Архетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки.

dc.citation.epage59
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleГуманітарні візії
dc.citation.spage54
dc.contributor.affiliationЖитомирський державний університет імені Івана Франка
dc.contributor.affiliationZhytomyr Ivan Franko State University
dc.contributor.authorМакарова, Алла
dc.contributor.authorMakarovak, Alla
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-01-26T07:35:28Z
dc.date.available2021-01-26T07:35:28Z
dc.date.created2020-02-24
dc.date.issued2020-02-24
dc.description.abstractЦя стаття є частиною циклу оглядових матеріалів, які автор публікує у межах дослідження “Архетипноціннісна детермінація діяльності: соціально-філософський аналіз”. За останні десятиліття в Україні проведено чимало якісних різноманітних наукових досліджень, які з’ясували роль і механізми впливу архетипів на соціальне буття. Ці комплексні дослідження започаткувала Українська школа архетипіки. Огляд тематики деяких її заходів покладено в основу цієї статті, як доказ об’єктивності та продуктивності архетипного підходу. Використано матеріали звіту 10-го теоретико-методологічного семінару “Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень”, наведено тематику виступів учасників задля орієнтації дослідника у найновіших напрямках застосування архетипного підходу. Розглянуто перспективи розробки та впровадження серії ігор для дітей молодшого/середнього шкільного віку з персонажами-архетипами, укладання навчальної програми для старшокласників та студентів, яка би окреслила межі та специфіку ціннісних орієнтацій соціальної діяльності, створення тестових методик з визначення провідного архетипові-ціннісного символу соціальної діяльності, а також інтегрованого курсу професійного самовизначення.
dc.description.abstractThis article is a part of series of review materials published by the author in the framework of the study “Archetypical and Axiological Determination of Activity: Social-Philosophical Analysis”. The author justifies that the archetypical approach provides a lot of qualitative scientific researchers, which have been carried out in Ukraine, covering the role and mechanisms of influence of archetypes upon social life. Also, the author considers the activity of the Ukrainian School of Archetypes and gives survey of its activities, which demonstrate the productivity of the archetypical approach, when is used for exploring different types of social practice. The report of the 10th theoretical and methodological seminar “Archetypes and Public Administration: Strategies for Sustainable Development under the Conditions of Civilization Shifts” was used. The topics of participants’ papers are presented, in order to help orient readers through the latest directions of applications of the archetypical approach. In addition, the author suggests the necessity to develop a series of games with archetype characters for secondary schools and colleges’ students, test methods for determination of the leading archetypal-axiological symbol of social activity, an integrated course of professional self-determination.
dc.format.extent54-59
dc.format.pages6
dc.identifier.citationМакарова А. Архетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки. / Алла Макарова // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 54–59.
dc.identifier.citationenMakarovak A. The Archetypical Approach to Contemporary Ukrainian Social Activities’ Researches: the Experience of the Ukrainian School of Archetypes / Alla Makarovak // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 54–59.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/shv2020.01.054
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56013
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГуманітарні візії, 1 (6), 2020
dc.relation.ispartofHumanitarian Vision, 1 (6), 2020
dc.relation.referencesАфонін, Е., Плахтій, Т. (2019). Архетипіка і публічне
dc.relation.referencesуправління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень. Український соціум, 2 (69), 142–151.
dc.relation.referencesАфонин, Е., Суший, О. (2011). Архетипика как новое научное направление междисциплинарных исследований проблем государственного управления як новий
dc.relation.referencesнауковий напрям міждисциплінарних досліджень проблем
dc.relation.referencesдержавного управління. Ч. 3.: Государственное управление
dc.relation.referencesв XXI впеке: традиции и инновации. Москва: МГУ.
dc.relation.referencesМакарова, А. (2020). Архетип як предмет досліджень у сучасній українській гуманітаристиці. Гілея:
dc.relation.referencesнауковий вісник, 152 ( 1), 171–176.
dc.relation.referencesПублічне управління: теорія та практика. (2010).
dc.relation.referencesЗбірник наукових праць Асоціації докторів державного
dc.relation.referencesуправління. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C83c9b001-8b64-451c-967d-bf6b6c22c647.pdf
dc.relation.referencesПублічне управління: теорія та практика. (2011).
dc.relation.referencesЗбірник наукових праць Асоціації докторів державного
dc.relation.referencesуправління. Отримано
dc.relation.referencesз http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C7c7ef4d7-12c7-44f4-84bc-7e395192237a.pdf
dc.relation.referencesПублічне управління: теорія та практика. (2012).
