Умови формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу розвитку підприємств

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено умови формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу підприємств, здатного забезпечити їх розвиток на перспективу. Запропоновано налагодити ефективну співпрацю учасників інноваційних процесів у разі забезпечення підтримки з боку держави, підвищити зацікавленість науки, виробництва та бізнесу в активізації інноваційної діяльності, створити сприятливе середовище для взаємодії сторін у вигляді мереж інноваційної активності на засадах кластерів. This paper is devoted to researches of conditions of formation of enterprises competitive innovational potential, helpful in providing of their development in the future. It is offered to adjust effective cooperation of participants of innovational processes at maintenance of support on the part of the state, increase of interest of science, industry and business in activization of innovational activity, creation of productive environment for interaction between the parties as networks of innovation activity on the basis of clusters.
Description
Keywords
інновації, потенціал, розвиток, конкурентоспроможність, кластери, інфраструктура підтримки, innovations, potential, development, competitiveness, clusters, an infrastructure of support
Citation
Довбенко В. І. Умови формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу розвитку підприємств / В. І. Довбенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 249–254. – Бібліографія: 14 назв.