Комп'ютерні системи та мережі

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2141

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 613
 • Thumbnail Image
  Item
  Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Купінський, А. Р.; Юрчак, І. Ю.; Kupinskyi, A.; Yurchak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розроблення та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Описано основні функції складових компонентів, показано їх підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивання мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його електричну функціональну схему. Описано налаштування метеостанції та подано інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу, а також порівняння із аналогами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи та засоби покращення точності розпізнавання об’єктів на мобільній платформі IOS у реальному часі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Кушнір, Д. О.; Kushnir, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  За результатами аналізу літературних джерел встановлено що перспективним напрямом пошуку та розпізнавання об’єктів є сім’я моделей Yolo. Проте наявні реалізації не підтримують можливості запуску моделі на платформі iOS. Для досягнення таких цілей розроблено комплексну масштабовану систему конвертації та підвищення точності розпізнавання довільних моделей на базі системи Docker. Методика покращення полягає у додаванні до оригінальної моделі додаткового шару із функцією активації Mish. Методика конвертації полягає в оперативному перетворенні довільної моделі Yolo у формат CoreML. Під час дослідження цих методик була створена модель нейронної мережі Yolov4_TCAR. Крім того, розроблено метод акселерації навантаження на CPU із використанням додаткового шару нейронної мережі з функцією активації Mish мовою Swift під мобільну платформу iOS. В результаті досліджено ефективність функції активації Mish, навантаження CPU мобільного пристрою, кількість використаної оперативної пам’яті та частоту кадрів у разі використання поліпшеної оригінальної моделі Yolov4-TCAR. Результати досліджень підтвердили функціонування алгоритму конвертації та підвищення точності моделі нейронної мережі у реальному часі
 • Thumbnail Image
  Item
  Програмний модуль безготівкової оплати для систем самообслуговування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Кононенко, Р. Ю.; Сало, А. М.; Kononenko, R.; Salo, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Із розвитком технологій та комп’ютеризації людство з кожним роком ступає на нову сходинку модернізації суспільства. Це відбувається у всіх сферах життя, починаючи від медицини та створення нових хірургічних комп’ютеризованих пристроїв до звичайних повсякденних справ, таких як, наприклад, оплата за продукти в магазині. Безконтактні платежі – це значною мірою, як зрозуміло із назви, спосіб оплати товарів або послуг без фізичної необхідності вставляти свою картку в автомат або передавати її іншій особі. Якщо ви бачили, як клієнт натискав телефон біля каси, щоб заплатити за лате, ви стали свідком дії цієї технології. Описано створення модуля безготівкової оплати. Створено програмно-апаратне забезпечення, яке може функціонувати автономно та безперебійно. Модуль компактного розміру, щоб спростити розміщення у місцях безпосередньої оплати, та середнього цінового діапазону, аби успішно увійти на ринок продукції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Клушин, Ю. С.; Цап’як, М. А.; Klushyn, Y.; Tsapiak, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Кіберфізична система – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний з інтернетом та взаємодією із фізичним світом. Система описує поєднання між собою трьох основних компонентів: фізичного світу, програмного алгоритму і інтернету. На основі цих компонентів розроблено принципи побудови системи контролю роботи розумної теплиці, описано середовище розроблення із його функціями і можливостями. Запропоновано алгоритми запуску і налаштування програми із поясненнями ключових моментів роботи системи. Ця система спрямована на підвищення ефективності процесу вирощування овочевих культур. Система проста у використанні. Всі програмні засоби взаємодіють між собою за чітко визначеними протоколами і тому не виникає збоїв у роботі системи. Однією з особливостей цієї системи є швидкодія опитування давачів, що актуально сьогодні. Система складається із простого користувацького інтерфейсу, який може бути модифікований за вимогами користувача.
 • Thumbnail Image
  Item
  Кіберфізична система автономного поливу з дистанційним управлінням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Грицик, А. Я.; Клушин, Ю. С.; Hrytsyk, A.; Klushyn, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У сучасних реаліях темп життя людей набагато вищий, ніж 30 років тому, і постійно зростає. Збільшується також кількість інформації. Цю інформацію необхідно обробляти постійно, щодня, щойно вона надходить. Обсяги виробництва також не залишаються незмінними. Такий бурхливий ритм життя вимагає послідовності та безперервності процесів, які має забезпечити людина. Запропоновано систему поливання, яка повинна автоматизувати процес вирощування рослин. Висвітлено стан нової галузі кіберфізичних систем. Проаналізовано сучасні системи автономного зрошення, принципи їх побудови та організації роботи. Запропоновано спосіб упровадження системи, що забезпечує можливість постійного моніторингу середовища вирощування та дає змогу впливати на нього. Вибрано компоненти для побудови системи. Описано алгоритм роботи програми. Проаналізовано взаємозв’язок між компонентами системи та взаємовідносинами користувача із системою.
