Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2369

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 461
 • Thumbnail Image
  Item
  Класифікація, типізація, ідентифікація і моделювання умов експлуатації автомобіля
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дубно, М. В.; Вайда, І. Р.; Нікіпчук, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються окремі аспекти моделювання експлуатаційних режимів вільного руху автомобілів з метою оптимізації нормування та планування транспортної роботи у всій транспортній мережі. Запропоновано сформувати узагальнені кількісні характеристики дорожніх умов.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз впливу ексцентриситету обертальних елементів на нестабільність руху передачі з гнучким зв’язком
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дейнека, Р. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано фактори збурення швидкості носія інформації в апаратурі магнітного запису, які пов’язані з ексцентриситетом обертальних елементів пасової передачі. Отримані аналітичні залежності для знаходження амплітудних і фазових значень параметрів, які утворюють вектор збурень матричної математичної моделі багатомасової механічної системи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Техніко-економічна доцільність застосування тривимірних теплових моделей для проектування автомобільних дискових гальм
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гудз, Г. С.; Клипко, О. Р.; Підгородецький, Я. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Обґрунтовано техніко-економічну доцільність застосування тривимірних моделей для дослідження теплових процесів у дискових гальмах автотранспортних засобів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зниження динамічних навантажень в елементах ходової та несучої частин транспортної машини та на вантаж
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вікович, І. А.; Черевко, Ю. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто процес пересування транспортного засобу з пружно зчленованими елементами. На основі комп’ютерного есперименту встановлено, що динамічні навантаження в трансмісії транспортних машин з використанням пружного зчленування їх елементів можна зменшити на 20 %.
 • Thumbnail Image
  Item
  Фізична природа та математичний опис орієнтованих мікронапружень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Голиборода, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено фізичну природу та мікроструктурні властивості залишкових мікронапружень у однофазних полікристалічних матеріалах, та у матеріалах з мартенситними перетвореннями. Запропоновано классифікацію мікронапружень, які виникають у матеріаліх з пам’яттю форми, та їх математичний опис в межах феноменологічної моделі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок частот і форм коливань підвісних вантажотримких і штовхаючих конвеєрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вікович, І. А.; Висоцька, Х. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель підвісних вантажотримких і штовхаючих конвеєрів у вигляді системи з розподіленими параметрами з урахуванням розсіяння енергії в матеріалі. Одержано частотне рівняння і визначено дві основні частоти вільних коливань підвісного вантажотримкого конвеєра.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика знаходження силових та кінематичних співвідношень у намотувальних системах з двома некруглими барабанами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Будзан, В. І.; Віннік, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Специфіка роботи намотувальних систем з кінематичним збудженням полягає в тому, що в них практично немає усталеного періоду руху. В процесі намотування змінюється: довжина (тобто податливість) матеріалу між барабанами, радіуси-вектори точок набігання матеріалу на приймальний барабан та збігання його з віддавального барабана, кути між матеріалом та згаданими радіусами-векторами барабанів. Зазначені зміни параметрів враховані в розробленій авторами математичній моделі динаміки намотувальної системи з двома барабанами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості коливань підвантаженої стрічки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковенко, М. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Отримано аналітичні розв’язки рівнянь, що визначають власні і вимушені коливання рухомої, підвантаженої сконцентрованою масою, стрічки. Спектр власних коливань визначають комплексними числами, що є розв’язками трансцендентного характеристичного рівняння. Встановлено, що власні коливання є завжди загасаючими. Розв’язок для вимушених коливань приведено до форми, що легко аналізується.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження вільних коливань шахтної підіймальної установки із зрівноважувальним канатом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Харченко, Є. В.; Семчук, Л. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто математичну модель вільних коливань механічної системи шахтної підіймальної установки із зрівноважувальним канатом. Рух підіймального каната описано рівняннями з частковими похідними гіперболічного типу. Сформульовано крайові умови, яким повинні задовольняти розв’язки рівнянь руху. Побудовано алгоритм розрахунку частот і форм гармонічних коливань механічної системи із застосуванням матричного методу початкових параметрів. Досліджено вплив довжин віток каната на характеристики частотного спектра і на форми коливань установки.