Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 9-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», 21–23 листопада 2017 року, Львів, Україна

Збірник містить матеріали 9-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки та застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в навчальному процесі та інформатизації діяльності вищих навчальних закладів.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2017 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – 202 с.

Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів

Зміст


1
3
6
12
19
25
36
42
48
52
56
61
66
70
73
77
83
87
93
95
101
106
112
116
119
123
126
129
132
136
142
146
151
157
161
164
168
171
176
179
184
188
193
198

Content


1
3
6
12
19
25
36
42
48
52
56
61
66
70
73
77
83
87
93
95
101
106
112
116
119
123
126
129
132
136
142
146
151
157
161
164
168
171
176
179
184
188
193
198

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 44
 • Item
  Теоретико-методологічні підходи до моделювання інноватики в компетентно-орієнтованому навчальному процесі вищої освіти
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Гаращук, Олена; Куценко, Віра; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна установа «Інститут економіки природокористування; та сталого розвитку Національної академії наук України»
  Аналізується стан підготовки кадрів у вищій школі. Обґрунтовується необхідність активного впровадження в навчальний процес інноватики, компетентно-орієнтованого підходу. Підкреслюється необхідність підвищення якості підготовки кадрів, використовуючи при цьому модульні, інноваційні технології. Обґрунтовуються шляхи покращення інноваційного потенціалу вищої школи.
 • Item
  Організація дистанційної освіти в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Карасюк, Володимир; Глинянський, Сергій; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
  Розглянуті особливості будови і експлуатації системи дистанційного навчання в Національному юридичному університеті. Значну увагу приділено технологічним особливостям інтеграції системи LMS Moodle з хмарними сервісами Microsoft. Викладені результати дослідження процесу дистанційного навчання з наголосом на усунення притаманних дистанційній освіті недоліків
 • Item
  Виклики застосування інформаційних технологій в освіті
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Лебідь, Соломія; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті проаналізовано виклики застосування інформаційних технологій у вищій освіті в наш час. Новітні технологічні розробки в галузі інформаційних технологій дозволяють модифікувати та вдосконалювати освітній процес вже майже пів століття. Потреба в нових знаннях ставить перед університетами складні завдання швидкої інтеграції та ефективного використання новітніх практик в освітньому процесі. Нові навчальні практики, що з’явилися з новими технологіями, дозволяють комплексний підхід для створення стабільного навчального процесу. Хоча новітні технології не є обов’язковим фактором, вони дозволяють значно підвищити якість процесу навчання.
 • Item
  Особливості застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Захарчук, Мар’яна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто питання застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці. Проаналізовано принципи освітнього процесу для дорослих. Розглянуто переваги експериментального навчання. Окреслено рекомендації щодо впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес ВНЗ.
 • Item
  Практичні аспекти розроблення електронних курсів в ІФНТУНГ
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Піндус, Наталія; Чеховський, Степан; Сенів, Галина; Старко, І. Ю.; Ковальчук, Юлія; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  У статті висвітлено організаційно-методичні аспекти розроблення, впровадження і стандартизації електронних курсів в ІФНТУНГ шляхом використання навчальної платформи Moodle.