Theory and Building Practice. – 2019. – Vol. 1, No. 2

Permanent URI for this collection

Видання "Theory and Building Practice" (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Theory and Building Practice. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 1, number 2. – 60 p. : il.

Зміст (том 1, № 2)


1
7
14
21
30
37
43
50
59

Content (Vol. 1, No 2)


1
7
14
21
30
37
43
50
59

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23)
 • Item
  Дефекти міжповерхових стиків збірних залізобетонних колон багатоповерхових каркасних будівель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Демчина, Б. Г.; Гладишев, Р. Д.; Demchyna, Bohdan; Hladyshev, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Міжповерхові стики збірних залізобетонних колон, у межах багатоповерхових каркасних будівель, належать до елементів, які відповідають за забезпечення конструкційної безпеки будівлі загалом, а їх дефекти можуть призвести до відмови як окремих конструкцій, так і усієї будівлі. Дослідження прихованих дефектів міжповерхових стиків колон багатоповерхових промислових будівель, споруджених у 80-ті роки ХХ століття, актуальне у зв’язку з тим, що чинні нормативні документи розрахунком не дають змогу врахувати особливості роботи цих стиків з виробничими та монтажними конструктивними відхиленнями різних типів. Ці приховані дефекти поширені у стиках колон, відрізняються від ідеальних типових рішень, і не всі відхилення нормуються. Особливо це стосується зміни характеру роботи у стиках колон стиснуто-зігнутої арматури випусків або одностороннього направленого відхилення арматурних випусків, об’єднаних ванним зварюванням, від вертикальної осі колон. Пошук цих прихованих дефектів стає актуальним під час реконструкції будівель з рамними каркасами. В роботі розглянуто деякі із зафіксованих під час візуального обстеження прихованих дефектів.
 • Item
  Energy potential of crop waste in heat supply systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Желих, В. М.; Савченко, О. О.; Фурдас, Ю. В.; Козак, Х. Р.; Миронюк, Х. В.; Zhelykh, Vasyl; Savchenko, Olena; Furdas, Yuriy; Kozak, Khrystyna; Myroniuk, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Однією з найперспективніших складових відновлюваної енергетики України є біоенергетика. Вона основана на використанні біомаси, яка слугує вихідною сировиною для виготовлення палива у твердому, рідкому та газоподібному станах. До біомаси зараховують відходи та залишки сільського господарства, відходи деревини у лісовому господарстві, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості, енергетичні культури, органічну частину промислових та побутових відходів. Україна володіє великими площами земельних ресурсів, має сприятливі ґрунтово-кліматологічні умови та розвинене сільське господарство, тому може успішно розвивати біоенергетику, основану на рослинній біомасі. Найдоцільніше відходи рослинництва переробляти на біогаз, який дасть змогу сільськогосподарським підприємствам отримати додаткове джерело енергії та забезпечить виробництво високоякісних органічних добрив. Крім того, виробництво біогазу не шкідливе для навколишнього середовища, оскільки не спричиняє додаткову ремісію парникового вуглекислого газу і зменшує кількість органічних відходів. Біогаз зручний у використанні для енергетичних потреб, знаходить застосування на децентралізованих блочних теплоцентралях для електро- і теплопостачання, може подаватися в газотранспортну мережу та використовуватися як моторне паливо для автомобілів. У статті запропоновано методику визначення кількості біогазу та проведено аналітичні дослідження метаноутворення у побутовій біогазовій установці з відходів рослинництва (це, зокрема, кукурудзяні стебла, трава, листя винограду, листя цукрових буряків, солома зернових культур, сіно червоної конюшини, солома жита). На підставі результатів аналітичних досліджень встановлено, що із запропонованих видів біомаси найбільше біогазу утворюється з трави, соломи зернових та кукурудзи.
 • Item
  Conditions of existing residential buildings 50–60 years and mistakes of their construction