dc.relation.referencesЗбірник наукових праць Асоціації докторів державного
dc.relation.referencesуправління. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5Cc19286c8-373d-4dd1-b2e8-e45ebdb9a27b.pdf
dc.relation.referencesПублічне управління: теорія та практика.
dc.relation.references(2013). Збірник наукових праць Асоціації докторів
dc.relation.referencesдержавного управління. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C456dfa7d-f8d1-4901-aaa1-c237823cb99a.pdf
dc.relation.referencesПублічне управління теорія та практика. (2014).
dc.relation.referencesЗбірник наукових праць Асоціації докторів державного
dc.relation.referencesуправління. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C3b6d3535-2fac-400e-817bb9fdc9ea9fe8.pdf
dc.relation.referencesПублічне управління : теорія та практика.
dc.relation.references(2015). Збірник наукових праць Асоціації докторів
dc.relation.referencesдержавного управління. Отримано
dc.relation.referencesз http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf
dc.relation.referencesenAfonin, E., Plakhty, T. (2019). Archetype and Public
dc.relation.referencesenAdministration: Strategies for Sustainable Development in the
dc.relation.referencesenConditions of Civilization Shifts. [In Ukrainian]. Ukrainian
dc.relation.referencesenSociety, 2 (69), 142–151.
dc.relation.referencesenAfonin, E., Sushyi, E. (2011). Archetypics as a New
dc.relation.referencesenScientific Trend of Interdisciplinary Studies of the Problems of
dc.relation.referencesenPublic Administration. Part 3. Public Administration in the
dc.relation.referencesenXXI-st Century: Traditions and Innovations. [In Russian].
dc.relation.referencesenMoscow: MGU.
dc.relation.referencesenMakarova, A. (2020). The Archetype as a Subject of
dc.relation.referencesenResearch in Contemporary Ukrainian Humanities. [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Hilea: a Scientific Bulletin, 152 (1), 171–176.
dc.relation.referencesenPublic Administration: Theory and Practice. (2010).
dc.relation.referencesenAssociation of Doctors of Science’ Works. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from http://tinyurl.com/odl2zw4
dc.relation.referencesenPublic Administration: Theory and Practice (2011).
dc.relation.referencesenAssociation of Doctors of Science’s Works. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from http://tinyurl.com/ograu8v
dc.relation.referencesenPublic Administration: Theory and Practice.
dc.relation.referencesen(2012). Association of Doctors of Science’s Works. [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Retrieved from http:// www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5Cc19286c8-373d-4dd1-b2e8-e45ebdb9a27b.pdf
dc.relation.referencesenPublic Administration: Theory and Practice. (2013).
dc.relation.referencesenAssociation of Doctors of Science’s Works. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from http://tinyurl.com/m38jzxc
dc.relation.referencesenPublic Administration: Theory and Practice (2014).
dc.relation.referencesenAssociation of Doctors of Science’s Works. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from http:// www.academy.gov.ua /anons/st_spec.pdf
dc.relation.referencesenPublic Administration: Theory and Practice.
dc.relation.referencesen(2015). [In Ukrainian]. Association of Doctors of Science’
dc.relation.referencesenWorks. Retrieved from http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf
dc.relation.urihttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C83c9b001-8b64-451c-967d-bf6b6c22c647.pdf
dc.relation.urihttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C7c7ef4d7-12c7-44f4-84bc-7e395192237a.pdf
dc.relation.urihttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5Cc19286c8-373d-4dd1-b2e8-e45ebdb9a27b.pdf
dc.relation.urihttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C456dfa7d-f8d1-4901-aaa1-c237823cb99a.pdf
dc.relation.urihttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C3b6d3535-2fac-400e-817bb9fdc9ea9fe8.pdf
dc.relation.urihttp://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf
dc.relation.urihttp://tinyurl.com/odl2zw4
dc.relation.urihttp://tinyurl.com/ograu8v
dc.relation.urihttp://tinyurl.com/m38jzxc
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Макарова А., 2020
dc.subjectархетип
dc.subjectархетипний підхід
dc.subjectсоціальна діяльність
dc.subjectціннісна орієнтація
dc.subjectУкраїнська школа архетипіки
dc.subjectarchetype
dc.subjectarchetypical approach
dc.subjectsocial activity
dc.subjectUkrainian School of Archetypes
dc.subject.udc159.9.019.4
dc.titleАрхетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки.
dc.title.alternativeThe Archetypical Approach to Contemporary Ukrainian Social Activities’ Researches: the Experience of the Ukrainian School of Archetypes
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v6n1_Makarovak_A-The_Archetypical_Approach_54-59.pdf
Size:
558.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v6n1_Makarovak_A-The_Archetypical_Approach_54-59__COVER.png
Size:
378.44 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: