Особливості сканування динамічних мікрооб’єктів різних розмірів та форми за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуті питання використання телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для дослідження мікрооб’єктів різних розмірів, форми та з довільним розподілом прозорості. Показано також вплив розмірів, форми та розподілу інтенсивності свічення сканувального елемента на отримуваний сигнал на виході фотоелектронного помножувача. Побудовані перехідні характеристики під час сканування мікрооб’єктів, що мають різне значення та характер швидкості руху. Questions of a television scanning optical microscope using for research of microobjects of the various sizes, forms and with any distribution of a transparency are considered. Influence of the sizes, form and distribution of a luminescence intensity of a scanning element to a received signal to an output of the photomultiplier is shown also. Transitive characteristics are constructed at scanning microobjects, which have different value and character of velocity.
Description
Keywords
динамічні мікрооб’єкти, фотоелектронний помножувач, dinamic microobjects, photomultiplier
Citation
Шклярський В. І. Особливості сканування динамічних мікрооб’єктів різних розмірів та форми за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа / В. І. Шклярський, Ю. М. Матієшин, В. Г. Сторож // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 705 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 59-65. – Бібліографія: 7 назв.