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Демчина, Б. Г.; Вознюк, Л. І.; Сурмай, М. І.; Demchyna, Bohdan; Vozniuk, Leonid; Surmai, Mykhaylo; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблеми стану житлових будівель 50–60-х років забудови, які застаріли та підлягають негайним технічним обстеженням та посиленню. Для безпечної експлуатації таких будівель найістотнішим є фактор якості будівництва, оскільки у 50–60-ті роки будівництво виконувалося із багатьма недолікам, які проявляються тепер. У 50-ті роки, через великий брак житлових площ, за мету було поставлено будувати багато, дешево і швидко, що заклало основні проблеми майбутньої експлуатації та безпеки будівель, які почали проявлятися нині. Як реальний приклад такого будинку, в якому проявилися недоліки будівництва, розглянуто житловий будинок у м. Дрогобичі на вул. Грушевського, 101/1, де стався обвал частини чотириповерхової будівлі. Описано конструктивну схему та основні конструкції будівлі, вказано основні дефекти та пошкодження будівлі, разом із тими, які з’явилися після обвалу. Із використанням методу скінченних елементів у ПК “ЛІРА-САПР” та ПК “МОНОМАХ-САПР” виконано розрахункові моделі частин житлової будівлі, які залишися після обвалу. Виконано випробування зразків цегли, взятих безпосередньо у місці обвалу, на основі чого визначено міцність кладки. Теоретичні результати розрахунків порівняно із фактичним станом частин будівлі. Причиною обвалу стало руйнування цегляної кладки середньої несучої стіни будинку через низьку марку цегли та розчину, внаслідок сильного зволоження через відсутність дренажу та гідроізоляції. Виконані інженерно-геологічні вишукування показали, що в період інтенсивних атмосферних опадів або танення снігового покриву може утворюватися тимчасовий водний горизонт типу “верховодка” на ґрунтах ІГЕ-2 (суглинок напівтвердий), що може призводити до підтоплення будинку, тому під час будівництва треба було передбачити заходи із дренування території та гідроізоляції фундаментів, що не було зроблено під час будівництва. Будинки 50–60-х років, які проєктувалися на термін до 50 років, сьогодні потребують детальних обстежень технічного стану з метою забезпечення їх безпечної експлуатації.
 • Item
  Оптимізація параметрів світлопрозорих конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Марущак, У. Д.; Позняк, О. Р.; Солтисік, Р. А.; Проць, Є.; Marushchak, Ulyana; Poznyak, Oksana; Soltisik, Roman; Prots, Evgen; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано вплив конструктивних та теплотехнічних параметрів світлопрозорих огороджень на споживання енергії в будинку садибного типу з позицій забезпечення необхідного рівня природного освітлення та мінімізації трансмісійних втрат. Проведено оптимізацію теплотехнічних параметрів огороджувальних світлопрозорих конструкцій будинку для забезпечення енергетичних показників у напрямку створення енергоефективного будинку за параметрами опору теплопередачі та раціональної площі. Показано, що трансмісійні втрати можуть змінюватися в межах 1000–3800 кВт. год/рік за варіювання вибраних параметрів вікон. Здійснено перевірку вибраної моделі світлопрозорих конструкцій на відповідність вимогам теплової надійності. На основі аналізу енергетично-екологічних показників будинку методом математичного моделювання запропоновано систему оцінювання впливу будівельних об’єктів на довкілля.
 • Item
  Особливості застосування напірних розподільних трубопроводів у різних технічних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Бігун, І. В.; Bihun, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні галузі застосування напірних розподільних трубопроводів дискретним шляховим роздаванням рідини. Це такі галузі: іригація (краплинне, внутрішньоґрунтове й поверхневе зрошення); водопостачання та водовідведення (трубчасті розподільні системи очисних споруд, протипожежні системи); енергетика (охолодження циркуляційної води в атомних і теплових електростанціях (бризкальні басейни та градирні); вентиляція (припливні системи); сільськогосподарська авіація (обприскування рослин); хімічне виробництво; машинобудування (паливні розподільні магістралі багатоциліндрових двигунів внутрішнього згоряння) тощо. Наведено схеми їх влаштування й описано принципи роботи. У довгих розподільних трубопроводах напір уздовж потоку спадає, що спричиняє нерівномірність шляхового роздавання рідини. Однак, у переважній більшості виробничих процесів ставиться завдання забезпечення рівномірного роздавання рідини по усій довжині розподільного трубопроводу. Пошук способів зменшення шляхової нерівномірності роботи розподільних трубопроводів триває. Це актуальна наукова проблема, котру потрібно вирішити, розвиваючи методи розрахунку.
 • Item
  Дослідження зчеплення скляних пластин між собою за дії статичного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Ткач, Р. О.; Демчина, Б. Г.; Сурмай, М. І.; Вознюк, Л. І.; Нємєц, Я.; Tkach, Roman; Demchyna, Bohdan; Surmai, Mykhaylo; Vozniuk, Leonid; Niemiec, Janusz; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Слабким місцем будь-якої конструкції завжди є вузол з’єднання елементів. У статті наведено результати дослідження зчеплення скляних пластин, які з’єднані між собою по всій поверхні за допомогою клеючих матеріалів та виготовлених за технологією триплексування, за дії статичного навантаження. Встановлено несучу здатність та деформативність таких з’єднань. Для проведення досліджень спроєктовано, виготовлено та випробувано шість серій дослідних зразків. Дослідні зразки складалися з трьох скляних пластин, товщина кожної 10 мм, з’єднаних між собою за допомогою технології триплексування та різних клеючих матеріалів. Розроблено програму експериментальних досліджень. На основі отриманих результатів проаналізовано роботу зчеплення скляних пластин та побудовано усереднений графік залежності деформацій зсуву та дотичних напружень τ=N/A для серій дослідних зразків.
