Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод

Abstract
Description
Keywords
утилізація, рекультивація, осад стічних вод, природні сорбенти, цеоліт, глауконіт, ґрунт, субстрат, біоіндикація, disposal, reclamation, sewage sludge, natural sorbents, zeolite, glauconite, soil, substrate, bioindication
Citation
Шквірко О. М. Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 101 – екологія / Оксана Михайлівна Шквірко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 142 с. – Бібліографія: с. 111–126 (146 назв).