Theory and Building Practice. – 2020. – Vol. 2, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55652

Видання «Theory and Building Practice» (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Theory and Building Practice. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 1. – 100 p. : il.

Зміст


1
9
16
23
30
38
46
51
57
64
73
81
88
94
99

Content (Vol. 2, No 1)


1
9
16
23
30
38
46
51
57
64
73
81
88
94
99

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Thumbnail Image
  Item
  Technological peculiarities of the use of silicon organic liquids to obtain or restore the horizontal waterproofing of the walls
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Ілів, В. В.; Ілів, Я. В.; Гоголь, М. В.; Iliv, Vasyl; Iliv, Yarema; Gogolk, Myron; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Як встановлено, водорозчинні рідини ГКЖ-11Н та ГКЖ-11К як основні імпрегнуючі матеріали ДП “Кремнійполімер” не витримують надлишкового тиску води понад 0,02 МПа при дослідженні за методикою, розробленою на основі визначення водонепроникності бетонів. Розроблено експериментальні гідроізолюючі рідини 1 К, 2 К, 1 Н та 2 Н, що базуються на основі ГКЖ-11Н і ГКЖ-11К і володіють необхідними технічними властивостями. Ці рідини є готовими до застосування розчинами для гідрофобізації і силікатизації на основі гідрофобних кремнієвих сполук. Вони гідрофобізують і звужують або перекривають капілярну структуру в бетоні, цегляній і кам'яній кладці. Перекриття капілярної структури зумовлено взаємодією з вапном з утворенням нерозчинних хімічних сполук, які припиняють капілярне всмоктування. Вони не спричиняють корозії арматурної сталі. Рідини застосовують там, де необхідно домогтися припинення капілярного підсосу води за допомогою створення внутрішнього гідрофобного ефекту і звуження або перекриття капілярів. Вживають ці рідини для створення горизонтального гідроізоляційного заслону під час ремонту старих будівель за наявності вапна в складі кладки. Горизонтальний заслін матеріалами 1 К, 2 К, 1 Н та 2 Н може застосуватися лише при відсутності водяного навантаження, тобто там, де немає виходу води. Для гідроізоляції в умовах гідростатичного напору необхідно використовувати гідроізоляційні покриття із полімер-цементних матеріалів. Витрату рідин розраховують, враховуючи всмоктувальну здатність стіни за даними обробки пробного шпура – наприклад, не менше 15 кг/м2 площі поперечного перерізу стіни за однорідної цегляної кладки, із нормальною всмоктувальною здатністю. Для цих рідин розроблено технічні рекомендації, що поширюються на експериментальні гідроізолюючі водні кремнійорганічні розчини, призначені для створення чи відновлення горизонтальної гідроізоляції від дії капілярної вологи методом ін’єкції самоналивом у попередньо розсвердлені отвори стін чи під дією тиску. Можливо використовувати рідини для повторної гідроізоляції підвалів чи інших вологих стін із середини методом силікатизуючих шарів з подальшим личкуванням (нанесенням тиньку, безшовних підлог, плит) та для гідрофобної обробки поверхонь стін у вологих приміщеннях по свіжонанесених тиньках, цегляних кладках чи бетонах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Thermal modernization of heating system by using the solar roof
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Возняк, О. Т.; Касинець, М. Є.; Козак, Х. Р.; Сухолова, І. Є.; Довбуш, О. М.; Voznyak, Orest; Kasynets, Mariana; Kozak, Khrystyna; Sukholova, Iryna; Dovbush, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Важливим пріоритетним завданням економічної політики України є дбайливе використання енергоносіїв. У країні проводиться широкомасштабна політика енергоощадності, а завдання енергоощадності є комплексними та охоплюють як законодавчу базу, так і технічні інновації. Одним з ефективних способів зменшення енергозатрат на потреби народного господарства є проведення термомодернізація систем теплопостачання. Наведено економічні показники термореноваційних заходів при реконструкції системи опалення житлового будинку. Порівнювали такі термореноваційні заходи: встановлення геліопокрівлі, реконструкція системи опалення, встановлення системи сонячного повітряного опалення. Метою роботи є встановлення економічних показників заходів теплового оновлення при реконструкції системи опалення багатоквартирного будинку з використанням сонячної покрівлі за різних значень індексу знижок. Використання сучасних методів оцінювання економічної ефективності теплової модернізації враховується в новітній концепції економічних розрахунків, зокрема рекомендаціями Організації Об’єднаних Націй із промислового розвитку. Енергетичний аудит системи опалення проводили з урахуванням різних значень індексу знижок r. Було оптимізовано варіанти теплового оновлення з урахуванням різних значень індексу знижок. Використання сонячної покрівлі дає можливість проектувати ефективні енергоощадні системи опалення в будинках. Сонячна система нагрівання повітря має високу цінність простого часу окупності, але вона корисна як сукупний варіант економії енергії та забезпечує економічний ефект.
