Essence of hedging activities in the light of Polish balance law and IAS/IFRS

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Сутність проблеми ризику в діяльності підприємства підвищує зацікавленість до інструментарію, який слугує його зниженню. Одним з таких засобів є похідні фінансові інструменти, які у відповідних умовах можуть бути ефективним інструментом зниження ризику (хеджування). Метою статті є представлення і порівняння основних принципів обліку хеджування відповідно до польського облікового законодавства та МСФЗ, використовуваних в Україні. Growing risk of business activity of enterprises triggered interest in tools helping limit risk. In conditions of uncertainty derivative instruments can serve as effective instrument of limiting risks (hedging instrument). The purpose of this article is to present and compare basic bookkeeping rules of hedging instrument according to Polish balance law and IAS/IFRS also practised in the Ukraine.
Description
Keywords
Citation
Nóźka А. Essence of hedging activities in the light of Polish balance law and IAS/IFRS / А. Nóźka // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 721 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 31–35. – Bibliography: 7 titles.