Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (1947–1951 рр.) (на основі аналізу особової кримінальної справи)

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі архівних документів, що перебували до останнього часу під грифом “цілком таємно”, висвітлюється останній період життя архимандрита Климентія Шептицького. Аналізуються насильницькі дії органів МДБ, моральна та фізична шкода, яку вони завдали К. Шептицькому. Оцінений приклад його твердої позиції у питаннях віри, відстоюванні прав вірних. На основе архивных документов, находящихся до последнего времени под грифом “совершенно секретно”, освещается последний период жизни архимандрита Климентия Шептицкого. Анализируются насильственные действия органов МГБ, моральный и физический ущерб, причиненный ими К. Шептицкому. Оценивается пример его твердой позиции в вопросах веры, отстаивании прав верующих. Based on archival documents, which were until recently classified as “top secret” and highlighted the last period of life Archimandrite Clement Sheptytsky. Analyzes the violence of the MGB, moral and physical harm caused to them K. Sheptytsky. Evaluated example of its firm position in matters of faith, defending the rights of believers.
Description
Keywords
Климентій Шептицький, архимандрит, органи МДБ, допити, постанова, в’язниця, Климентий Шептицкий, архимандрит, органы МГБ, допросы, постановление, тюрьма, Clement Sheptytsky, Archimandrite, MGB bodies, questioning, ruling, prison
Citation
Чорнописька В. З. Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (на основі аналізу особової кримінальної справи) / В. З. Чорнописька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 825. – С. 295–301. – Бібліографія: 20 назв.