 • Thumbnail Image
  Item
  The contact-surface heat utilizer
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Возняк, О. Т.; Юркевич, Ю. С.; Касинець, М. Є.; Сухолова, І. Є.; Довбуш, О. М.; Voznyak, Orest; Yurkevych, Yurij; Kasynets, Mariana; Sukholova, Iryna; Dovbush, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У промисловості застосовуються контактно-поверхневі теплообмінники. В цих апаратах реалізується глибоке охолодження продуктів спалювання (30–40 оC). При розрахунку контактно-поверхневих теплообмінників поверхневий коефіцієнт передачі повного тепла для насадкової камери є найважливішим фактором, що визначає як контактну частину, так і зведений поверхневий теплообмінник. Цього досягають декількома методами. При цьому виникають труднощі з вибором найефективнішого методу, який би забезпечував високу точність розрахунку цієї величини, а також не був би надто складним. У цій статті запропонований метод розрахунку величини s для контактно-поверхневих теплообмінників, який відповідає обидвом умовам, описаними вище. Як основний застосовують метод чисельного інтегрування, за яким можна обчислити значення s із найбільшою точністю. Значення s подається як функція чотирьох незалежних аргументів. Отримані результати подано у вигляді діаграми, яку апроксимовано за допомогою рівняння. Отже, можна стверджувати, що запропоновано ефективний метод розрахунку коефіцієнта передавання повної теплоти для насадкової камери в контактно-поверхневих теплообмінниках, які використовуються для загального та технологічного гарячого водопостачання. Метою статті є вибір найраціональніших схем складу обладнання утилізації тепла для використання тепла продуктів спалювання ендогазу та розроблення інженерного методу розрахунку цього обладнання. Отримані залежності доволі прості у використанні та дають хорошу узгодженість результатів. Запропоновано ефективний метод визначення коефіцієнта передавання повного тепла для насадкової камери в контактних теплообмінниках при будь-яких заданих вихідних значеннях у вказаному інтервалі, що дає змогу проводити розрахунки як графічно, так і аналітично.
