Кластеризація економічних регіонів України за показниками інноваційної та наукової діяльності

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто питання адаптації методик одновимірної та багатовимірної класифікації економічних регіонів України в системі оцінювання наукової та інноваційної діяльності. Досліджено особливості кластерного аналізу при використанні багатовимірної класифікації економічних об’єктів. Проведено можливу структуризацію регіонів України за значеннями індикаторів інноваційної та наукової діяльності, що містять кількість наукових організацій, обсяги фінансування науково-інноваційних робіт та результати діяльності у вигляді отриманих кінцевого готового продукту і технологій. The questions of techniques multidimensional classification adaptation for economic regions in Ukraine in the system of scientific and innovative activity estimation are taken up in the article. Features of a cluster analysis at use of multidimensional classification of economic units are investigated. The structurization of Ukraine regions for innovative indicators and scientific activity which include quantity of the scientific organisations, scientifically-innovative works financing and activity results in the form of received a final ready product and technologies are conducted.

Description

Keywords

інноваційна діяльність, наукова діяльність, економічний регіон, кластер, центр кластеру, кластерна відстань, план агломерації, дендрограма, innovative activity, scientific activity, economic region, cluster, the centre cluster distance, the agglomeration plan, dendrogram

Citation

Потапова Н. А. Кластеризація економічних регіонів України за показниками інноваційної та наукової діяльності / Н. А. Потапова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 33–39. – Бібліографія: 10 назв.