Інтерактивна мапа «Досвід української державності. ЗУНР 1918-1923: Львів 1–21 листопада 1918 р.»

Date

2019-10-03

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Інтерактивна мапа містить 10 активних розділів, які стосуються окремих аспектів досвіду української державності – боротьби і творення ЗУНР у листопаді 1918 р. Структурно кожен розділ містить вичерпну текстову частину, ілюстрації (цифрові фото, в тому числі документів і матеріалів того часу) та інтерактивне (рухоме) зображення на окремих мапах, яке дає можливість візуально побачити місцерозташування обʼєктів дослідження. Докладний перебіг польсько-українських боїв у Львові 1-21 листопада 1918 р. відтворено на спеціально підготовленій 21 карті. Інтерактивна мапа є відкритою для подальшого розроблення, призначена для навчальних цілей та популяризації національної традиції історії нашого міста.
The interactive map contains 10 active sections that relate to particular aspects of the experience of Ukrainian statehood - the struggle and creation of the ZUNR in November 1918. Structurally, each section contains an exhaustive text section, illustrations (digital photos, including documents and materials of that time) and interactive (moving) ) images on individual maps that allow you to visually see the locations of study objects. The detailed course of Polish-Ukrainian battles in Lviv on November 1-21, 1918 was reproduced on a specially prepared map. The interactive map is open for further development, intended for educational purposes and to popularize the national tradition of the history of our city.

Description

Keywords

історія України, українська державність, ЗУНР, Львів, 1918 р, history of Ukraine, Ukrainian statehood, ZUNR, Lviv, 1918

Citation

Халак Н. Інтерактивна мапа «Досвід української державності. ЗУНР 1918-1923: Львів 1–21 листопада 1918 р.» / Надія Халак // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 148–150.