Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод

Abstract

Description

Keywords

утилізація, рекультивація, осад стічних вод, природні сорбенти, цеоліт, глауконіт, ґрунт, субстрат, біоіндикація, disposal, reclamation, sewage sludge, natural sorbents, zeolite, glauconite, soil, substrate, bioindication

Citation

Шквірко О. М. Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 101 – екологія / Оксана Михайлівна Шквірко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 142 с. – Бібліографія: с. 111–126 (146 назв).