Актуальні аспекти управління якістю наукової діяльності у фармацевтичній галузі

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано сучасний стан науки у вітчизняній фармацевтичній галузі, визначено головні тенденції та особливості її розвитку. Обґрунтовано актуальність і необхідність розроблення та впровадження ефективної системи управління якістю наукової діяльності на фармацевтичних підприємствах, яка охоплює всі аспекти діяльності підприємства, а також інтегрує вимоги належних практик з вимогами ICH Q8, Q10. Запропоновано систему критеріїв постановки цілей менеджменту якості наукової діяльності та відбору ключових показників ефективності. Science’s state-of-the-art in pharmaceutical branch is analyzed, principal trends and progress characteristics are defined. It is grounded, that development and introduction of research quality effective management system on pharmaceutical enterprises, which will cover all activity aspects and integrate GXP and ICH Q8, Q10 requirements, is actual and necessary. The set of criteria for the research quality management goal-setting and selection of key performance indicators is suggested.

Description

Keywords

система менеджменту якості, наукова діяльність, фармацевтична розробка, вимоги належних практик, фармацевтичне підприємство, фармацевтична галузь, quality management system, research, pharmaceutical development, good practice requirements, pharmaceutical enterprise, pharmaceutical branch

Citation

Посилкіна О. В. Актуальні аспекти управління якістю наукової діяльності у фармацевтичній галузі / О. В. Посилкіна, М. І. Сидоренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 29–33. – Бібліографія: 15 назв.