Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 1999. – № 359

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45585

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів машино - та приладобудування, матеріалознавства, інформатики, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, які працюють над проблемами моделювання та оптимізації виробничих і технологічних процесів, яких цікавлять напрямки розвитку автоматизації виробництва, матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості у сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. – № 359 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 106 с. : іл.

Вісник Державного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
10
19
22
26
31
36
41
44
47
53
59
64
67
71
73
77
83
86
88
91
95
98
104

Content


1
3
10
19
22
26
31
36
41
44
47
53
59
64
67
71
73
77
83
86
88
91
95
98
104

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • Thumbnail Image
  Item
  Пристрій з електромагнітним приводом для зміцнення зовнішніх поверхонь довгомірних деталей
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Афтаназів, Іван; Кусий, Ярослав; ДУ ”Львівська політехніка"
  Розглянуто конструкцію і принцип роботи зміцнювальних пристроїв із електромагнітним приводом для зміцнення зовнішніх поверхонь довгомірних деталей при використанні методу вібраційно-відцентрової зміцнювальної обробки (ВВЗО).
 • Thumbnail Image
  Item
  Графоаналітична оптимізація мікротрансформаторів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Гумен, Микола; Андрейко, Іван; Мартин, Євген; Анохін, Володимир; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; ДУ “Львівська політехніка”
  Запропоновано спосіб визначення геометричних параметрів мікротрансформаторів потужністю 50...100 Вт з умови забезпечення оптимальних значень деяких техніко-економічних показників. Наведені співвідношення, які забезпечують визначення геометричних параметрів мікротрансформаторів для вибраних функцій оптимізації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика вибору оптимальних мастильно-охолоджувальних рідин для обробки металів різанням
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Свізінський, Василь; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглянута методика та наведені результат експериментального вибору мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) для процесу свердління корозійно- та кислотостійкої сталі 12Х18Н10Т. Наведені рекомендації для практичного застосування отриманих результатів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз методів у математичному моделюванні фізичних явищ
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Пелех, Мирон; П’янило, Ярослав; Лаушник, Ігор; ДУ “Львівська політехніка”
  Досліджується можливість застосування та ефективність використання широко вживаних способів розв’язування початково-крайових задач математичної фізики. Розглядаються деякі способи їх модифікації з метою ефективнішого застосування. Як модельна задача розглядається переміщення домішок у середовищі з пастками, яке у більшості випадків здійснюється конвективною дифузією у поровому розчині і супроводжується процесом взаємопереходу домішкових часгинок між розчином та їх зв’язаним станом. Обґрунтовано побудову розв’язків на основі теорії збурення в стаціонарному випадку, оскільки в нестаціонарному отримують досить громіздкі результати. Методи теорії збурення можуть бути використані для розв’язування задач дифузійних процесів, які відбуваються при нагріванні і охолодженні, наприклад, твердосплавних виробів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування структури поверхневого шару матеріалу зубців коліс у процесі їх виготовлення
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Гуліда, Едуард; ДУ “Львівська політехніка”
  Наведено результати експериментальних досліджень щодо встановлення закономірностей зміни структури поверхневого шару матеріалу зубців коліс при виконанні відповідних технологічних операцій з установленням коефіцієнтів технологічного успадкування мікротвердості.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз параметрів зрізів та розподілу навантаження під час роботи черв’ячної фрези з попутною та зустрічною подачею
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Грицай, Ігор; ДУ ”Львівська політехніка”
  Наведено результати теоретичних досліджень закономірностей параметрів зрізів, розподілу навантаження між зубцями, причин виникнення та відмінностей зношування під час роботи черв’ячної фрези з попутною та зустрічною подачами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічне забезпечення шорсткості та хвилястості бокових поверхонь зубців коліс у процесі оброблення
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Гуліда, Едуард; Махоркін, Євген; ДУ “Львівська політехніка"
  Розглянуто вплив методів оброблення бокових поверхонь зубців коліс на формування їх шорсткості і хвилястості. Встановлена успадкованість формування цих параметрів у процесі оброблення зубчастих коліс.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прямий розв’язок задачі апроксимації для сферичних цифрових фільтрів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Тимченко, Олександр; Українська академія друкарства
  Розглянуто метод обчислення коефіцієнтів імпульсної характеристики (IX) сферичних цифрових нерекурсивних фільтрів нижніх частот з різними видами завдання амплітудно-частотних характеристик (АЧХ).
 • Thumbnail Image
  Item
  Алгоритми і методи побудови САР на основі різницево-інтерполяційного подання сигналів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Дурняк, Богдан; Тимченко, Олександр; Українська академія друкарства
  Запропонований алгоритм функціонування і метод побудови цифрових систем автоматичного регулювання (САР) поліграфічним обладнанням з низькою дискретністю вхідного сигналу на основі інтерполяції та різницевого подання сигналів.