Закономірності відцентрового формування металонаповнених гідрогелевих плівок

Abstract

Опрацьовано технологю відцентрового формування плівкових виробів на основі металонаповнених реакційноздатних полімер-мономерних композицій полівінілпіролі- дону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Досліджено вплив складу вихідної композиції, вмісту металічного наповнювача та частоти обертів відцентрової форми на розподіл наповнювача за товщиною плівок, якість їх поверхонь та фізико-механічні властивості. Встановлено, що гідрогелеві плівки, одержані у відцентровій формі полімеризаційним наповненням порошками металів, характеризуються анізотропією чистоти поверхонь та фізико-механічних властивостей.
The film articles based on metal-filled reactive polymer-monomer compositions of polyvilylpyrrolidone with 2-hydroxyethylmethacrylate have been obtained using the technology of centrifugal molding. The effect of initial composition formulation, metal filler content and centrifugal mold rotation frequency on filler distribution by films thickness, surface quality and physical mechanical properties is investigated. It is determined that hydrogel films produced in centrifugal mold through polymerization filling with metals powders are characterized by anisotropy of surface quality and physical and mechanical properties.

Description

Keywords

полівінілпіролідон, 2-гідроксіетилметакрилат, металонаповнені гідрогелі, композиційні гідрогелеві плівки, відцентрове формування, polyvinylpyrrolidone, 2-hydroxyethylmethacrylate, centrifugal molding, metal-filled hydrogels, composite hydrogel films

Citation

Закономірності відцентрового формування металонаповнених гідрогелевих плівок / О. М. Гриценко, О. В. Суберляк, А. В. Похмурська, В. В. Красінський, П. П. Волошкевич // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 149–156.