 • Item
  Civil buildings heating system thermal renewa
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Желих, В. М.; Возняк, О. Т.; Козак, Х. Р.; Довбуш, О. М.; Касинець, М. Є.; Zhelykh, Vasyl; Voznyak, Orest; Kozak, Khrystyna; Dovbush, Oleksandr; Kasynets, Mariana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Важливим пріоритетним завданням економічної політики України є дбайливе використання енергоносіїв. В країні ведеться широкомасштабна політика в галузі енергоощадності, а завдання енергоощадності є комплексними та охоплюють як законодавчу базу, так і технічні інновації. Безперечно, в результаті термонагрівання енергетичні потреби системи опалення будуть зменшуватися. Для досягнення максимального ефекту необхідно визначити економічно доцільний рівень теплозахисту опалювальних систем, який повинен бути оптимальним як у теплотехніці, так і в економічному плані. Одним із ефективних способів зменшення енергозатрат на потреби народного господарства є проведення термомодернізації систем теплопостачання. У статті наведено економічні показники термореноваційних заходів під час реконструкції системи опалення житлового будинку. Під час реконструкції системи опалення порівнювали такі термореноваційні заходи: встановлення повітряного сонячного колектора, реконструкція системи опалення, встановлення системи сонячного повітряного опалення. Зокрема, у повітряному каналі вздовж руху теплоносія встановлено турбулятори потоку, виготовлені з листової сталі у вигляді кругового крученого коноїда із селективним покриттям. Визначено затрати коштів на реалізацію вказаних термореноваційних заходів, а також економію енергоресурсів за рахунок їх впровадження та економічний ефект у грошовому еквіваленті. Визначено показники економічної ефективності згідно з новітньою методикою United Nation Industrial Development Organization, namely: “SimplePayBackTime”, “Net Present Value Ratio”, “Internal Rate of Return”. Проаналізовано сукупну дію вказаних термореноваційних заходів згідно із зазначеною методикою.
 • Item
  Simulation of solar energy gain through natural iighting systems of complex geometry
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Єгорченков, В. О.; Коваль, Л. М.; Сергейчук, О. В.; Буравченко, В. С.; Yehorchenkov, Volodymyr; Koval, Lidiia; Sergeychuk, Oleh; Buravchenko, Vsevolod; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Важливу роль в енергозбереженні будівель відіграють системи природного освітлення. Тому площа світлових прорізів повинна бути оптимізована, щоб забезпечити світловий комфорт у приміщеннях і зниження енерговитрат на підтримку комфортного теплового режиму. Інженерні методи розрахунку сонячних теплонадходжень застосовуються для будівель масової забудови з огороджувальними конструкціями у вигляді горизонтальних і вертикальних площин. Для поверхонь криволінійної форми складають системи рівнянь, які розв’язують числовими методами зі значними затратами комп’ютерного часу. У статті запропоновано метод моделювання сонячних теплонадходжень для нестандартних рішень огороджувальних конструкцій в умовах наявної забудови з використанням апарату точкового числення. Апарат точкового числення дає змогу формувати точкову множину, оптимізовану до заданої форми геометричного об’єкта. Отриману множину використовують для формування елементарних тілесних кутів, у межах яких визначаються теплонадходження в розрахункові точки приміщення від прямої, розсіяної та відбитої сонячної радіації. Сума елементарних величин теплонадходження визначає загальну величину теплонадходжень у приміщенні. Дослідження показали, що математичний апарат точкового числення ефективний для моделювання багатьох фізичних процесів, зокрема режиму сонячних теплонадходжень у приміщення, що важливо для формування комфортного середовища та енергоефективності будівель. У результаті розроблено методику формування режиму сонячних теплонадходжень у будівлі складної геометрії як від прямих сонячних променів та розсіяного випромінювання небозводу, так і від променевих потоків, відбитих від поверхонь землі та сусідніх об’єктів. Практичне значення проведеного дослідження полягає у тому, що отримано точкові рівняння, за допомогою яких формують точкову множину геометричних об’єктів. Використовуючи координати точок сканування, одержали формули для визначення величин сонячних теплонадходжень, які легко програмувати на персональних комп’ютерах