Організація обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств

Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка
Abstract
Розглянуто необхідність організації обліково-аналітичного забезпечення системи категорійного управління прибутком торговельних підприємств. Побудовано структуру обліку за центрами відповідальності у цілісній матричній системі управління торговельними підприємствами за категоріями. Запропоновано етапи впровадження обліково-аналітичного забезпечення системи категорійного управління прибутком торговельних підприємств. The necessity of organization is considered registration-analytical providing of the system оf category management of point-of-sale enterprises an income. The structure of account after the centres of responsibility is built in integral matrix control system by point-of- sale enterprises after categories. The stages of introduction are offered registration-analytical providing of the system of category management of point-of-sale enterprises an income.
Description
Keywords
обліково-аналітичне забезпечення, системи категорійного управління, registration-analytical providing, e system of category management
Citation
Кузнецова С. О. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств / С. О. Кузнецова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 405–411. – Бібліографія: 15 назв.