Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 9-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», 21–23 листопада 2017 року, Львів, Україна

Збірник містить матеріали 9-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки та застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в навчальному процесі та інформатизації діяльності вищих навчальних закладів.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2017 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. – 202 с.

Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів

Зміст


1
3
6
12
19
25
36
42
48
52
56
61
66
70
73
77
83
87
93
95
101
106
112
116
119
123
126
129
132
136
142
146
151
157
161
164
168
171
176
179
184
188
193
198

Content


1
3
6
12
19
25
36
42
48
52
56
61
66
70
73
77
83
87
93
95
101
106
112
116
119
123
126
129
132
136
142
146
151
157
161
164
168
171
176
179
184
188
193
198

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Теоретико-методологічні підходи до моделювання інноватики в компетентно-орієнтованому навчальному процесі вищої освіти
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Гаращук, Олена; Куценко, Віра; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна установа «Інститут економіки природокористування; та сталого розвитку Національної академії наук України»
  Аналізується стан підготовки кадрів у вищій школі. Обґрунтовується необхідність активного впровадження в навчальний процес інноватики, компетентно-орієнтованого підходу. Підкреслюється необхідність підвищення якості підготовки кадрів, використовуючи при цьому модульні, інноваційні технології. Обґрунтовуються шляхи покращення інноваційного потенціалу вищої школи.
 • Item
  Організація дистанційної освіти в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Карасюк, Володимир; Глинянський, Сергій; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
  Розглянуті особливості будови і експлуатації системи дистанційного навчання в Національному юридичному університеті. Значну увагу приділено технологічним особливостям інтеграції системи LMS Moodle з хмарними сервісами Microsoft. Викладені результати дослідження процесу дистанційного навчання з наголосом на усунення притаманних дистанційній освіті недоліків
 • Item
  Виклики застосування інформаційних технологій в освіті
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Лебідь, Соломія; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті проаналізовано виклики застосування інформаційних технологій у вищій освіті в наш час. Новітні технологічні розробки в галузі інформаційних технологій дозволяють модифікувати та вдосконалювати освітній процес вже майже пів століття. Потреба в нових знаннях ставить перед університетами складні завдання швидкої інтеграції та ефективного використання новітніх практик в освітньому процесі. Нові навчальні практики, що з’явилися з новими технологіями, дозволяють комплексний підхід для створення стабільного навчального процесу. Хоча новітні технології не є обов’язковим фактором, вони дозволяють значно підвищити якість процесу навчання.
 • Item
  Особливості застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Захарчук, Мар’яна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто питання застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці. Проаналізовано принципи освітнього процесу для дорослих. Розглянуто переваги експериментального навчання. Окреслено рекомендації щодо впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес ВНЗ.
 • Item
  Освітній портал "Крок до України" як інтерактивний онлайн ресурс для дистанційного вивичення української мови студентами-іноземцями Львівської політехніки
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Медведєва, Олена; Національного університету «Львівська політехніка»
  У статті представлено освітній портал «Крок до України» як перший інтерактивний навчально-методичний ресурс для дистанційного вивчення української мови як іноземної (УМІ) студентами-іноземцями Львівської політехніки. У статті зосереджена увага на структурному та контентному аналізі освітнього порталу, подано детальний опис функціонування його навчально-інтерактивних рубрик та підрубрик, визначено переваги дистанційного вивчення УМІ відповідно до видів мовленнєвої діяльності студентів та їхніх рівнів володіння українською мовою.
 • Item
  Практичні аспекти розроблення електронних курсів в ІФНТУНГ
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Піндус, Наталія; Чеховський, Степан; Сенів, Галина; Старко, І. Ю.; Ковальчук, Юлія; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  У статті висвітлено організаційно-методичні аспекти розроблення, впровадження і стандартизації електронних курсів в ІФНТУНГ шляхом використання навчальної платформи Moodle.
 • Item
  Метод пошуку асоціативних залежностей у великих даних
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Шаховська, Наталя; Камінський, Роман; Засоба, Є. О.; Національний університет «Львівська політехніка»
  В роботі запропоновано метод аналізу Великих даних в умовах наявності різних джерел даних та різних методів опрацювання цих даних. Уведено поняття асоціативної залежності, розроблено метод пошуку залежностей, визначено ефективність та можливості його розпаралелення.
 • Item
  Варіативна оцінка знань студентів за допомогою системи тест-IQ
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Паламарчук, Євген; Коваленко, Олена; Яцковська, Римма; Вінницький національний технічний університет; Вінницький національний аграрний університет
  Автори представляють результати розробки програмного модулю тестування в системі управління навчанням. Головною особливістю розробки є запровадження супертесту – програми формування типових тестових завдань з автоматичною зміною умови задачі. Такі елементи штучного інтелекту дозволяють підвищити якість тестових завдань та зменшити вірогідність формального виконання задач студентами. Можливості запровадження тренувальних та підсумкових тестів та ігрових елементів щодо мотивації студентів та викладачів (рейтинг тестів, повідомлення щодо результатів тестування) соціалізують систему перевірки знань.
 • Item
  Інформаційне електронне середовище навчального відділу університету
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Паламарчук, Євген; Коваленко, Олена; Савчук, Тамара; Вінницький національний технічний університет
