Термоелектричний метод контролю вологості газових середовищ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто метод контролю вологості газових середовищ за значеннями їх теплопровідностей за допомогою підігрівного напівпровідникового термоелемента, підвищена точність якого забезпечується використанням спеціального алгоритму визначення значення вологості й автоматичною корекцісю домінуючих систематичних похибок Рассматривается метод контроля влажности газовых сред по значению их теплопроводности при помощи подогреваемого полупроводникового термоэлемента, повышенная точность которого обеспечивается путём использования специального алгоритма определения значения влажности и автоматической коррекцией доминирующих систематических погрешностей. In the present article the author have considered the method of the gaseous media’s humidity control in accordance with its value of thermal conductivity with the help of the heating semiconductor thermocouple which increased accuracy is assured by a special algorithm of determination of the value of the humidity as well as by the automatic correction of the systematic dominant errors.

Description

Keywords

Citation

Скрипник Ю. Термоелектричний метод контролю вологості газових середовищ / Ю. Скрипник, Г. Юрчик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 174–177. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By