 • Thumbnail Image
  Item
  Investigation of the return flow at the air distribution by swirl and flat laying air jets in small-sized premises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Возняк, О. Т.; Адамскі, М.; Капало, П.; Довбуш, О. М.; Сухолова, І. Є.; Voznyak, Orest; Adamski, Mariusz; Kapalo, Peter; Dovbush, Oleksandr; Sukholova, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Бялостоцька; Кошицький технічний університет; LvivPolytechnicNationalUniversity; Politechnika Białostocka; Technical University of Košice
  Наведено результати експериментальних досліджень зворотного потоку при розподілі повітря плоскими струменями. Наведено графічні та аналітичні залежності. Результатами досліджень доказано високу ефективність запропонованої схеми розподілу повітря в технологічних малогабаритних приміщеннях. Метою роботи є вивчення характеру розповсюдження вихрових та настильних струменів у обмеженому просторі виробничого приміщення малої висоти з наявністю в ньому технологічного обладнання та обслуговуючого персоналу, виявлення закономірностей розвитку повітряного припливного струменя у зворотному потоці та обґрунтування методики розрахунку. Встановлено кількісний опис характеристик та закономірностей розвитку вихрових та плоских настильних стиснених струменів у зворотному потоці. Отримано розрахункові залежності для визначення параметрів вихрових та настильних плоских струменів у зворотному потоці. Обґрунтовано, що ефективність застосування вихрових та плоских настильних струменів для подачі повітря в робочу зону технологічних приміщень є високою. Отримані результати дають змогу обчислити початкову швидкість стисненого потоку вихрового та припливного плоских настильних струменів у невеликих за розмірами виробничих приміщеннях з наявністю технологічного обладнання та обслуговуючого персоналу та визначити геометричні параметри пристрою розподілу повітря. Застосування розподілу повітря за ефектом настилання вихрових та плоских повітряних струменів дозволяє значно підвищити критерії продуктивності розподілу повітря при подачі великої кількості повітря до технологічних приміщень і тим самим зменшити витрату матеріалів у вентиляційній системі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Examination of the thermal efficiency of the solar collector integrated into the light transparent building facade
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Шаповал, С. П.; Желих, В. М.; Венгрин, І. І.; Миронюк, Х. В.; Генсецький, М. П.; Shapoval, Stepan; Zhelykh, Vasyl; Venhryn, Iryna; Myroniuk, Khrystyna; Gensetskyi, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано перспективність розвитку напрямку сонячної енергетики в Україні. Інтерес до ефективного використання сонячного випромінювання сонячними колекторами обґрунтовує актуальність і доцільність досліджень з проблеми використання в них такої енергії. Проаналізовано, що сонячна енергетика залишається найперспективнішим напрямком для генерації теплової енергії внаслідок: встановленого обсягу надходження сонячного випромінювання на територію України та зношеність технологічного обладнання, що працють на традиційному органічному паливі. Окрім цього, враховуючи тенденцію побудови скляних фасадів у галузі будівництва, в праці запропонованого сонячний колектор інтегрований в світлопрозорий фасад будівлі з метою економії площі, на яку встановлюються установки сонячних колекторів та збереження викопних видів палива. За інтенсивності імітованого сонячного випромінювання 900 Вт/м2, що потрапляло на поглинаючу поверхню сонячного колектора, температура на виході із сонячного колектора досягала 22,9 ºС. Порівнюючи зміни миттєвої потужності сонячного колектора Qск, Вт/м2 встановлено, що на 60 хв експерименту за інтенсивності імітованого сонячного випромінювання 900 Вт/м2, вона була більшою за 250 Вт/м2. Коефіцієнт корисної дії експериментального сонячного колектора в режимі прямотечії теплоносія в системі за інтенсивності імітованого сонячного випромінювання 900 Вт/м2 досягав ≈33 %. Встановлено, що запропонований сонячний колектор за інтенсивностей, що відповідатимуть потужності сонячного випромінювання в літній період року, в рeжимі прямотечії теплоносія через конструкцію соячного колектора є ефективним джерелом низькопотенційного тепло- постачання. Перспективним напрямом подальших досліджень залишається встановлення ефективності такого колектора за інших інтенсивностей імітованого сонячного випромінювання та за інших режимів роботи теплоносія через конструкцію сонячного колектора в системі сонячного теплопостачання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Influence of the condenser and evaporator air flows on the condensation and evaporation pressures of air split-conditioners heat pumps
