Управління витратами та визначення ціни виготовленої продукції на ВАТ "Конвеєр"

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Обґрунтовується вживання терміну “умовно” під час визначення “умовно-постійних” і “умовно-змінних витрат”; зведення показників з різною розмірністю в один узагальнювальний. Пропонується практичне застосування методики управління витратами та сучасних методів визначення ціни виготовленої продукції, що дасть змогу удосконалити систему обліку витрат та формування ціни продукції на машинобудівних підприємствах. Development of the use of term “de bene esse” at determination of “de bene esseindirect” and “de bene esse-variable costs”; report of indexes with a different dimension in one summarizing. Practical application of method of management by charges and modern methods of determination of cost of the made products, that will allow to perfect the system of account of charges of forming of cost of products on machine-building enterprises is offered.

Description

Keywords

умовно-постійні та умовно-змінні витрати, абстрактний усереднений виріб, адитивна та мультиплікативна моделі ціноутворення, de bene esse-indirect and de bene esse-variable costs, abstract everedge good, additives and multiplicative to the model of pricing

Citation

Загорецька О. Я. Управління витратами та визначення ціни виготовленої продукції на ВАТ "Конвеєр" / О. Я. Загорецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 505–511. – Бібліографія: 2 назви.