Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Випуск 69

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, а також дослідження у галузі космічної геодезії, вищої геодезії, гравіметрії, інженерної геодезії, картографії, аерофотознімання, фотограмметрії, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Випуск 69 : Присвячується 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності у Львівській політехніці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Островського Аполлінарія Львовича. – 184 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 26
 • Item
  Автоматизовані методи визначення кута вертикальної рефракції у термічно-турбулентній атмосфері
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гембарський, Т. М.; Островський, А. Л.
  Досліджується точність автоматизованих методів визначення вертикальної рефракції електронним теодолітом і цифровим нівеліром, які оснащені ПЗЗ (приладами зарядного зв’язку) сенсорами. За розрахунками отримали m(р) = 0,75^?. In article accuracy of automatic methods of definition vertical refraction by a electronic theodolite and the digital level, equipped with chambers CCD is investigated. As have shown calculations, root-sum-square uncertainty m(р) = 0,75^? .
 • Item
  Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кравчук, О. В.; Островський, А. Л.
  Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора. In article described experimental researches of a vertical refraction on results of trigonometrically levelly above water lake surface of Beregany town discover laws of action of a refraction above lake. Methods of exception of influence of this factor are offered.
 • Item
  До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Грицюк, Т. Ю.; Третяк, К. Р.
  Досліджено вплив тривалості спостережень, довжини вектора та мінімальної висоти супутників над горизонтом для визначення вертикальної складової GPS вимірів. Виведено формулу середньої квадратичної похибки виміряних перевищень методом GPS від мінімального кута висоти супутників над горизонтом, тривалості спостережень та довжини вектора. Виконано детальну оцінку точності отриманого виразу. Порівняно точність визначення перевищень методом геометричного нівелювання та методом GPS. The influence of the time length of observations, vector length and minimum height of the satellites above horizon for the determination of vertical component of GPS measurements was investigated. The GPS method vas derived. The accuracy for the determination of the elevation between GPS method and classic leveling was compared.
 • Item
  An attempt of using one frequency gps receivers to determination of geodetic networks
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Gargula, T.; Pogan, M.; Pieszka, A.
  Створення геодезичних мереж GPS-технологією виконують, як правило, з використанням двочастотних приймачів. Точність визначення пункту власне і регламентує цей вибір. З іншої сторони прогрес в області GPS технологій приводить до ще вищої точності визначення координат. У цій статті дається аналіз результатів проведення спостережень з використанням одночастотних приймачів. Зроблена оцінка точності згідно польських технічних рекомендацій. Survey of geodetic networks by GPS technique is usually being performed with the use of two frequency receivers. The accuracy of a point determination is of course the main reason of the selection of receiver type. On the other hand however, the dynamic technical development in the area of GPS receivers as well as the application of the improved methods of postprocessing (i.a. thanks to considering the new achievements in study on ionospheric and tropospheric models) lead to higher and higher accuracy of the final product that are point coordinates. In this paper there is presented the analysis of survey results obtained with the use of one frequency receivers. Accuracy assessment has been done with reference to current Polish technical rules (guide lines).
 • Item
  Контроль стабільності інтервалів взірцевого геодезичного базису
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тревого, І. С.; Денисов, О. М.; Самойленко, О. М.
  Аналізуються результати еталонування Яворівського геодезичного базису, виконані установкою вищої точності, GPS-методом та атестованим високоточним електронним тахеометром. Встановлено, що інтервали базису виміряні з високою точністю, різниці результатів не перевищували 1 мм. Testing results based on the high-accuracy equipment, GPS-technology and total station were processed and analyzed at the Yavoriv precise geodetic base. By this, every section of the whole base was obtained with accuracy, that not high 1 mm.