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Лабай, В. Й.; Ярослав, В. Ю.; Довбуш, О. М.; Цізда, А.; Labay, Volodymyr; Yaroslav, Vitaliy; Dovbush, Oleksandr; Tsizda, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В умовах зростаючого дефіциту та росту цін на паливно-енергетичні ресурси проблема енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії для вирішення проблеми зменшення енергоспоживання для економіки України стає дуже важливою. Сьогодні стає все розповсюдженішим використання теплових помп split-кондиціонерів у системах теплопостачання будівель. Тому вдосконалення конструкції і роботи енергетичного обладнання, до якого належать теплові помпи split-кондиціонерів (“повітря-повітря”), пов’язане з детальним вивченням їх роботи та об’єктивною оцінкою ступеня їх енергетичної досконалості, що може бути визначена лише на основі аналізу їх ексергетичної ефективності. Це дозволило обґрунтувати актуальність такого дослідницького завдання, що пов’язано з недостатньою інформацією щодо режимів роботи, пов’язаних із впливом потоків повітря на конденсаторі і випарнику на відповідні тиски конденсації і випаровування, та ексергетичної ефективності використання теплових помп split-кондиціонерів. Для цієї статті використано авторську інноваційну математичну модель для аналізу роботи одноступеневих фреонових теплових помп, які використовуються у split-кондиціонерах, за ексергетичним методом. Встановлено залежність тисків конденсації і випаровування та ексергетичного ККД на прикладі теплової помпи split-кондиціонера фірми “Mitsubishi Electric” з номінальною теплопродуктивністю 3067 Вт за стандартних зовнішніх температурних умов на холодильному агенті R32 від потоків повітря на конденсаторі і випарнику.
 • Thumbnail Image
  Item
  Research on the aerodynamic characteristics of zero-energy house modular type
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Желих, В. М.; Фурдас, Ю. В.; Козак, Х. Р.; Ребман, М. Р.; Zhelykh, Vasyl; Furdas, Yurii; Kozak, Khrystyna; Rebman, Maksym; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вирішення завдань аеродинаміки будівель є важливим інструментом для визначення впливів вітрових потоків на будівлю з урахуванням рельєфу місцевості. При зміні напрямків обтікання будинку змінюється характер вітрового потоку, який спричинений різною геометрією форм будинку та рельєфу, тому виникає необхідність проведення спеціальних досліджень в аеродинамічній трубі. Аеродинамічні дослідження дають можливість визначити вплив рельєфу на розподіл та значення аеродинамічних коефіцієнтів на поверхні моделі будинку, а також вплив конструкції моделі на розподіл тисків на поверхні настелення. Оскільки питання відбору тепла вітровим потоком по поверхні енергоефективних і пасивних будинків є недостатньо вивчене, було проведено ряд експериментальних досліджень щодо обтікання будівлі повітряним потоком під різними кутами . Експериментальні дослідження проводили на моделі будівлі, виконаній у масштабі 1:16, в аеродинамічній трубі в лабораторії Національного університету “Львівська політехніка”. Проаналізувавши отримані результати, можна стверджувати, що на навітряній області плоскої поверхні виникає зона додатних значень аеродинамічного коефіцієнта з хвилеподібним збільшенням при наближенні до навітряного фасаду моделі будинку. Для напрямку набігаючого потоку 0° в області навітряного фасаду моделі значення k поступово зростають у міру віддалення від поверхні настелювання і дещо зменшуються при наближенні до даху моделі. Було побудовано епюри розподілу аеродинамічних коефіцієнтів, які дають можливість вибору раціональної орієнтації будинку під час його проектування. Крім того, отримано, що на підвітряному фасаді моделі значення аеродинамічних коефіцієнтів від'ємні і знаходяться в діапазоні -0,16…-0,45 для кута набігаючого потоку α = 0°. Ці значення менші за величини, які регламентуються нормами для підвітряного фасаду будинку. А на навітряній області даху, аеродинамічні коефіцієнти набувають широкого діапазону значень від 0,63 до 1,21, що свідчить про різку зміну вітрових тисків на поверхні даху.
