Кристалічна структура твердих розчинів LA1.xSMxGAO3

Date
2000
Authors
Василечко, Л. О.
Редько, Н. А.
Савицький, Д. І.
Фадєєв, С. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Методом рентгенівської порошкової дифракції досліджено кристалічну структуру твердого розчину La1.xSmxGaO3 (0<х<0.7): структурний тип GdFeO3, просторова група Pbnm, Z=4, a =5.52278(7)-5.4240(2)А, b =5.49080(7)-5.5038(2)А, с =7.7719(1)-7.7036(4)А. Виявлено, що характерною особливістю дослідженої системи є існування чотирьох областей твердих розчинів з різним співвідношенням періодів комірок та Lao.747Smo.2s3GaO3 із псевдотетрагональною (розмірно тетра¬гональною) структурою. Показано, що заміщення лантану самарієм веде до зменшення об’єму елементарної комірки твердого розчину та до зростання деформації перовськитоподібної структури. The crystal structure of solid solution La1-xSmxGaO3 with (0<x<0.7) was investigated by means of X-ray powder diffraction: GdFeO3 type structure, space group Pbnm, Z=4, a=5.52278(7)-5.4240(2)A, b=5.49080(7)-5.5038(2)A, с=7.7719(1)- 7.7036(4)A. Characteristic peculiarity of investigated system is existence of four range of solid solution with difference cell parameters ratio and La0.747Sm0.253GaO3 with pseudotetragonal (dimensional pseudotetragonal) structure. The lanthanum substitution by samarium leads to decreasing of cell volume and increasing of perovskite-like structure deformation.
Description
Keywords
Citation
Кристалічна структура твердих розчинів LA1.xSMxGAO3 / Л. О. Василечко, Н. А. Редько, Д. І. Савицький, С. В. Фадєєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 401 : Електроніка. – С. 57–62 . – Бібліографія: 8 назв.