Фінансовий ринок: інституції та інструменти. – 2018 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, 3–6 червня 2018, Львів

Викладено матеріали, розглянуті на пленарному та секційних засіданнях XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». Матеріалами розкрито постановку та обґрунтування шляхів вирішення проблемних питань у сферах функціонування фінансових ринків загалом і їхніх інституцій зокрема, інструментарію регулювання цих ринків та управління їхніми інституціями, обліково-аналітичного забезпечення прийняття рішень суб’єктами фінансових ринків. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової спільноти, керівників і фахівців інституцій фінансових ринків, підприємств і державних установ, викладачів економічних дисциплін, здобувачів наукових ступенів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів.

Фінансовий ринок: інституції та інструменти» : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, 3–6 червня 2018, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Університет Йоганна Кеплера в Лінці (м. Лінц, Австрія). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 132 с.

Зміст


1
5
6
8
9
10
11
12
13
15
17
18
20
21
23
24
26
28
30
32
34
35
37
38
39
41
42
44
45
46
47
49
51
52
54
56
57
59
61
63
64
66
68
70
71
72
73
75
76
78
79
80
82
83
84
86
88
89
91
92
94
95
97
98
100
102
103
104
106
107
108
110
111
113
114
115
117
118
119
120
122
124

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 82