 • Thumbnail Image
  Item
  Landslides and erosion phenomena in the foothills of the Carpathian region rivers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Снітинський, В. В.; Хірівський, П. Р.; Гнатів, І. Р.; Гнатів, Р. М.; Snitynskyi, Volodymyr; Khirivskyi, Petro; Hnativ, Ihor; Hnativ, Roman; Львівський національний аграрний університет; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv National Agrarian University; Lviv Polytechnic National University
  Різноманітність ландшафтних умов на території України зумовлена особливостями геоморфологічної будови, зонально-кліматичними, гідрогеологічними та сейсмічними факторами, що загалом визначає площі поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП). Більшість цих процесів, а саме зсуви, карстові утворення, підтоплення та ерозія територій, селеві потоки активізуються в природних умовах. Необхідність оцінювання інженерно-геологічного стану територій із інтенсивним розвитком небезпечних гідрогеологічних процесів та впливу техногенних факторів, які визначають ступінь зміни та поширення процесів, є найважливішими для безпечного розвитку промисловості та сільського господарства. Незбалансована та безсистемна господарська діяльність спричинила негативні передумови для швидкого розвитку ЕГП, особливо в передгірських ділянках Карпатського регіону. Протипаводковий захист населених пунктів, територій та об’єктів від затоплення є актуальною проблемою. Необхідне комплексне регулювання русел річок з врахуванням розвитку руслових процесів і прогнозуванням його можливих змін за впливу гідротехнічних та інженерних споруд. Сучасними методами протипаводкового захисту на річках Українських Карпат є регулювання русел за допомогою гідротехнічних регуляційних споруд. Метою проведених досліджень є аналіз факторів, що впливають на зсувні та ерозійні явища на передгірських ділянках Українських Карпат та вибір оптимального протипаводкового захисту населених територій від руйнування. Отримання достовірних даних про місце формування, фактори активізації та розвитку небезпечних екзогенних процесів може істотно впливати на прийняття рішень для попередження і ліквідації негативних наслідків активізації цих процесів. Відновлення системи постійних спостережень за зсувами, підтопленнями та підмиванням берегів та інженерних споруд на річках є вкрай необхідними у місцях їхнього інтенсивного розвитку на небезпечних ділянках. Відповідно до вимог міжнародного моніторингу довкілля мережі спосте- реження, пункти збирання інформації та їх опрацювання потребують значного покращення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10)
 • Thumbnail Image
  Item
  Investigation of the effect of working movement length on the efficiency of the excavators
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Коцій, Я. Й.; Гоголь, М. В.; Пелешко, І. Д.; Іванейко, І. Д.; Kotsiy, Yaroslav; Gogol, Myron; Peleshko, Ivan; Ivaneyko, Igor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Питанню впливу довжини робочої пересування на ефективність роботи одноківшових екскаваторів, зокрема, на їх виробництво , присвячено дослідження багатьох авторів. Як однин із співмножників коефіцієнта використання змінного часу для визначення експлуатаційної продуктивності запропоновано коефіцієнт впливу пересування. При визначенні тривалості циклу роботи екскаваторів із різним устаткуванням встановлено діапазони змін коефіцієнта, що враховує довжину робочого пересування. З урахуванням зростаючого застосування нових машин і механізмів, зниження багатоопераційності виробництва земляних робіт необхідно враховувати складність спорудження і технологічні можливості машин для досягнення необхідної якості робіт на об'єкті. Метою роботи є підвищення ефективності застосування екскаваторних комплексів при влаштуванні котлованів, що забезпечують необхідну якість виконання робіт. Слід зазначити, що забезпечення і підтримання на досягнутому рівні необхідної якості виконання робіт призводить до зниженої ефективності роботи основних будівельних машин, зокрема їх продуктивності. Крім складності об'ємно-планувальних характеристик об'єкта, на величину експлуатаційної продуктивності провідних машин комплексів впливають такі фактори, як технологічні параметри роботи машин. Одним з найважливіших технологічних параметрів роботи одноківшових екскаваторів, який впливає також на якість виконання робіт при зачистці котлованів, є довжина робочого пересування і взаємопов'язана з нею ширина проходки. Сьогодні вибирають параметри за емпіричними залежностями, і практичними рекомендаціями, які часто мають заперечний характер, особливо для екскаваторів, обладнаних зворотною лопатою.