Симуляція ферорезонансних режимів електричних машин

No Thumbnail Available
Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Запропоновано метод розрахунку ферорезонансних режимів електричних машин, що базується на побудові моделі чутливости до початкових умов і ньютонівських ітераціях Наведено результати комп’ютерної симуляції. Предложен метод расчета феррорезонансных режимов электрических машин, который базируется на построении модели чувствительности к начальным условиям и ньютоновских иерациях. Приведены результаты расчета. There is proposed the method of calculation of ferroresonance regimes of electric machines. The method is based on construction of sensitivity model to initial condition and on Newton’s iterations. The results of computation are given.
Description
Keywords
Citation
Симуляція ферорезонансних режимів електричних машин / В. Чабан, Л. Білий, І. Білозор, В. Лишук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 193–195.