Інформатизація вищого навчального закладу

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10645

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 155
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз алгоритму двостороннього сліпого рецензування в контексті впровадження принципів відкритої науки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Березко, Олександр; Ковалик, Лілія; Berezko, Oleksandr; Kovalyk, Lilia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано типовий алгоритм закритого рецензування. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються учасники процесу рецензування на конкретних кроках алгоритму. Також запропоновано можливі шляхи вирішення конкретних проблем впровадженням відкритого рецензування.
 • Thumbnail Image
  Item
  Регламентація процесу подання Львівської політехніки у WWW шляхом розміщення новинного інформаційного наповнення на офіційному веб-сайті університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Березко, Олександр; Жежнич, Павло; Левченко, Олександр; Зуб, Христина; Berezko, Oleksandr; Zhezhnych, Pavlo; Levchenko, Oleksandr; Zub, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано новинне інформаційне наповнення офіційного веб-сайта Львівської політехніки та можливостей промоції новин у його межах. Запропоновано критерії для ранжування новин за важливістю та принципи їхнього розміщення на головній сторінці.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття ґрантів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стефанович, Тетяна; Шаховська, Наталія; Щербовських, Сергій; Stefanovych, Tetyana; Shakhovska, Natalya; Shcherbovskykh, Serhiy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Використання засобів автоматизації для ефективної взаємодії між учасниками команди з підготовки ґрантових запитів передбачає виділення ролей, виконання яких є необхідним для команди, та описання етапів підготовки ґрантового запиту з прив’язкою до ролей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шелестова, Анна; Shelestova, Anna; Харківська державна академія культури; Kharkiv State Academy of Culture
  Побудовано інформаційно-логічну модель БД та схему даних, що дозволяє прослідкувати зв’язки та відношення між елементами навчально-методичного комплексу (НМК) кафедри ВНЗ. Виявлено реквізити документів, які підлягають зберіганню у базі даних. Визначено функціональну залежність між виявленими реквізитами. Виділено ключові та залежні реквізити із подальшим їх групуванням. Описано отримані інформаційні об’єкти. Реалізовано зв’язки між таблицями для отримання схеми даних. Окреслено перспективні напрямки дослідження.
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Химиця, Наталія; Морушко, Олександр; Khymytsia, Nataliia; Morushko, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему індивідуалізації навчання студентів на базі персонального навчального середовища (PLE). Вивчено можливості оптимізації навчального процесу з використанням індивідуалізації підготовки майбутніх спеціалістів. Розглянуто перспективи розвитку PLE, переваги та недоліки його впровадження.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційні технології в управлінні закладами освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Отамась, Інна; Otamas, Inna; ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук; SHEI “University of Educational Management”
  Розглянуто інформаційні технології в управлінні закладами освіти. Проаналізо- вано наявні електронні ресурси в межах виконання Національної програми інформатизації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Відеолекція: психолого-педагогічні особливості підготовки та використання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бущак, Галина; Bushchak, Halyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Застосування новітніх інформаційних технологій в поєднанні з активними методами навчання активізує пізнавальну діяльність студентів. Об’єктом нашого дослідження є одна з форм дистанційного навчання, а саме відеолекція, особливості її підготовки та використання в навчальному процесі. Виділено сильні і слабки сторони цієї форми навчання; психологічні бар’єри з боку викладачів щодо використання відеолекцій в навчальному процесі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання електронного освітнього відеоресурсу для вивчення систем комп’ютерної математики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Глинський, Ярослав; Ряжська, Вікторія; Hlynsky, Yaroslav; Riazhska, Viktoriia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано створений і апробований авторами відеоресурс “Основи комп’ютерної математики з Microsoft Mathematics”, який дає змогу створити відповідну тему у робочій навчальній програмі дисципліни “Вища математика” і реалізувати її. Розглянуто можливості, особливості і недоліки програми Microsoft Mathematics 4.0, а також методику використання відеозасобу у навчальному процесі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Веб-платформа “ICenter” для організації online-тестування знань студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Тушницький, Руслан; Tushnytskyy, Ruslan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто веб-платформу “ICenter” для супроводу online-тестування знань студентів у Національному університеті “Львівська політехніка”. Наведено призначення системи, її основні функціональні можливості, а також особливості використання.