Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2091

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 985
 • Thumbnail Image
  Item
  Розробка гарнітури шрифту півустав для комп’ютерного складання тексту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Назаркевич, М.; Марусенкова, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розробку можна використовувати для створення електронних варіантів книг, обкладинок чи рекламних видань із елементами старовини, а також створення електронних видань.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження пріоритетного підходу в доступі до фізичного середовища на МАС-підрівні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Леонтьева, О.; Обельовська, К.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено систему імітаційного моделювання множинного доступу з прослу- ховуванням несучої та виявленням колізій і корекцією вихідних потоків станцій залежно від їхніх пріоритетів та завантаженості мережі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Архітектура автоматизованої системи класифікації та рангування новинних інтернет-ресурсів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Жежнич, П.; Пелещишин, А.; Сєров, Ю.; Тарасов, Д.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто архітектуру та принципи побудови автоматизованої системи класифікації та рангування новинних Інтернет-ресурсів. Призначення системи — автоматизована агрегація новин, поданих у електронній формі, їх класифікація, фільтрація, рангування, впорядкування, зручне подання. Використання системи значно спрощує роботу користувача новинних каналів у форматі RSS, позбавляє користувача необхідності опрацьовувати нетематичні та мало-інформаційні новини.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реалізація та функції інструментальної системи розробки програм дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Семотюк, В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто деякі особливості реалізації та основні функції інструментальної системи, призначеної для розробки програм дистанційного навчання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метод захисту інтелектуальних систем діагностування мікропроцесорних пристроїв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Поморова, О.; Хмельницький національний університет
  Наведено метод захисту інтелектуальних систем діагностування мікропроцесорних пристроїв, який базується на використанні фонової автентифікації користувача у процесі роботи з системою. Як засіб автентифікації використано характеристики клавіатурного почерку користувача. Метод реалізовано на основі штучних нейронних мереж архітектури ART2.
 • Thumbnail Image
  Item
  Системний аналіз сучасних концепцій у теорії автоматичного керування (огляд)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Безрук, В.; Драган, Я.; Медиковський, М.; Сікора, Л.; Національний університет “Львівська політехніка”; Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем
  Вказано витоки і місце таких сучасних концепцій, як системно-сигнальна, ресурсно-енергетична, комп’ютерно-інформаційна у модернізації теорії автоматичного керування.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Представлення знань та формування нових
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грицик, В.; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури
  Досліджено методи побудови нових знань на базі вже наявних фактів у базі знань.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційне забезпечення мікрохвильових технологій: структурно-алгоритмічний синтез інваріантного термобалансного вимірювача швидкості потоку рідини
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Водотовка, В.; Юрчик, Г.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; “Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто метод підвищення точності контролю швидкості рідинних потоків за допомогою мікропроцесорної вимірювальної структури з підігрівним терморезистором, інваріантної щодо різних неінформативних дестабілізуючих факторів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Задачі керування рухом з регульованим тертям
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шпакович, Р.; Притула, Н.; Притула, М.; Пасічник, О.; Центр математичного моделювання ІППММ НАНУ; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Львівська залізниця
  Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для проведення тягово- енергетичних розрахунків з можливостями ідентифікації окремих параметрів і адаптації моделі поїзда та його складових, а також стратегію оптимального керування рухом.