Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Т. 1, № 1 . – 170 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 1, № 1)


1
13
20
61
68
76
83
91
99
106
123
141
149
154
163

Content (Vol. 1, No 1)


1
13
20
61
68
76
83
91
99
106
123
141
149
154
163

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Регіоналізм та ідентичність як тенденція у проектуванні висотних багатофункціональних комплексів у країнах із жарким кліматом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Шокрі, Ш.; Shokri, Sh.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Building and Architecture
  У статті розглянуто особливості архітектурного проектування висотних комплексів багатофункціонального призначення в азіатських країнах, кліматичні умови в яких збігаються із жарким кліматом Об’єднаних Арабських Еміратів. Проаналізовано найвідоміші сучасні реалізовані висотні будівлі, а також ті, будівництво яких ще триває, і концептуальні, конкурсні проекти висотних багатофункціональних комплексів. Завдяки узагальненню отриманих результатів сформульовано основні тенденції проектування висотних багатофункціональних комплексів у країнах із жарким кліматом. Детально розглянуто тенденцію регіоналізму та ідентичності.
 • Item
  Вплив кліматичних зон Ірану на проектування торгово-розважальних комплексів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Слєпцов, О. С.; Солтані, А. А.; Sleptsov, O.; Soltani, A. A.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Building and Architecture
  У статті розглянуто основні кліматичні зони Ірану та їх вплив на формування архітектури торгово-розважальних комплексів і дизайн інтер’єру сучасних торгових приміщень. Також у роботі висвітлено питання формування різних функціональних блоків, об’єднаних в єдину модель ТРК. У разі порівняно стандартного зовнішнього об’ємно-просторового вирішення, внутрішнє оздоблення часто виконують під впливом національних традицій і культурно-релігійних особливостей країни.
 • Item
  Особливості житлової забудови Львова повоєнного періоду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Попова, С. Я.; Popova, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті подано результати аналізу літературних та архівних джерел на тему житлової забудови Львова повоєнних років. Охарактеризовано соціально-політичні, культурні й економічні процеси і явища цього періоду та їх вплив на реалізацію загальної концепції житлової забудови Львова.
 • Item
  Морфологія дерев’яної архітектури в мурованих храмах В. М. Покровського на теренах Слобідської України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Кондратьєва, О. В.; Kondratyeva, O.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Сплеск національної ідентичності в період культурного ренесансу початку ХХ століття віддзеркалився у народженні українського архітектурного модерну. Досліджено морфологічнi ознаки дерев’яної архітектури в мурованих храмах архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Слобідської України початку ХХ століття.
 • Item
  Історія формування та розвитку архітектури монастирських комплексів Галицького Поділля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Черкес, Б. С.; Дячок, О. М.; Cherkes, B.; Diachok, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено історію формування та розвитку архітектури монастирських комплексів на етнічних історико-географічних землях Галицького Поділля. Визначено суспільно-політичні чинники, які впливали на цей процес. Введено в науковий обіг відомості про найзначніші монастирі регіону: монастир кармелітів у місті Теребовлі та Угорницький василіанський монастир біля села Підгора Теребовлянського району. Будівлі, що є пам’ятками архітектури національного значення, були збудовані в середині ХVІІ століття на місці давніших споруд. Як видно із дослідження, монастирі, що належали до різних конфесій, крім сакральної мали яскраво виражену оборонну функцію. Територію монастирів оточували міцні мури з кутовими баштами та бійницями. Історичні події на території Західного Поділля призводили до руйнування споруд. Реставрації, які проводились на кошти місцевих меценатів та зміна конфесійної приналежності змінювали зовнішній вигляд будівель.
 • Item
  Сучасні світові тенденції архітектурно-містобудівної організації мережі лікувально-профілактичних закладів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Булах, І. В.; Bulakh, I.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  У межах дослідження сучасних світових тенденцій у формуванні містобудівної системи закладів охорони здоров’я, у статті проаналізовано особливості архітектурно-містобудівної організації мережі лікувально-профілактичних закладів Гонконгу та Сінгапуру − світових країн-лідерів з організації охорони здоров’я сьогодення. Розглянуто категорії лікарняних закладів, особливості державного і приватного секторів надання медичної допомоги населенню країн. Розкрито містобудівні особливості формування мережі закладів охорони здоров’я.
