Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень

Abstract
Досліджено методи аналізу зображень. Описано методи індексації зображень для пошуку дублікатів зображень, а також методи пошуку схожих зображень, які ґрунтуються на визначенні ключових точок. Створено прототип системи та виконано тестування описаних методів. Результат аналізу став основою для проекту інформаційної системи реверсного пошуку схожих або ідентичних зображень.
The article describes the research of image analysis methods. The methods of indexing images for the search of duplicate images, as well as methods for finding similar images based on the definition of key points are described. The prototype of the system was created, and testing of the described methods was carried out. The result of the analysis became the basis for the information system project of reverse search of similar or identical images.
Description
Keywords
аналіз, детектор, дескриптор, зображення, ключова точка, метод, піксель, хешування, analysis, detector, descriptor, image, key point, method, pixel, hashing
Citation
Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень / О. М. Верес, Я. П. Кісь, В. А. Кугівчак, І. В. Рішняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 887. — С. 43–50. — (Інформаційні системи, мережі та технології).