями висолоутворення згідно з ДСТУ Б В.2.7-171:2008 встановлено наявність висолів на поверхні цегляної кладки з використанням складних будівельних розчинів. Підвищення висолостійкості цегляної кладки досягають застосуванням клінкер-ефективних будівельних розчинів та поверхневого модифікування гідрофобізуючими речовинами.