 • Item
  Споруди для дзвонів в сакральній архітектурі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Тарас, Я. М.; Taras, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто історіографію вивчення дзвіниць, ґенезу будівництва дерев’яних дзвіниць в Україні, з’ясовано приєднання дзвіниці до церкви та влаштування дзвонів у церкві, подано типологію споруд для дзвонів за походженням, конструктивним, функціональним вирішенням та архітектурно-планувальними, композиційними, стилістичними особливостями, розглянуто розташування на церковному подвір’ї.
 • Item
  Храмова символіка в середньовічній європейській архітектурі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Михалевич, В. В.; Mykhalevych, V.; Київський університет імені Бориса Грінченка; Borys Grinchenko Kyiv University
  Висвітлено такі акценти: християнські символи існують і для приховування істини, і для її виявлення, пізнання; пізнання вищої істини можливе лише на основі розкодування символічних образів, що втілені у середньовічному мистецтві та архітектурі, а конкретно у християнському храмі.
 • Item
  Василівський монастирський комплекс в Ужгороді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Чень, Л. Я.; Chen, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто історію виникнення та прослідковано еволюцію розвитку василіанського монастиря в Ужгороді. Розкрито архітектурно-стилістичні особливості василівського монастиря в Ужгороді та запропоновано реставраційні заходи з метою збереження пам’ятки.
 • Item
  Інтуїтивне і раціональне в творчості художника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гоголь, В. Д.; Gogol, V.; Львівська національна академія мистецтв; Lviv National Academy of Arts
  У статті розглянуто досвід осмислення єдності інтуїтивного і наукового підходів у творчості художника. Вирішення цієї проблеми пов’язане з фундаментальними питаннями методології процесу виконання твору мистецтва. У процесі створення скульптури (пам’ятника) необхідно вписати пластику в сформоване навколишнє середовище, визначити її масштаб, стиль, обрахувати конструктивну основу тощо. Використання цих складових є необхідною умовою створення досконалого, гармонійного твору.
 • Item
  Архітектура романтичних палаців Львівської області ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі палацу Страхоцького у Мостиськах)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Ясінський, М. Р.; Жмут, І. В.; Yasinskyi, M.; Zhmut, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто особливості архітектури та ландшафтної композиції палацовопаркових комплексів романтичного стилю XIX – початку XX ст. Львівської області. Детально проаналізовано стан збереженості архітектурного комплексу у Мостиськах, розкрито питання його функціонування та власності.
 • Item
  Еволюція концепції територіального розширення центру Львова в урбаністичних проектах ХХ – поч. ХХІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Шуляр, В. А.; Shulyar, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто урбаністичні проекти територіального розширення громадського центру міста Львова в північному напрямку в генеральних планах міста, детальних планах територій та інших урбаністичних проектах упродовж ХХ – поч. ХXI століть.
 • Item
  Тирасполь як “ідеальне соцмісто”: трансформація архітектурно-містобудівних утопій міжвоєнного часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Литвинчук, І. В.; Рязанова, Н. О.; Lytwynchuk, I.; Riazanova, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано в натурі та за допомогою історичної картографії історичні ареали забудови міжвоєнного часу в Тирасполі під час його перебування у статусі столиці Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі України та виявлено два основних періоди у розвитку міста. З’ясовано, які чинники відігравали роль у формуванні архітектурного середовища окресленого періоду. За допомогою іконографії розроблено графічні реконструкції первісного вигляду громадських та житлових будівель.
 • Item
  Структура символу як виражальний чинник сакральності в храмобудуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гнідець, Р. Б.; Hnidets, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті зроблено спробу розкрити структуру символу у його образі та геометричній формі як вираження сакральної сутності у храмобудуванні. Вона виявляється через ідею-образ, функціонально-змістове наповнення та певне знаково-символьне проявлення у просторі храмових обсягів святині. Оскільки символ у своєму практичному застосуванні виховує у будівничого чутливість до формальної досконалості, гармонії та естетики змісту і сакральної заангажованості, то саме у знаково-символьному вираженні виявляється сакральна сутність храмових будівель.