Генетичні алгоритми для розв’язання задач розміщення

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Описано головні аспекти використання генетичних алгоритмів для розроблення гібридних інтегральних схем, функціонування генетичних алгоритмів для автоматизованого розташування об’єктів довільної форми на площині довільної форми. Запропоновано критерії для визначення послідовності вибору лекал та площин для розташування, а також критерії для вибору оптимального розміщення одного лекала. Розроблено генетичний алгоритм для оперування критеріями вибору і відбору необхідної популяції рішень.

Description

In this paper main aspects of using of genetic algorithms in design of hybrid integrated circuits is discussed and described the functioning of genetic algorithm for the automated arranging the arbitrary shape objects on the arbitrary shape platforms. The set of criteria for determination the sequence of selecting templates and platforms for arranging and also a set of criteria for selecting the optimum arranging of single template are suggested. The genetic algorithm for the selecting criteria manipulation and choice of necessary decisions is developed.

Keywords

Citation

Генетичні алгоритми для розв’язання задач розміщення / Я. М. Грицишин, Д. В. Корпильов, Р. З. Кривий, Т. В. Свірідова, С. П. Ткаченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 638 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 271-276. – Бібліографія: 12 назв.