Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України. – 2012 р. Ч. 1.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей V студентської наукової конференції (зі статусом міжнародної). Частина 1.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 106