  Автори представляють результати розробки моделі інформаційного електронного середовища навчального відділу університету. Основними функціями середовища є інформування викладачів та співробітників щодо нормативних та розпорядчих документів для здійснення навчально-методичної діяльності; формування запитів внутрішньої та зовнішньої звітності; моніторинг здійснення освітньої діяльності.
 • Item
  Розробка динамічного внутрішнього сайту кафедри
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Паламарчук, Євген; Квєтний, Роман; Дубовой, Володимир; Вінницький національний технічний університет
  Автори представляють результати розробки і тестування динамічного внутрішнього сайту кафедри. Визначені основні функції сайту: достовірна інформація щодо складу кафедри, методичного забезпечення, результатів наукової роботи; автоматизоване формування звітних таблиць та документів за видами діяльності; інтеграція з іншими електронними ресурсами.
 • Item
  Інформаційно-аналітична система “SCIENCE LP” для супроводу наукової діяльності Львівської політехніки
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Тушницький, Руслан; Квятковський, Богдан; Національний університет «Львівська політехніка»
  В роботі розглянуто інформаційно-аналітичну систему “ScienceLP” для супроводу наукової діяльності в Національному університеті “Львівська Політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, а також технології реалізації системи.
 • Item
  Розробка освітніх сервісів на основі технологій Open Data
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Щербак, Сергій; Національний університет "Львівська політехніка"
  Досліджено прикладні аспекти розробки освітніх сервісів на основі концепції відкритих даних в умовах сучасної системи освіти та проведено порівняльний аналіз сучасних освітніх онлайн-платформ. Запропонована формальна модель освітніх сервісів для дистанційного навчання представлена як частина мікросервісної архітектури відкритого інформаційного простору та забезпечує динамічне додавання нових спеціалізованих підсистем без необхідності переробки правил освітньої онтології. Ця модель дозволяє розробку стратегії індивідуального навчання для студентів.
 • Item
  Інформаційні та комунікаційні технології інклюзивного навчання в Україні
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Пасічник, Володимир Володимирович; Шестакевич, Тетяна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Інформаційні та комунікаційні технології, які розроблені та використовують закордонні дослідники доя супроводу інклюзивного навчання, неможливо безумовно застосовувати для потреб нашої держави. Це зумовлює необхідність розроблення комплексної системи інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання з урахуванням законодавчих, економічних, освітніх реалій України.
 • Item
  Розробка формального базису адаптивного процесу індивідуального навчання
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Щербак, Ілона; Національний університет "Львівська політехніка"
  Досліджено теоретичні основи адаптивного процесу індивідуального навчання в умовах сучасної системи освіти та проведено порівняльний аналіз сучасних систем індивідуального навчання. Також було розроблено формальний базис у вигляді моделі адаптивного процесу індивідуального навчання студентів на основі нечіткої моделі мережевого профілю студента.
 • Item
  Проектна діяльність віртуальних наукових колективів
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Веретеннікова, Наталія; Кунанець, Наталія Едуардівна; Васьків, Роман; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті сформульовано основні засади подання е-науки в контексті «потоків робіт». Показано передумови виникнення наукових «потоків робіт» та основні системи управління ними.
 • Item
  Управління бібліотечними ресурсами засобами хмарних сервісів
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Ржеуський, Антоній; Кунанець, Наталія Едуардівна; Тимняк, Зоряна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Запропоновано використання засобів хмарних технологій як складових інноваційної моделі управління інформаційними ресурсами бібліотек. Проаналізовано функціональні можливості низки хмарних менеджерів з метою відбору повнофункціонального та безкоштовного хмарного менеджера для впровадження в роботу бібліотечного соціального інституту.
 • Item
  Розподіл повноважень користувачів у системі вибору навчальних дисциплін студентами
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Жежнич, Павло; Квятковський, Богдан; Бурак, Теодор; Чирка, Олег; Національний університет "Львівська Політехніка"
  This paper considers an approach to users’ permissions distribution in the information system of students’ course selections. The system provides flexibility of users’ permissions control according to users' reference points and data access at the logical level of the database as well as severity of the process due to limitations on data manipulating.
 • Item
  Консолідований інформаційний ресурс для організації комунікацій та оповіщення користувачів бібліотеки
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Марковець, Олександр; Пащак, Мар’яна; Андрухів, Андрій; Національний університет «Львівська політехніка»
  У цій статті досліджено консолідацію інформаційного ресурсу та описано, як саме користуватись системою комунікацій та оповіщень користувачів бібліотеки.
 • Item
  Організація інформаційно-виробничого процесу виготовлення документів про вищу освіту державного зразка у Видавництві Львівської політехніки
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Голощук, Роман; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті розглянуто особливості організації інформаційно-виробничого процесу виготовлення документів про вищу освіту державного зразка у Видавництві Львівської політехніки.
 • Item
  Досвід Львівської політехніки в організації підвищення кваліфікації працівників підприємства з розподіленою структурою
  (Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017-11-21) Ганиш, Олег; Колодій, Роман; Озірковський, Леонід; Чайківський, Тарас; Коельнер-Україна, Національний університет «Львівська політехніка»
  В статті представлено особливості розробки та застосування системи дистанційного навчання на базі Moodle для підвищення кваліфікації працівників підприємства. Визначено особливості та обмеження традиційного застосування системи дистанційного навчання Moodle та шляхи їх усунення.