 • Thumbnail Image
  Item
  Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Горбачов, Ю. В.; Пастернак, І. І.; Horbachov, Y.; Pasternak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, у яку входять інтерфейс користувача та сервер, поділений на три сервіси. Здійснено також тестування цієї системи на швидкодію та продуктивність. У системі описано програмну складову розробки: програмну систему, використані технології тощо. Програмна система – це група інтегрованих програмних засобів, які підтримують певний процес споживача і спільно використовують базу даних. Викладено методику роботи трьох сервісів цієї системи: головного сервісу, додаткового сервісу та сервісу постачальника. Також наведено режими їхньої роботи, їхні можливості та конкретно вказано, що у них входить. Надано описання усіх технологій, використаних під час розроблення системи, зі всіма перевагами та недоліками тих чи інших технологій та системи загалом. На основі цієї методики реалізовано програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн. Запропоновано різні можливості для пошуку медикаментів за допомогою пошуку та із визначенням розташування аптек на Google map, а також доволі простий інтерфейс для користувача. Описано середовище розроблення та його певні функції. Вказано, що таке REST API та чому саме його використано під час розроблення цієї системи. Висвітлено запуск програми, а саме послідовність дій з їхнім описанням, тобто пояснено, як саме потрібно запустити програму та які додаткові плагіни встановити. Наведено алгоритми роботи програмної системи для пошуку медикаментів у режимі онлайн, описано основні функції системи, додано скріншоти основних модулів серверної частини програми, а також скріншоти баз даних. Подано таблицю тестування, в якій проаналізовано швидкодію та продуктивність системи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система моніторингу стану суб’єктів в умовах карантинних обмежень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Волошин, М. І.; Ваврук, Є. Я.; Voloshyn, M.; Vavruk, Ye.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено принципи покращення протидії коронавірусній хворобі SARS-CoV-2 за допомогою автоматизації процесу моніторингу стану суб’єктів. Виконано системний аналіз теоретичних ресурсів, визначено базові підходи до розроблення системи. Досліджено можливі варіанти режимів роботи системи для подальшого розроблення, вибрано комплексний підхід до проєктування системи. Сформовано вимоги до програмних та апаратних компонентів системи. Вибрано програмні та апаратні засоби, розроблено структурну схему системи та блок-схему алгоритму роботи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Удосконалення структур багаторозрядних перемножувальних пристроїв у різних теоретико-числових базисах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Возна, Н. Я.; Давлетова, А. Я.; Николайчук, Я. М.; Грига, В. М.; Vozna, N.; Davletova, A.; Nykolaychuk, Y.; Gryga, V.; Західноукраїнський національний університет; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Western Ukrainian National University; V. Stefanyk Precarpathian National University
  Запропоновано методи удосконалення структур багаторозрядних перемножувачів, які характеризуються підвищеною швидкодією, зменшеною структурною складністю пристрою та зниженою структурною складністю входо-виходів залежно від розрядності перемножувачів (512–2048 біт) відповідно у 1024–4096 разів, порівняно із відомими перемножувачами на основі класичних однорозрядних повних суматорів. Запропоновано оптимізацію структур багаторозрядних перемножувачів. Наведено порівняльні оцінки структурної, функціональної та відносної функціонально-структурної складностей їхніх схемотехнічних реалізацій. Застосування оптимізованих схемотехнічних рішень перемножувачів дає змогу істотно покращити системні характеристики складних обчислювальних пристроїв із великою кількістю таких компонентів у кристалах мікроелектронних технологій.
 • Thumbnail Image
  Item
  Створення комп’ютерних засобів керування автономним літальним апаратом із застосуванням дистанційних хмарних обчислень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Чигінь, В. І.; Chyhin, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено можливість створення комп’ютерної моделі керування безпілотним літальним апаратом із застосуванням дистанційних хмарних обчислень за заздалегідь заданими сценаріями з робочого стола користувача. Для цього створена експериментальна установка, у яку входять квадрокоптер, персональний комп’ютер із операційною системою Windows, бортовий комп’ютер Raspberry-3 з операційною системою Linux, відеокамера Pi Camera V2, автопілот Pixhawk. Для моделювання процесів керування і передавання відеозображень на комп’ютері Raspberry-3 мовою Python записано власні програми керування і фотопереслідування. За отриманими результатами запропоновано модель керування безпілотним літальним апаратом з робочого стола персонального комп’ютера користувача через бортовий комп’ютер без використання стандартного пульта керування та залучення оператора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Локальний web-сервер телеметричної системи з сенсорами взаємодії за протоколом Modbus
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Пуйда, В. Я.; Puyda, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Із розвитком мікропроцесорних компонентів і відповідно значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки стрімко розвивається дистанційне вимірювання стану об’єктів – телеметрія та дистанційне керування технічними системами чи їх компонентами в промисловості, наукових дослідженнях, у побутових пристроях та в інших сферах. У роботі запропоновано варіант побудови локального web-сервера на базі мікроконтролера із ядром ARM Cortex-M4, який може взаємодіяти через http-браузер із доступом до інтернету. Розроблено структурну схему локального web-сервера на базі мікроконтролера STM32F407 з ядром ARM Cortex-M4. Здійснено апаратне моделювання локального web-сервера, особливістю якого є двопроцесорна архітектура, в яку входять головний контролер та процесор Modbus з інтерфейсом RS-485, який забезпечує обмін інформацією за протоколом Modbus RTU. Головний контролер обладнаний системою індикації на базі функціонально програмованих одиночних світлодіодних індикаторів, LCD індикатором типу ВС1602А, локальною клавіатурою, портами USB та SWD для налагодження та програмування програмної пам’яті мікроконтролера і зовнішнім модулем фізичного рівня Ethernet типу DP83848, який забезпечує зв’язок з комп’ютерною системою через інтерфейс Ethernet та вихід в інтернет. Для перевірки функціонування режимів отримання телеметричної інформації із сенсорів та видавання команд керування через опції http-браузера використано сенсор температури XY-MD01 SHT20 та модуль реле Modbus RTU Relay, які взаємодіють із головним контролером локального web-сервера через процесор Modbus з інтерфейсом RS-485 за протоколом Modbus RTU. Розроблено відповідне програмне забезпечення локального web-сервера для взаємодії із http-браузером. Отримані результати можуть бути використані в наукових дослідженнях та під час проєктування реальних телеметричних систем різного функціонального призначення.