Особливості вимірювання показників якості електроенергії за допомогою wavelet-перетворення

Date
2006-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
На підставі запропонованої методики вимірювання повільних збурень і змін напруги мережі розглянуто аспекти формування родини базових функцій для реалізації wavelet-перетворення і особливості визначення спектрального складу контрольованих сигналів та запропоновано принцип погодження масштабу waveletперетворення і параметрів базової функції для покращання контролю показників якості електроенергії.
The aspects of base function family formation purposed to realize wavelet-transformation and the determination of controlled signal spectral content are considered on the basis of the proposed methods of slow indignation measuring and network tension changes, as well as the coordination principle of wavelet-transformation scale and base function parameters with the purpose to improve the control of electric power quality indexes is proposed.
На основании предложенной методики измерения медленных возмущений и изменений напряжения сети рассмотрено аспекты формирования семейства базовых функций для реализации wavelet-преобразования и особенности определения спектрального состава контролируемых сигналов, а также предложено принцип согласования масштаба wavelet-преобразования и параметров базовой функции с целью улучшения контроля показателей качества электроэнергии.
Description
Keywords
Citation
Ванько В. Особливості вимірювання показників якості електроенергії за допомогою wavelet-перетворення / Володимир Ванько // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 66. — С. 32–37.